Тематичний номер «Педіатрія» № 3 (59) 2021 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3 Значення скринінгових програм та раннього початку патогенетичної терапії в забезпеченні кращого прогнозу для пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією
О.М. Семеряк, керівник Центру нервово-м’язових захворювань Львівської обласної клінічної лікарні
14-15 Синдром сухого ока у дітей: діагностика та лікування
магістр природничих наук у галузі клінічної оптометрії, керівник клінічної практики відділення оптометрії і науки про зір Латвійського університету О. Слабцова
16-17 30-та Вільнюська конференція-школа дитячої пульмонології та алергології: фокус на імплементацію європейських стандартів в Україні
А. Валіуліс, Н. Пападопулос, Ф.І. Лапій, О.В. Катілов, Е. Буш
29-30 Трофологічний статус і саплементація вітаміном D дітей із ревматичними хворобами
Л.І. Омельченко, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник, О.М. Муквіч, д. мед. н., професор, завідувачка відділення, О.А. Бельська, к. мед. н., старший науковий співробітник, І.В. Дудка, к. мед. н., старший науковий співробітник, Т.А. Людвік, к. мед. н., старший науковий співробітник відділення дитячої ревматології та аутозапальних захворювань ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

ПЕДІАТРІЯ

6-7 Сучасні виклики вакцинації
Голова правління Центральноукраїнської академії педіатрії, медичний директор з педіатрії ММ «Добробут» О.А. Риков; Лікар-педіатр, кандидат медичних наук А.Д. Барзилович
8-10 Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб
Ю.Л. Кучин, Ю.Г. Антипкін, О.П. Волосовець, І.О. Мітюряєва-Корнійко, О.П. Меркулова, О.В. Лавренчук, В.І. Боброва, Н.В. Молочек, А. Токарчук
11 Профіль безпеки та переносимості біластину при хронічній кропив’янці у дітей
12-13 Інновації в дитячій гастроентерології та нутриціології в практиці педіатра і сімейного лікаря
О.Ю. Бєлоусова, Н.В.Павленко, М.Є. Маменко, Л.Г. Волошина, І.Г. Солодовниченко
20-24 Променеві методи дослідження кістково-суглобового апарату
Ю.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця; Л.К. Урина, лікар-рентгенолог, головний фахівець Департаменту охорони здоров’я м. Києва

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

25-28 Фактори ризику розвитку хвороб цивілізації
Ю. Г. Антипкін, академік НАМН України, д. мед. н., професор, президент Асоціації педіатрів України, Н. Є. Горбань, к. мед. н., О. Г. Луценко, к. мед. н., ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ