Когнитивные нарушения в практике терапевта и невролога Головна сторінка теми

Систематичний огляд і метааналіз профілю безпеки і переносимості ніцерголіну

05.03.2017

 

Ніцерголін, напівсинтетичне похідне ерголіну, зареєстрований більш ніж у 50 країнах і протягом п’яти десятиліть використовується в лікуванні когнітивних, афективних і поведінкових розладів у літніх пацієнтів. Ефективність препарату при цих захворюваннях забезпечується його впливом на холінергічний дефіцит та інші зміни нейротрансмітерів. Спочатку ніцерголін вважали вазоактивним препаратом. Пізніше було встановлено, що він підвищує рівні ацетилхоліну завдяки посиленому вивільненню з холінергічних нервових закінчень і селективному пригніченню ацетилхолінестерази; покращує метаболізм норадреналіну і дофаміну в деяких ділянках головного мозку; позитивно впливає на сигнальну систему передачі, яка стимулює фосфоінозитидний шлях; підвищує транслокацію фосфоінозитидної протеїнкінази С, запобігаючи накопиченню β-амілоїду, зниженню рівня фактора росту нервів і втраті холінергічних нейронів. Порівняно з іншими похідними ерголіну, ніцерголін має кращий профіль безпеки і не асоціюється з фіброзом або ерготизмом. Побічні ефекти препарату є легкими і швидко минають.

Метою цього систематичного огляду та метаанілізу було порівняти профіль безпеки ніцерголіну з відповідним показником для плацебо й інших активних препаратів.

Методи
У базах даних MEDLINE, Cochrane CENTRAL, Cochrane CDSR і Cochrane Methodology Register із використанням предметних покажчиків MeSH і ключових слів було проведено пошук відповідних статей, опублікованих будь-якою мовою до 16 серпня 2013 р. В аналіз включали рандомізовані відкриті, сліпі або подвійні сліпі контрольовані дослідження ніцерголіну при хворобі Альцгеймера, деменції чи інших когнітивних розладах, у яких повідомлялося про побічні ефекти. Методологічну якість досліджень оцінювали за шкалою Jadad. Ризик систематичної похибки визначали за допомогою інструменту оцінки ризику Кокранівської співпраці, переносимість і безпеку ніцерголіну – за побічними ефектами, життєвими показниками, змінами гематологічних і біохімічних параметрів, даними фізикального огляду й електрокардіографії.

Результати
Загалом в аналіз включили 29 досліджень, більшість з яких проводилися за участю пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями (n=15) і деменцією. Середній вік пацієнтів варіював від 48 до 81 року, частка чоловіків – від 17,9 до 76,7%, кількість пацієнтів – від 16 до 346, період лікування – від 6 днів до 24 міс (більшість досліджень тривали ≥3 міс). Добова доза ніцерголіну становила ≤30 мг у 16 дослідженнях і 60 мг у 12 дослідженнях.
Більшість досліджень (n=20) мали оцінку за шкалою Jadad ≥3, що свідчить про високу методологічну якість. В усіх дослідженнях групи мали подібні вихідні клініко-демографічні характеристики. Ризик систематичної похибки в дослідженнях, які увійшли до метааналізу, був низьким. Метод, який використовувався для збереження сліпого дизайну, в більшості досліджень був адекватним.
Показник дострокового виходу з дослідження коливався від 0 до 22,2% для ніцерголіну і від 0 до 27,8% для інших препаратів або плацебо. У 6 дослідженнях повідомлялося про нижчу частоту дострокового припинення лікування в групі ніцерголіну порівно з такою в групах плацебо чи інших препаратів. Метааналіз показав тенденцію до нижчої частоти дострокового виходу з дослідження в разі лікуванні ніцерголіном (табл. 1). Ризик будь-яких побічних ефектів був подібним для ніцерголіну vs плацебо й інших препаратів (табл. 2).

таб 1

Ризик серйозних побічних ефектів, діареї і сонливості був нижчий для ніцерголіну порівняно з плацебо, хоча різниця не досягла статистичної значимості. Ризик ажитації і тривоги був значно нижчий при лікуванні ніцерголіном (р=0,01).

таб 2

Обговорення
Ніцерголін – потужний селективний антагоніст β1-адренорецепторів. У багатьох дослідженнях було доведено, що ніцерголін покращує метаболізм катехоламінів, стимулює холінергічну нейротранс­місію і фосфоінозитидний сигнальний шлях, посилює метаболічну активність головного мозку, має нейропротекторні й антиоксидантні властивості.
Ніцерголін має доведену ефективність у лікуванні сенільної деменції альцгеймерівського типу та мультиінфарктної деменції. У хворих літнього віку з легкими і помірними когнітивними та поведінковими розладами різної етіології, включно з хворобою Альцгеймера і хронічними цереброваскулярними розладами, ніцерголін покращує когнітивну функцію і загальний стан.
Сильними сторонами цього систематичного огляду, який довів високу безпеку ніцерголіну (частота побічних ефектів подібна або навіть нижча порівняно з такою плацебо), є чітке визначення досліджуваного питання, всеосяжний характер пошуку даних та оцінка методологічної якості досліджень. Крім того, в метааналіз включали лише рандомізовані контрольовані дослідження, при цьому якість більшості з них була високою.

Висновки
Проведені систематичний огляд та метааналіз охопили наявні на сьогодні докази щодо переносимості і безпеки ніцерголіну, отримані в рандомізованих контрольованих дослідженнях. Ніцерголін належить до похідних ерголіну. Незважаючи на це, побічні ефекти зазначеного препарату є легкими і швидко минають, на відміну від інших похідних ерголіну (ерготаміну й ерготоксину), які асоціюються з фіброзом та ерготизмом.
Результати систематичного огляду і метааналізу показали, що ніцерголін має профіль безпеки, подібний до такого плацебо й інших активних речовин, з якими він порівнювався. У жодному з досліджень, включених у цей огляд, не повідомлялося про випадки фіброзу чи ерготизму на фоні лікування ніцерголіном. Таким чином, наявні докази свідчать про те, що ніцерголін є безпечним препаратом, який добре переноситься і може без застережень застосовуватись у лікуванні пацієнтів з деменцією і цереброваскулярними розладами.

Стаття друкується у скороченні.
Список літератури знаходиться в редакції.

Fioravanti M., Nakashima T., Xu J., Garg A. A systematic review and meta-analysis assessing adverse event profile and tolerability of nicergoline. BMJ Open.
2014 Jul 30; 4 (7): e005090.

Переклав з англ. Олексій Терещенко

Статья в формате PDF.