Тематичний номер «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія» №3-4 (64-65), 2023 р.

Скачати PDF

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

3 Конгрес Європейського респіраторного товариства –  ​визначна подія 2023 року
С.Г. Опімах, к. мед. н., старший науковий співробітник відділення діагностики, терапії і клінічної фармакології захворювань легень ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»
23 Левофлоксацин проти цефтріаксону та азитроміцину в лікуванні негоспітальної пневмонії: рандомізоване клінічне дослідження
24 Стандарти медичної допомоги «Туберкульоз»

ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ

10 Нові можливості фармакотерапії алергійного риносинуситу з поліпозом
Б.Н. Біль, к. мед. н., керівник центру, А.С. Кушнір, А.М. Назаренко, М.О. Овсієнко, Н.І. Речун, Київський міський центр ендоскопічної риноларингології, кафедра оториноларингології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика