Інформаційне повідомлення щодо мієлофіброзу

11.10.2021

Товариство гематологів України

Зацікавленим особам та організаціям

Мієлофіброз (МФ) – рідкісне загрозливе для життя захворювання, яке характеризується фіброзом кісткового мозку та надмірною продукцією цитокінів, що призводить до появи виражених симптомів пухлинної інтоксикації (конституційних симптомів) і спленомегалії. Мієлофіброз входить до групи мієлопроліферативних захворювань і може розвиватися de novo – первинний мієлофіброз (ПМФ) або вторинно, внаслідок істинної поліцитемії чи есенціальної тромбоцитемії.

Поширеність мієлофіброзу в Україні згідно зі звітом гематологічної служби за 2019 р. становить 6,46 на 100 тис. осіб, захворюваність – 0,59 на 100 тис. осіб.

Упродовж 2021 р. проведено низку науково-практичних семінарів із дискусійними опитуваннями лікарів-гематологів, присвяченими оцінюванню поточної практики діагностики первинного і вторинного мієлофіброзу та лікування пацієнтів із ними.

Під час семінарів лікарям-гематологам задавали відкриті запитання про те, з якими скаргами та коли вперше звертаються пацієнти, про методи діагностики, чи використовуються прогностичні шкали IPSS, DIPSS, які лікарські препарати призначаються для лікування хворих на первинний і вторинний мієлофіброз.

Згідно з отриманими відповідями, пацієнти вперше звертаються до сімейних лікарів зі скаргами на загальне самопочуття та симптоми з боку селезінки. За результатами аналізу крові пацієнта направляють на консультацію до гематолога, проводиться додаткова діагностика: патоморфологічний аналіз і виявлення мутації JAK2. З метою визначення прогнозу захворювання використовують шкали IPSS, DIPSS, після чого встановлюють точний діагноз та обирають схему терапії.

Найпоширенішою практикою лікування пацієнтів із первинним і вторинним мієлофіброзом у першій лінії є призначення препаратів гідроксисечовини – 80% хворих отримують цей лікарський засіб; 20% пацієнтів отримують інтерферони.

Як другу лінію терапії 20% хворих приймають препарати гідроксисечовини, 20% – інтерферони, 40% – кортикостероїди у монотерапії або в комбінації з талідомідом, 5% – руксолітиніб, 10% – стимулятори гемопоезу (еритропоетин, даназол, агоніст рецептора тромбопоетину), 5% – бусульфан або або 6-меркаптопурин.

З повагою, голова правління Сергій Клименко

Товариство гематологів України

Society of Hematologists of Ukraine

Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 37; тел. +38(050)911-40-00

Building 37, Bogdana Khmelnitskogo Str., Kyiv, 01030 Ukraine

Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 6 (73) 2021 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

29.07.2023 Онкологія та гематологія Гострий мієлоїдний лейкоз із мутацією FLT3: особливості захворювання і роль інгібіторів FLT3

Цитогенетичні дослідження останніх десятиріч зробили значний внесок у розуміння механізмів лейкемогенезу і розробку Класифікації пухлинних захворювань гемопоетичної і лімфоїдної тканин ВООЗ, що ґрунтується на патогенетичних особливостях неопластичного процесу [1]....

26.07.2023 Онкологія та гематологія Провідні спеціалісти зі США провели в Києві безкоштовні консультації й огляд пацієнтів зі стомами

27 українських пацієнтів зі стомами отримали консультації та були оглянуті спеціалістами з Northwestern Memorial Hospital (Чикаго, США). Це стало можливим завдяки співпраці ДНП «Національний інститут раку», ГО «Українська спілка онкохірургів» та фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family з провідними лікарями Чикаго. ...

26.07.2023 Онкологія та гематологія Місяць обізнаності про меланому: фактори ризику та самодіагностика

Травень визначений як Місяць обізнаності про меланому, або Місяць боротьби з меланомою. Кожного року світова громадськість об’єднується, щоб вшанувати цю глобальну ініціативу, яка покликана привернути увагу до проблеми меланоми. Ключова мета полягає не лише у підвищенні обізнаності населення про цей тип раку шкіри, а й підтримати тих, хто бореться з цим захворюванням або втратив своїх близьких через нього....

26.07.2023 Онкологія та гематологія Ад’ювантне лікування меланоми II стадії: оновлені результати дослідження KEYNOTE-716 на ASCO-2023

Меланома – найбільш агресивний рак шкіри із високою смертністю. Захворюваність на меланому неухильно зростає протягом останніх десятиліть, особливо серед європеоїдної популяції, створюючи підвищене навантаження на світову систему охорони здоров’я. На відміну від інших солідних пухлин, меланома переважно уражає людей молодого та середнього віку. Паралельно зі збільшенням захворюваності з роками зростала кількість випадків смерті від меланоми, досягнувши 1/4 від кількості пацієнтів із цим захворюванням. ...