Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 9 (570), 2024 р

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

3 Застосування оланзапіну в курців
12-13 Синергія вітамінів групи В для знеболення і відновлення – огляд механізмів дії вітамінів В1, В6 та В12
14 24 травня – ​ Всесвітній день шизофренії
15 Синдром грудного виходу
В. А. Гриб, проф., д.мед.н.; М. В. Коваль, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
17 Застосування прегабаліну за тривожних розладів у сучасних українських реаліях
18-19 Когнітивні розлади на тлі хронічної церебральної ішемії: від ефективного лікування до адекватної профілактики
С. М. Стаднік, д.мед.н., доцент, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
20-21 Метеорологічні фактори та біль: потенційні механізми та можливості впливу
22-23 Застосування холіну альфосцерату при лікуванні гіпертензивної енцефалопатії: нейропротекція та покращення когнітивних функцій
В.К. Тащук, д.м.н., професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

5 Можливі причини електролітних порушень та їх корекція в здорових осіб
34-35 Можливості застосування вітамінно‑мінеральних комплексів у пацієнтів із цукровим діабетом та ураженням органа зору
О.В. Добровинська, к.м.н., ендокринолог, К.М. Тронько, к.м.н., офтальмолог, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
42-43 Сучасний погляд на лікування хвороб регуляції. Фокус на поліпрагмазію

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

6 Чи є шанс зменшити шкоду від епідемії тютюнокуріння в Україні?
О.О. Кваша, д.м.н., лікар-кардіолог, м. Київ

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

24-25 Хронічні ускладнення цукрового діабету: чи можемо ми зробити більше?
27 Особливості менеджменту предіабету в підлітків із надмірною масою тіла й ожирінням
В.І. Паньків, д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
28-29 Інноваційні технології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» та перспектива їх використання в умовах воєнного часу
М.Д. Тронько, д. мед. н., професор, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
30-31 Застосування пробіотиків у комплексній терапії цукрового діабету
Н.М. Жердьова, д.м.н., професор, керівник відділу діагностики та лікування метаболічного синдрому ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

36-37 Сучасні підходи до лікування гострих і хронічних захворювань глотки
С.М. Пухлік, д.м.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету