Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 6 (73) 2020 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3-4 Застосування поліненасичених жирних кислот омега‑3 у пацієнтів із гіпертригліцеридемією
7 Порушення серцевого ритму: коли потрібен антиаритмік та який саме?
10-11 Актуальні питання кардіології та кардіохірургії
15-17 Венозний тромбоемболізм: сучасні підходи до діагностики тромбоемболії легеневої артерії
О.М. Пархоменко, д. мед. н., професор, Я.М. Лутай, к. мед. н., ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стажеска» НАМН України, м. Київ
19 Контроль артеріального тиску та поліпшення прогнозу пацієнтів із гіпертонією: можливості комбінації телмісартану з амлодипіном
Л.А. Міщенко, д., мед. н., О.Г. Купчинська, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
22-24 Діагностика та лікування есенціальної гіпертензії у дорослих пацієнтів в амбулаторній практиці
25 Порівняльний аналіз безпеки тікагрелору та клопідогрелю у пацієнтів із гострим коронарним синдромом після черезшкірного коронарного втручання
28-29 Діагностика та лікування фібриляції передсердь
30-31 Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії
Л.А. Міщенко, д. мед. н., професорка, ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ)
34-35 Вплив езетимібу в поєднанні зі статинами на поліпшення ендотеліальної функції після стентування коронарних артерій у пацієнтів з ІХС
42-43 Лікування пацієнтів із гострим коронарним синдромом без стійкого підйому сегмента ST
46 Лікування дорослих пацієнтів із вродженими вадами серця