Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 3 (61) 2021 р.

Скачати PDF

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3-4 Місце та роль отилонію броміду в лікуванні пацієнтів із синдромом подразненого кишечнику
F. Pace, P. Malfertheiner, P. Clave
7 Біліарна дисфункція: нове бачення давньої проблеми
член-кореспондент НАМН України, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (Дніпро), доктор медичних наук, професор Ю.М. Степанов
8-12 Доказательные подходы к диагностике и лечению синдрома раздраженной кишки
C.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины, г. Киев
По материалам последнего консенсуса Американского колледжа гастроэнтерологии, 2021
13 Складність диференційної діагностики уражень кишечнику: на що слід звернути увагу?
завідувачка кафедри терапії, інфекційних хвороб та дерматовенерології Національного медичного університету післядипломної освіти ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор О.Ю. Губська
16-17 «Гастротандем 2021»: міждисциплінарний підхід до актуальних питань гастроентерології
О.Г. Шадрін, Н.М. Краснопольська, І.М. Тумак, С.Л. Няньковський, О.Ю. Бєлоусова
24-25 Ефективність і перспективи застосування трансплантації фекальної мікробіоти при синдромі подразненого кишечнику
С.М. Ткач, д. мед. н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин; А.Е. Дорофєєв, д. мед. н., професор, Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика; Ю.Г. Кузенко, д. мед. н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин, м. Київ
Огляд рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень і власні дані

ПАНКРЕАТОЛОГІЯ

19-21 Коморбідний пацієнт із хронічним панкреатитом
Н.Б. Губергріц, д. мед. н., професор, багатопрофільна клініка «Інто-Сана», м. Одеса; О.М. Агібалов, к. мед. н., лікар-гастроентеролог, А.О. Стешенко, к. мед. н., завідувач ендоскопічного відділення, багатопрофільна лікарня «ВітаЦентр», м. Запоріжжя