Тематичний номер «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія» № 5 (51) 2022 р.

Скачати PDF

АКУШЕРСТВО

8-9 Сучасні підходи до попередження ускладнень вагітності
Т.О. Лоскутова, д.мед.н, професор, професор кафедри акушерства та гінекології Дніпровського державного медичного університету

ГІНЕКОЛОГІЯ

12-13 Сучасні аспекти терапії генітоуринарного менопаузального синдрому
20-21 Актуальні проблеми сучасної гінекологічної практики
Г.І. Резніченко, д. мед. н., професор кафедри акушерства і гінекології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; О.В. Грищенко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна; О.В. Трохимович, д. мед. н., головний науковий співробітник відділення планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України»
22-31 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Менопаузальні порушення та інші розлади в перименопаузальному періоді»*

ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ

10-11 «Гнатишаківські читання»: мультидисциплінарний підхід у комбінованому лікуванні раку яєчників
Б.Т. Білинський, д. мед. н., професор кафедри онкології і радіології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; О.О. Ковальов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри онкології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; А. Фаготті, професор, голова комітету з освіти Європейського товариства онкогінекології (ESGO), м. Рим, Італія; В.С. Свінціцький, д. мед. н., керівник науково-дослідного відділення онкогінекології Національного інституту раку МОЗ України, м. Київ; А.І. Рибін, д. мед. н., професор кафедри променевої діагностики, терапії, радіаційної медицини і онкології Одеського національного медичного університету; O. Glehen, д. мед. н., завідувач відділення хірургії в Centre Hospitalier Lyon-Sud, м. Ліон, Франція; Л.О. Михайлишин, к. мед. н., завідувач відділення репродуктології клініки «Альтернатива», м. Львів

РЕПРОДУКТОЛОГІЯ

16-18 Сучасні аспекти репродуктивної допомоги в Україні й за кордоном: фактори ризику, що викликають пошкодження плода та прееклампсію у матері
B.C. Tarlatzis, д-р медицини, почесний член Королівського коледжу акушерів і гінекологів, Великобританія; Л.Б. Маркін, д. мед. н., професор, чл.‑ кор. НАМН України, завідувач кафедри акушерства і гінекології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; Д.Г. Коньков, д. мед. н., професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; К.Г. Хажиленко, клініка «Айвімед», член Української та Європейської асоціацій репродуктивної медицини

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3-5 Консенсусні положення щодо надання допомоги дітям із вродженими порушеннями статевого розвитку
Ю.Г. Антипкін, д. мед. н., професор, академік НАМН України, президент Асоціації педіатрів України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; Ю.В. Давидова, д. мед. н., професор, завідувач відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; В.Ф. Петербургський, д. мед. н., завідувач відділу дитячої урології ДУ «Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова НАМН України»; Н.О. Лісневська, адвокат із медичного права; В.В. Баранова, лікар-­психолог відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; Н.А. Спринчук, д. мед. н., завідувач відділення дитячої ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», професор кафедри ендокринології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика; Л. Львофф, секретар Комітету з біоетики Ради Європи
14-15 Профілактика раку шийки матки в Україні під час війни: стратегія «90-70-90», модель Self-скринінгу і тактика test and treat
О.О. Ковальов, д. мед. н., професор завідувач кафедри онкології, К.О. Ковальов, к. мед. н., ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»