0 %

Статьи

20.03.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Эффективность тайгециклина в лечении осложненных интраабдоминальных инфекций в реальной клинической практике: по результатам пяти европейских обсервационных исследований

Осложненными считают интраабдоминальные инфекции, которые распространяются в перитонеальное пространство с формированием абсцесса брюшины или перитонита. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.03.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Ревматичні синдроми як коморбідний прояв онкологічної патології

Більш ніж 100 років тому було визначено, що онкологічна патологія може асоціюватися з цілою низкою симптомів ураження тих чи інших органів і систем, не пов’язаних із прямою інвазією чи компресією пухлини. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.03.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Декскетопрофен — эффективный и надежный игрок в команде периоперационной мультимодальной аналгезии

В настоящее время золотым стандартом периоперационного обезболивания является так называемая мультимодальная аналгезия, подразумевающая одновременное назначение двух или более обезболивающих препаратов с разным механизмом действия. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.03.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Посттравматическое воспаление мягких тканей и опорно-двигательного аппарата

В клинической практике врачей любой специальности травма мягких тканей и опорно-двигательного аппарата занимает важное место. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.03.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Досвід використання препарату Діагнол® для підготовки до колоноскопії

Сучасна колоноскопія дозволяє в 96% випадків оглянути товсту кишку на всьому протязі і є найбільш інформативним методом ранньої діагностики доброякісних і злоякісних пухлин товстої кишки, дивертикульозу, неспецифічного виразкового коліту і хвороби Крона. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.03.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Передовий досвід лікування захворювань вен

21-22 травня у м. Києві проходив конгрес ангіологів і судинних хірургів України «Гострі та хронічні захворювання судин. Від теорії до практики», у якому взяли участь провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.03.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Паразитарні інвазії жовчних протоків як хірургічна проблема

На сьогодні паразитарні захворювання людини становлять велику медичну, санітарну, соціальну та економічну проблеми в усьому світі. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.03.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Персонализированная терапия левофлоксацином в хирургической практике: фокус на фармакокинетику

В последней редакции Стандартов аккредитации Объединенной международной комиссии (Joint Commission International) врач и фармацевт, соответственно назначающий или отпускающий тот или иной препарат, должны обладать полной информацией о самом лекарственном средстве (доза, пути введения, междозовый интервал, одобренные показания и др.) и оценивать ключевые характеристики пациента (пол, возраст, масса и площадь поверхности тела, текущий диагноз, аллергологический анамнез, статус питания, результаты...

20.03.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія До питання антибіотикопрофілактики в хірургії

Сьогодні післяопераційні гнійно-септичні ускладнення є головною причиною, яка, очевидно, гальмує розвиток сучасних хірургічних технологій, суттєво погіршує якість життя прооперованих пацієнтів і збільшує витрати на лікування. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.03.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Кісти брижі кишечнику

Кістозні неоплазії брижі кишечнику – вкрай рідкісна патологія. Повідомлення про цю хворобу носять спорадичний характер і представлені поодинокими клінічними спостереженнями. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.03.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Трансплантация органов как приоритет современного здравоохранения

В настоящее время количество трансплантаций органов в мире увеличилось до демографически значимого уровня, превысив 100 тыс. операций в год. Полная версия статьи в формате .pdf ...

20.03.2014 Хірургія, ортопедія та анестезіологія In situ split – новая методика индукции гипертрофии остаточного объема печеночной паренхимы при обширных резекциях печени

Анатомическая резекция печени остается приоритетным направлением в лечении преимущественного большинства ее объемных образований. Полная версия статьи в формате .pdf ...