Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 4 (71) 2020 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3-4 Антиаритмічна терапія у пацієнтів із фібриляцією передсердь: мультидисциплінарний підхід
6 Ефективність триметазидину пролонгованої дії при стабільній ІХС
8-10 Рекомендації щодо діагностики та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії
11-13 Актуальні питання сучасної діагностики та лікування серцевої недостатності
15-16 Як скласти пазл ефективної вторинної профілактики ішемічної хвороби серця – ​місце поліпілу
О.А. Коваль, д. мед. н., професор, ДЗ «Дніпровська медична академія МОЗ України»
18-19 Вплив комбінації розувастатину та езетимібу на атеросклеротичну бляшку у пацієнтів з ішемічною хворобою серця
25-27 Практичні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією
29 10 фактов о розувастатине для принятия клинического решения
Е.А. Коваль, д. мед. н., профессор, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
35 Аналіз ефективності вітамін K-незалежних пероральних антикоагулянтів та антагоністів вітаміну K для лікування пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь
37 Артеріальна гіпертензія, стрес, аритмії: значення симпатичного овердрайву
О. М. Барна, завідувач кафедри сімейної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), д. мед. н., професор
39 Флекаїнід у лікуванні фібриляції передсердь: світовий досвід та експертні рекомендації
43 Основні аспекти призначення антиаритмічної терапії при фібриляції передсердь
47-48 Антитромботична терапія у пацієнтів із гострим коронарним синдромом, ускладненим кардіогенним шоком або позалікарняною зупинкою серця
49-52 Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда: звертаємося до підручника
д. мед. н., професора О.Й. Жарінова, д. мед. н., професора Ю.А. Іваніва та к. мед. н., доцента  В.О. Куця

РЕВМАТОЛОГІЯ

17 Анкілозивний спондиліт: від теорії до практики
23 Конгруентність запального болю у спині та протизапального лікування
54 Пацієнт із подагрою: втрачені можливості та нові перспективи
завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, д. мед. н., професорка Світлана Іванівна Сміян

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

21 Еволюція та сучасні підходи до ведення пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та коморбідними станами
22 Кардіонейропротекція у пацієнтів із гострою ішемією міокарда та серцевою недостатністю
31 Артеріальна гіпертензія та цукровий діабет: оптимальна стратегія лікування з погляду кардіолога та ендокринолога
33-34 Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: актуальні новини Американської колегії кардіологів
41-42 Сучасні аспекти лікування гострого інфаркту міокарда та ішемічного інсульту в умовах пандемії COVID‑19
44-45 Діагностика та корекція залізодефіцитних станів у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями
О.А. Коваль, д. мед. н., професор, ДЗ «Дніпровська медична академія МОЗ України»