Збірник клінічних рекомендацій: кардіологія та ревматологія

23.12.2020

 

ЗМІСТ

 


► Діагностика та лікування есенціальної гіпертензії у дорослих пацієнтів в амбулаторній практиці

► Практичні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією

► Як діагностувати серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду: алгоритм HFA–PEFF

► Оновлення в лікуванні серцевої недостатності

► Діуретична терапія при застійній серцевій недостатності

► Лікування серцевої недостатності у дорослих пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлуночка

► Ведення пацієнтів із цукровим діабетом та серцевою недостатністю

► Лікування й профілактика цукрового діабету, предіабету та серцево-судинних захворювань

► Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу

► Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет

► Лікування дорослих пацієнтів із вродженими вадами серця

► Діагностика та лікування фібриляції передсердь

► Лікування пацієнтів із гострим коронарним синдромом без стійкого підйому сегмента ST

► Антитромботична терапія у пацієнтів із гострим коронарним синдромом, ускладненим кардіогенним шоком або позалікарняною зупинкою серця

► Венозний тромбоемболізм: діагностика та лікування

► Діагностика та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії

► Лікування пацієнтів із відкритим овальним вікном та профілактика вторинних інсультів

► Застосування уратознижувальної терапії у пацієнтів із подагрою

► Лікування пацієнтів з остеоартрозом колінних, кульшових та кистьових суглобів

► Ревматологічна допомога в умовах пандемії COVID‑19

► Діагностика та лікування гігантоклітинного артеріїту

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

24.03.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Розувастатин і розувастатин/езетиміб у лікуванні гіперхолестеринемії

Дисліпідемія та атеросклеротичні серцево-судинні захворювання (АСССЗ) є провідною причиною передчасної смерті в усьому світі (Bianconi V. et al., 2021). Гіперхолестеринемія – ​третій за поширеністю (після артеріальної гіпертензії та дієтологічних порушень) фактор кардіоваскулярного ризику в світі (Roth G.A. et al., 2020), а в низці європейських країн і, зокрема, в Польщі вона посідає перше місце. Актуальні дані свідчать, що 70% дорослого населення Польщі страждають на гіперхолестеринемію (Banach M. et al., 2023). Загалом дані Польщі як сусідньої східноєвропейської країни можна екстраполювати і на Україну....

21.03.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Ехокардіографія (частина 2)

Інколи саме з цього перерізу вдається візуалізувати тромбоемболи в основних гілках легеневої артерії або вегетації на стулках легеневого клапана (що трап­ляється надзвичайно рідко). Нахиливши датчик до самої верхівки серця, ­можна отри­мати її переріз по короткій осі, на якому, знову ж таки, порожнина ­лівого шлуночка має круглясту форму, а ­правого шлуночка – ​близьку до трикутника із вираз­ною трабекулярністю (рис. 22.9). Розглядаючи зображення, також звертають увагу на те, що в нормі всі сегменти ЛШ скорочуються синхронно, не випереджаючи інші і не відстаючи. ...

21.03.2024 Кардіологія Неврологія Терапія та сімейна медицина Комбінована терапія дисліпідемії розувастатином помірної інтенсивності та езетимібом порівняно з монотерапією розувастатином високої інтенсивності в пацієнтів, які нещодавно перенесли ішемічний інсульт

Застосування статинів середньої інтенсивності в комбінації з езетимібом порівняно зі статинами високої інтенсивності окремо може забезпечити більше зниження рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) у пацієнтів із нещодавнім ішемічним інсультом. Пропонуємо до вашої уваги огляд статті Keun-Sik Hong et al. «Moderate-Intensity Rosuvastatin Plus Ezetimibe Versus High-Intensity Rosuvastatin for Target Low-Density Lipoprotein Cholesterol Goal Achievement in Patients With Recent Ischemic Stroke: A Randomized Controlled Trial», опублікованої у виданні Journal of Stroke (2023; 25(2): 242‑250). ...

21.03.2024 Кардіологія Терапія та сімейна медицина Раміприл: фармакологічні особливості, ефективність та безпека у лікуванні серцево-судинних захворювань

Артеріальна гіпертензія (АГ) сьогодні є одним із найпоширеніших серцево-судинних захворювань (ССЗ), що асоціюється з високим кардіоваскулярним ризиком, особливо в коморбідних пацієнтів. Навіть помірне підвищення артеріального тиску (АТ) пов’язане зі зменшенням очікуваної тривалості життя. До 40% хворих на АГ не підозрюють у себе недугу, бо це захворювання на початку може мати безсимптомний перебіг. Оптимальний контроль АТ є вагомим чинником профілактики фатальних серцево-судинних подій (ССП) для забезпечення якісного та повноцінного життя таких хворих. ...