Тематичний номер «Педіатрія» № 5 (61) 2021 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

5-6 Сучасні стратегії профілактики раку шийки матки
В.К. Кондратюк, д. мед. н., професор, кафедра акушерства, гінекології та медицини плода Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Огляд літератури
18-19 Новини та перспективи дитячої ревматології
завідувачка кафедри педіатрії № 2 медичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктора медичних наук Н.С. Шевченко; професор кафедри педіатрії № 1 Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, головний науковий співробітник ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України», доктор медичних наук О.А. Ошлянська
20-22 Мультидетекторна комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія в дитячій кардіології
Т.А. Ялинська, д. мед. н., завідувачка відділення променевої діагностики ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», Ю.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ
32-34 Льодяники для горла з фіксованою комбінацією цетилпіридинію хлориду і бензидаміну гідрохлориду чинять пряму віруліцидну дію на SARS-CoV-2
Андрій Штаєр, Міша Марушич, Марко Коленц, Тіна Триглав, Словенія
35 Тропічні хвороби в Україні
педіатр-інфекціоніст С.О. Рикова; заслужений лікар України, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Бого­моль­ця, доктор медичних на­ук, про­фесор С.О. Крамарьов; доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої ­імунології Національ­ного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, кандидат медичних наук Ю.С. Степановський

ПЕДІАТРІЯ

8-9 Педіатрія сучасності: досягнення, виклики та перспективи
О.П. Волосовець, В.Ф. Лапшин, М.Л. Аряєв, Т.П. Борисова, О.М. Муквіч, А.А. Буратинська
XXIІІ Сідельниковські читання
10-11 Вакцинація проти грипу в період пандемії COVID-19
завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор А.П. Волоха
13 Інфекція Candida albicans – найбільш розповсюджене грибкове захворювання у дітей
О.Г. Іванько, д. мед. н., професор, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб Запорізького державного медичного університету, Я.С. Скрипникова, асистент кафедри
14-15 Превентивні та лікувальні спроможності харчування
С.Л. Няньковський, О.С. Няньковська, О.В. Швець, О.А. Мартинчук, Л.О. Турова
16-17 Мультидисциплінарний підхід до антибіотикотерапії інфекцій дихальних шляхів
заслужений лікар України, голова Асоціації педіатрів м. Києва, завідувачка кафедри дитячих і підліткових захворювань Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Г.В. Бекетова; завідувачка кафедри клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Г.В. Зайченко; професор Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук В.І. Попович
25 Корекція дефіциту магнію як ефективний спосіб боротьби зі стресом
член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України, експерт МОЗ України, завідувачка кафедри дитячих і підліткових захворювань Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Г.В. Бекетова
27 Антибіотикорезистентність та антибіотикотерапія в педіатрії
заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Кривопустов Сергій Петрович
За матеріалами Сідельниковських читань 2021 року
28-29 Сезон ГРВІ: нові можливості та напрямки у лікуванні дітей
С.О. Крамарьов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ
30-31 Особливості коморбідного перебігу позалікарняної пневмонії у дітей із залізодефіцитною анемією
Ю.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, О.В. Хомич, асистентка кафедри НМУ ім. О.О. Богомольця, м. Київ