Тематичний номер «Акушерство, Гінекологія, Репродуктологія» № 4 (40) 2020 р.

Скачати PDF

АКУШЕРСТВО

10-11 Актуальні питання сучасного акушерства та гінекології
13 Поліпшення якості життя жінок під час вагітності і в післяпологовому періоді: зменшення частоти проявів геморою та його ускладнень*
Ю. В. Давидова, д. мед. н., завідувач відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології, А. О. Огородник, к. мед. н., А. Ю. Лиманська, к. мед. н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ
27 Плацентарная циркуляция и исходы преэклампсии под влиянием терапии аргинином (ПЛАЦЕНТА): мультицентровое рандомизированное контролируемое исследование
29 Вроджені вади серця: менеджмент вагітності високого ризику
головного наукового співробітника відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», доктора медичних наук Міли Євгенівни Кирильчук