Збірник клінічних рекомендацій: кардіологія та ревматологія

23.12.2020

 

ЗМІСТ

 


► Діагностика та лікування есенціальної гіпертензії у дорослих пацієнтів в амбулаторній практиці

► Практичні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією

► Як діагностувати серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду: алгоритм HFA–PEFF

► Оновлення в лікуванні серцевої недостатності

► Діуретична терапія при застійній серцевій недостатності

► Лікування серцевої недостатності у дорослих пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлуночка

► Ведення пацієнтів із цукровим діабетом та серцевою недостатністю

► Лікування й профілактика цукрового діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань

► Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу

► Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет

► Лікування дорослих пацієнтів із вродженими вадами серця

► Діагностика та лікування фібриляції передсердь

► Лікування пацієнтів із гострим коронарним синдромом без стійкого підйому сегмента ST

► Антитромботична терапія у пацієнтів із гострим коронарним синдромом, ускладненим кардіогенним шоком або позалікарняною зупинкою серця

► Венозний тромбоемболізм: діагностика та лікування

► Діагностика та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії

► Лікування пацієнтів із відкритим овальним вікном та профілактика вторинних інсультів

► Застосування уратознижувальної терапії у пацієнтів із подагрою

► Лікування пацієнтів з остеоартрозом колінних, кульшових та кистьових суглобів

► Ревматологічна допомога в умовах пандемії COVID‑19

► Діагностика та лікування гігантоклітинного артеріїту

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

25.02.2021 Кардіологія Ендокринологія Цукровий діабет і серцево-судинні захворювання: нові рекомендації з профілактики

У грудні минулого року відбувся онлайн-семінар «Дискусійний клуб «Серцево-судинна профілактика при цукровому діабеті», в якому взяли участь керівник відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» НАМН України, доктор медичних наук Любов Костянтинівна Соколова та доктор медичних наук, професор Олег Йосипович Жарінов. Як модератор і ведуча мала слово завідувачка кафедри загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Ольга Миколаївна Барна....

25.02.2021 Інфекційні захворювання Кардіологія Пацієнт молодого віку з COVID-19: у фокусі – серцево-судинні ускладнення та реабілітація

Коронавірусна хвороба (COVID‑19) і постковідний синдром (Long COVID) – ​проблема, з якою сьогодні прямо чи опосередковано вже стикався практично кожен представник медичної спільноти. Крім варіабельності клінічної картини патології, обмеженого арсеналу лікарських засобів і нормативних документів, роботу лікарів ускладнює низька доступність діагностичних тестів, особливо для осіб, які мешкають у сільській місцевості. Тому в рамках цієї публікації пропоную проаналізувати сучасні можливості в лікуванні та відновленні після COVID‑19 на прикладі типової клінічної ситуації, а також акцентувати увагу колег на важливих практичних нюансах....

25.02.2021 Кардіологія Серцева недостатність: сучасні можливості діагностики та лікування

Наскільки розширилися можливості діагностики й терапії серцевої недостатності (СН) упродовж останніх років? Чи можна застосовувати однакові схеми лікування в пацієнтів із СН зі зниженою та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ)? Які групи препаратів експерти вважають перспективними й нині вивчають у клінічних дослідженнях?...

25.02.2021 Інфекційні захворювання Кардіологія Бета-блокатори при COVID‑19: зменшення симпатичного овердрайву та його наслідків

Бета-блокатори (ББ) широко використовують у клінічній практиці для лікування артеріальної гіпертензії (АГ), ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності та порушень серцевого ритму. Нещодавно отримано докази, що лікування ББ, порівняно з іншими антигіпертензивними препаратами (АГП), може полегшувати перебіг коронавірусної хвороби (COVID‑19). Імовірно, основним механізмом захисної дії ББ при COVID‑19 є зменшення надмірної активації симпатичної нервової системи (СНС) – т. зв. симпатичний овердрайв, з яким асоціюється сама інфекція. ...