Тематичний номер «Інсульт» №1 2024 р.

Скачати PDF

ЗМІСТ

3 Ефективність едоксабану за тривалої вторинної профілактики інсульту
6 Постінсультна депресія: зв’язок із когнітивним відновленням
7 Комплексна реабілітація пацієнтів після церебрального інсульту
С. М. Стаднік, д.мед.н., доцент, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
10 Комбінована терапія розувастатином та езетимібом у пацієнтів із дисліпідемією та ризиком серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань
13 Клінічні настанови щодо ведення пацієнтів після інсульту: діагностика та невідкладна терапія
16 Ефективність терапії сертраліном для функціонального відновлення після гострого ішемічного інсульту
19 Практичні рекомендації щодо ведення пацієнтів зі спонтанними внутрішньомозковими крововиливами
22 Можливості лікування розладів уваги у пацієнтів після інсульту
24 Фармакотерапія у пацієнтів після ішемічного інсульту або транзиторної ішемічної атаки в межах довгострокової вторинної профілактики
28 Сучасні аспекти діагностування та лікування постінсультної епілепсії
30 Ведення пацієнтів після інсульту: основні принципи реабілітації та відновлення
35 Урахування гендерних особливостей за призначення психофармакотерапії
36 Психотерапія в комплексі лікування постінсультних хворих: виклики та рішення
Д. В. Русланов, к.мед.н., доцент кафедри фізичного виховання, Харківська державна академія дизайну та мистецтв (м. Харків)
38 Діабет та інсульт: взаємозв’язок, ризики та профілактика ускладнень
40 Ведення пацієнтів після інсульту: довгострокова терапія та вторинна профілактика