Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 1 (86) 2023 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Антикоагулянтна терапія: нагальні питання лікування, профілактики та прихильності
5 Ефективність перорального застосування препаратів заліза у пацієнтів із серцевою недостатністю і залізодефіцитною анемією
9 Профілактика і лікування серцево-судинних захворювань у закладах первинної медичної допомоги
12 Ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією та супутніми станами: фокус на покроковій фармакотерапії
14 Зниження рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності в пацієнтів після гострого коронарного синдрому на тлі гіполіпідемічної терапії
16 Комбінована терапія першої лінії за артеріальної гіпертензії II і III стадій
19 Застосування фіксованих комбінацій антигіпертензивних препаратів як засобів оптимальної терапії гіпертонії
20 Ефективність тромбопрофілактики ривароксабаном у госпіталізованих пацієнтів із приводу COVID‑19 після виписки: результати дослід­жен­ня MICHELLE
22 Антитромбоцитарна терапія ацетилсаліциловою кислотою в межах профілактики атеросклеротичних серцево‑судинних захворювань