Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» №1(60)-2(61) 2022 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

8 Пероральне і місцеве лікування больової форми діабетичної полінейропатії
12 Лікування нейропатичного болю в осіб старшого віку
О.М. Біловол, академік НАМН України, д.м.н., професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини, І.І. Князькова, д.м.н., професорка, завідувачка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини, Харківський національний медичний університет
20 Фармакотерапія епілепсії у дітей та осіб молодого віку

ІНСУЛЬТ

10 Інсульт у вагітних: оцінюючи ризики
С. М. Стаднік, д.мед.н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів