Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 1-2 (48-49), 2022 р.

Скачати PDF

ТРАВМАТОЛОГІЯ

16-17 Існуючий досвід та перспективи розвитку регенеративних технологій у травматології та ортопедії
С.С. Страфун, чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор, керівник відділу мікрохірургії та реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Г.В. Гайко, академік НАМН України, д. мед. н., професор, керівник клініки ортопедії і травматології для дорослих ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
18-19 Регенеративні технології у травматології та ортопедії
О.А. Бур’янов(1), д. мед. н., професор, Є.Л. Голюк(2), к. мед. н., А.С. Лисак(2) (1) Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, (2) ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

20-21 Місце ропівакаїну у сучасній регіонарній анестезії*
І.І. Лісний, д. мед. н., професор, Х.А. Закальська, Національний інститут раку МОЗ України, м. Київ

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

8, 10-11 ІІІ Міжнародний симпозіум із тромбозу та гемостазу: новітні дослідження та зміна парадигм*
О.О. Тарабрін, д. мед. н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Одеського державного медичного університету; С.В. Сіньков, д. мед. н., професор кафедри анестезіології, реаніматології та трансфузіології ФПК та ППК Кубанського державного медичного університету, завідувач відділення анестезіології-реанімації № 3 Крайової клінічної лікарні № 2 МОЗ Краснодарського краю; В.І. Черній, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, головний науковий співробітник ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3-4 Первинна профілактика та лікування венозних тромбоемболічних ускладнень в умовах сьогодення
Л.М. Чернуха, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник відділу магістральних судин ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»; І.М. Ґудз, д. мед. н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії Івано-Франківського національного медичного університету; Д.С. Миргородський, к. мед. н., доцент кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця