Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 1-2 (80-81) 2022 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Порівняльна оцінка апіксабану та ривароксабану щодо розвитку великих ішемічних або геморагічних подій у пацієнтів із фібриляцією передсердь
8 Комбінована ліпідознижувальна терапія як стратегія першої лінії у пацієнтів із дуже високим ризиком
10 Практичні аспекти подальшого спостереження за пацієнтами після гострого епізоду тромбоемболії легеневої артерії
25 Гострі питання кардіології в умовах реальної практики
Д. мед. н., професорка, лікарка-кардіологиня вищої категорії Ганна Дмитрівна Радченко і завідувач відділення вторинних та легеневих гіпертензій, д. мед. н., професор Юрій Миколайович Сіренко (ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ)

РЕВМАТОЛОГІЯ

13 Стратегія персоніфікованої терапії для пацієнтів із ревматичними захворюваннями
18 Як правильно призначати глюкокортикоїди ­ при системних васкулітах?
Старша наукова співробітниця відділу некоронарних хвороб серця, ревматології та терапії ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), к.мед.н. Олена Олексіївна Гарміш