Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 1(74)-2(75) 2022 р.

Скачати PDF

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

11-12 Брентуксимабу ведотин у лікуванні пацієнтів з рефрактерною/рецидивною лімфомою Ходжкіна
І.А. Крячок, І.С. Коренькова, Н. Л. Глушко, А.В. Мартинчик
18-20 Фолікулярна лімфома – від теорії до практики
С.В. Клименко, Т.В. Каднікова, Т.П. Перехрестенко, О.В. Лук’янець, І.А. Крячок
24-25 Помалідомід у лікуванні множинної мієломи: міжнародне визнання і досвід українських гематологічних центрів
С.В. Клименко, С.О. Сівкович, Л.В. Михальська, І.А. Крячок, О.В. Лук’янець, В.Г. Косінова, О.О. Петруша

ГЕМАТОЛОГІЯ

13 Підсумки досягнень у діагностиці та лікуванні гематологічних захворювань у 2021 році
керівник Центру гематології, хіміотерапії гемобластозів та трансплантації кісткового мозку Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор С.В. Клименко, завідувачка відділення онкогематології та трансплантації стовбурових клітин ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор І.С. Дягіль

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

4-5 Війна та рак
О.О. Ковальов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри онкології, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
8-9 Нова реальність: робота онкологічної служби України в умовах воєнного часу
головний лікар Національного інституту раку (м. Київ), кандидат медичних наук А.П. Безносенко
26 Підтримка онкологічної служби в Україні міжнародними онкологічними організаціями

ОНКОЛОГІЯ

3 Перевага пембролізумабу у комбінації з хіміотерапією у раніше не лікованих пацієнток із місцево-рецидивуючим нерезектабельним або метастатичним тричі негативним раком грудної залози
За результатами рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження III фази KEYNOTE-355
6 Сучасні підходи до лікування ранніх стадій меланоми
14-15 Онкологія в Україні: підсумки 2021 року
А.П. Безносенко, к. мед. н., головний лікар Національного інституту раку, м. Київ
15 Обізнаність українців про онкохвороби
А.П. Безносенко, к. мед. н., головний лікар Національного інституту раку, м. Київ
16-17 Результати 7-річного спостереження дослідження KEYNOTE-006: пембролізумаб проти іпілімумабу у хворих на поширену меланому
21 Гіпертермічна внутрішньочеревна хіміотерапія – сучасний метод лікування раку шлунка
Ю.М. Кондрацький, к. мед. н., завідувач відділення, О.Ю. Добржанський, хірург-онколог, М.О. Пепенін, хірург-онколог, А.В. Колесник, хірург-онколог, А.В. Мініч, хірург-онколог, Є.А. Шудрак, хірург-онколог, відділення пухлин стравоходу та шлунка, Національний інститут раку, м. Київ
22-23 UPTODATE IN ONCOLOGY-2021 – АКТУАЛЬНЕ В ОНКОЛОГІЇ-2021
А.П. Безносенко, О.О. Ковальов, О.Е. Стаховський, В.І. Копецький