0 %

Онкологія та гематологія

05.06.2018 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Метастатичний нирковоклітинний рак: особливості другої лінії терапії

Одне з засідань ювілейної науково-практичної конференції «Від урології до онкоурології: досягнення та перспективи», що відбулася 19-20 квітня у м. Києві, було присвячене проблемним питанням нирковоклітинного раку (НКР). Метастатичний НКР (мНКР) характеризується поганим прогнозом, резистентність розвивається майже в усіх пацієнтів, яким призначається лікування інгібіторами тирозинкінази VEGFR, тому важливим є пошук найбільш ефективних опцій як першої, так і другої лінії терапії. Особливостям другої лінії терапії мНКР, останнім дослідженням, а також перспективним напрямам лікування пацієнтів з мНКР була присвячена доповідь кандидата медичних наук Олександра Едуардовича Стаховського (Національний інститут раку, м. Київ). ...

05.06.2018 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Від урології до онкоурології: досягнення та перспективи

19-20 квітня 2018 року у м. Києві відбулась Х ювілейна науково-практична конференція «Від урології до онкоурології: досягнення та перспективи». Цей захід протягом багатьох років є унікальною платформою для популяризації інноваційних ідей, узагальнення наукових досягнень та обміну досвідом між провідними фахівцями в області урології та нефрології з різних регіонів України та їх зарубіжними колегами. ...

05.06.2018 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Перша лінія терапії метастатичного раку нирки

19 квітня в рамках науково-практичної конференції «Від урології до онкоурології: досягнення і перспективи» провідний науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку, кандидат медичних наук Олег Анатолійович Войленко розповів про можливості першої лінії терапії пацієнтів з метастатичним раком нирки. ...

05.06.2018 Онкологія та гематологія Всесвітній день гемофілії в Україні: право на доступне лікування

Традиційно 17 квітня відзначають день боротьби з гемофілією. Як відомо, гемофілія – ​це спадкове захворювання, пов’язане з порушенням згортання крові. У 2018 році Всесвітній день гемофілії проходить під гаслом «Обмін знаннями робить нас сильнішими!». ...

05.06.2018 Онкологія та гематологія Молекулярне профілювання для прийняття клінічного рішення при лікуванні раку на пізній стадії: клінічна оцінка

Метою персоналізованої медицини в галузі онкології є вчасне призначення кожному пацієнту правильно обраного препарату. Завдяки високим очікуванням та видатним результатам у цій сфері було розроблено низку комерційних діагностичних систем для профілювання пухлин у звичайних клінічних умовах. За останні десять років результатом поглибленого розуміння багатьох молекулярних альтерацій, специфічних для певних типів пухлин, стало безпрецедентне поліпшення результатів лікування пацієнтів. Персоналізований підхід широко застосовується в сучасній клінічній онкології не тільки через медичну й економічну користь підбору оптимального препарату для кожного окремого пацієнта та можливість уникнути вживання лікарських засобів, які, найімовірніше, будуть неефективними, а й завдяки появі великої кількості нових таргетних препаратів. ...

04.06.2018 Онкологія та гематологія Нове дослідження поставило під сумнів доказовість і неупередженість настанов NCCN

Національна онкологічна мережа США (NCCN) – неприбуткове об'єднання 27 онкологічних центрів, більшість з яких належать до Національного інституту раку (NCI). NCCN створює і постійно оновлює клініко-практичні настанови з діагностики та лікування раку, якими користуються лікарі в усьому світі. Міністерство охорони здоров'я України також пропонує українським лікарям застосовувати їх. NCCN декларує, що її настанови базуються на принципах доказової медицини. Проте нещодавнє дослідження, опубліковане в British Medical Journal, ставить це під сумнів....

04.06.2018 Онкологія та гематологія Кабометікс® (кабозантиніб) отримав схвалення CHMP як препарат першої лінії терапії дорослих пацієнтів з нирковоклітинною карциномою пізніх стадій

22 березня Комітет із лікарських засобів для медичного застосування (CHMP) Європейської агенції лікарських препаратів схвалив препарат Кабометікс® (кабозантиніб 20, 40, 60 мг) для застосування в першій лінії терапії дорослих пацієнтів з нирковоклітинною карциномою пізніх стадій з проміжним або високим ступенем ризику. Найближчим часом позитивне рішення CHMP буде розглянуто Європейською комісією, яка уповноважена надавати дозвіл на використання лікарських препаратів у країнах Європейського Союзу. ...

04.06.2018 Онкологія та гематологія Нейроендокринні пухлини у фокусі. Update

13 квітня 2018 року в м. Києві у конференц-залі готелю Ibis Kiev Railway Station відбулася ІІІ науково-практична конференція для лікарів-патологоанатомів «Нейроендокринні пухлини у фокусі. Update». Цього разу захід був присвячений ознайомленню з сучасними стандартами та алгоритмами патоморфологічної діагностики та лікування нейроендокринних пухлин....

04.06.2018 Онкологія та гематологія Персонифицированная иммунотерапия рака и биомаркеры иммунного ответа

На развитие современной клинической онкологии большое влияние оказывают два направления – ​персонификация лечения и достижения в области онкоиммунологии. Последнее десятилетие действительно характеризуется явным прогрессом в иммунотерапии рака. Наиболее перспективными иммунными противоопухолевыми препаратами являются ингибиторы иммунных контрольных точек. ...

04.06.2018 Онкологія та гематологія Пембролізумаб в ад’ювантній терапії меланоми III стадії

Меланома III стадії становить новоутворення будь-якої товщини з розповсюдженням у регіонарні лімфатичні вузли. Стандартним лікуванням таких хворих є видалення первинної пухлини та всіх регіонарних лімфатичних вузлів. Для зменшення ризику рецидиву після хірургічного втручання застосовують ад’ювантну терапію. Відповідно до настанов NCCN (січень 2018 р.), в ад’ювантній системній терапії меланоми можна використовувати інтерферони, біохіміотерапію (поєднання препаратів інтерферону, інтерлейкіну-2 та хіміотерапії) та інгібітори імунних контрольних точок. ...

04.06.2018 Онкологія та гематологія Пембролізумаб (Кітруда®) у першій лінії терапії раку легені: успішні результати дослідження KEYNOTE‑042

У хворих на рак легені пізніх стадій найважливішою метою лікування є подовження тривалості життя. KEYNOTE‑042 – ​перше рандомізоване дослідження III фази, в якому імунотерапевтичний протипухлинний препарат, застосований у монотерапії, порівняно зі стандартною хіміотерапією 1-ї лінії значно покращив загальну виживаність як первинну кінцеву точку в пацієнтів з раком легені....

04.06.2018 Онкологія та гематологія Противогрибковая терапия у детей c онкогематологической патологией

Инвазивные грибковые инфекции (ИГИ) являются одной из основных причин заболеваемости и смертности у детей с гематологической или онкологической патологией, а также при проведении трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК), и повышают финансовые затраты на ведение таких пациентов. Несмотря на своевременную диагностику и применение новых противогрибковых препаратов, уровень смертности от ИГИ остается достаточно высоким – ​>20%. ...