Запалення і здоров’я в сімейній медицині: від теорії до практики

18.01.2022

Стаття у форматі PDF

11 грудня відбулася знакова подія для лікарів загальної практики, терапевтів і педіатрів. На конференції «Запалення і здоров’я в сімейній медицині: від теорії до практики», що була організована Українською академією біологічної медицини (м. Київ), виступали вітчизняні науковці, практичні лікарі, а також провідний науковий координатор Heel Констянтин Чеснулявичус. Ключовим акцентом заходу стало розуміння того, що запалення – це насамперед біологічно виправдана захисна реакція організму у відповідь на патогенні впливи. Якщо ця реакція не завершується фізіологічним шляхом, відбувається хронізація процесу, і тоді запалення із захисного механізму перетворюється на типовий патологічний процес. Тому в медичній практиці важливо застосовувати препарати, що підтримують в організмі баланс регуляції про‑ та протизапальних цитокінів для максимально ефективної реалізації процесів саногенезу, відновлення структури пошкоджених тканин.

Як модератор заходу слово мала віцепрезидент Асоціації сімейних лікарів Тернопільської області, доктор медичних наук, професор Лілія Степанівна Бабінець, яка наголосила на тому, що запалення є ключовим патологічним процесом у розвитку більшості захворювань, з кот­рими щодня стикаються лікарі первинної медичної допомоги. Дуже важливим є розуміння того, що запорука успішної терапії – завершення запалення фізіологічним шляхом. Тому «героєм» конференції став препарат Траумель С (ТМ Heel, Німеччина), що має 85-річну історію успіху в корекції запальних захворювань різного генезу. Унікальна технологія препарату з використанням надмалих доз діючих речовин дозволяє цьому лікарському засобу діяти на рівні медіаторів і відновлювати баланс регуляції в організмі. Цю тему продовжила завідувачка дитячого гастроентерологічного центру м. Києва, кандидат медичних наук Надія Євгенівна ­Зайцева, розкривши підходи до профілактики та біо­регуляційної корекції вікозалежних захворювань.


Старший медичний радник із системної біології та медицини, провідний науковий координатор Heel GmbH Костянтин Чеснулявичюс представив результати новітніх досліджень із використанням сучасних методів молекулярної біології щодо механізму дії препарату Траумель С на рівні пророзрішуючіх медіаторів запального процесу. 


Досвідом біорегуляційного підходу до реабілітації та лікування постгіпоксичних уражень центральної нервової сис­теми в новонароджених поділилася професор кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук Юлія Дмитрівна Годованець.

Перинатальна гіпоксія (ПГ) – патологічний стан в організмі плода та/або новонародженого, який з’являється внаслідок нестачі кисню. Цей розлад є одним із головних причин розвитку гіпоксично-ішемічної та неонатальної енцефалопатії, а також порушень психомоторного розвитку дітей. В основі патогенезу ПГ лежить зниження кисневого забезпечення тканин до рівня, недостатнього для підтримки повноцінного метаболізму та структури клітин, що зумовлює енергодефіцит і розлади гомеостазу. Складна мережа взаємодіючих молекулярних каскадів, включаючи ексайтотоксичність, оксидативний стрес і запалення, вносить свій вклад у поступовий розвиток патерну загибелі нейронів, що спостерігається в новонароджених після перенесеної гіпоксії / асфіксії.

Невідкладна допомога при гострій кисневій недостатності базується на своєчасному проведенні первинної реанімації новонароджених у пологовій залі. Для цього забезпечують адекватну легеневу вентиляцію (підтримують рО2 на рівні 60-80 мм рт. ст., а рСО2 – на рівні 35-40 мм рт. ст.), забезпечують стабільний ­рівень системної та церебральної гемодинаміки, відновлюють об’єм циркулювальної крові, попереджають набряк мозку, судомний синдром і корегують метаболічні розлади.

Хоча вдосконалення інтенсивної терапії збільшило частоту виживання новонароджених, недостатнє запобігання розвитку неврологічних наслідків погіршило показники захворюваності серед дитячого та дорослого населення. Такі невтішні результати стали приводом для розроблення інноваційних підходів, які базуються на поліпшенні авторегуляції організму й орієнтовані на усунення порушень у біологічних системах. Ці ідеї відображаються в біорегуляційній системній медицині, метою якої є підвищення ефективності лікування пацієнтів шляхом підтримки й активації власних сил організму. З огляду на ці принципи терапія гіпоксично-ішемічного ураження головного мозку новонароджених має спрямовуватися на відновлення енергетичного потенціалу клітин шляхом реактивації ензимних систем циклу Кребса, припинення «кисневого голодування» клітин та олужнення рH матриксу.

Для проведення патогенетично обґрунтованого лікування ПГ із метою усунення метаболічних наслідків гіпоксичного синдрому, поліпшення ранньої постнатальної адаптації та попередження виникнення функціональної й органічної патології ЦНС у новонароджених доцільно використовувати Траумель С, а також Церебрум композитум Н. Ефективність цих лікарських засобів, розроблених фармацевтичною компанією Heel, дозволяє застосовувати їх для корекції психомоторного розвитку та стимуляції дистальних аналізаторів (тактильного й слухового). Введення цих комплексних антигомотоксичних препаратів знижує ризик появи затримки психомоторного розвитку в 3 рази (р<0,05), а їхнє додаткове призначення в комплексі терапевтичного лікування підвищує його ефективність у 2,5 раза.

Здоров’я дитини та якість життя в майбутньому визначаються механізмами формування адаптації організму після пологового стресу, тому до програми реабілітації дітей з наслідками хронічної гіпоксії необхідно додавати Траумель С і Церебрум композитум, які мають хорошу переносимість навіть при внутрішньовенному введенні.


Про небезпеку плацентарної дисфункції (ПД), її вплив на здоров’я майбутньої дитини, шляхи лікування та профілактики цього стану розповіла завідувачка кафедри № 1 акушерства та гінекології Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор Лариса Михайлівна Маланчук. Доповідачка зазначила, що розвиток плаценти розпочинається з перших днів після запліднення і проходить 3 стадії. Первинні ворсини формуються із протоплазматичних виростів трофобласту, тоді як вторинні вростають у сполучну тканину. Однак повноцінну функцію виконують зрілі васкуляризовані ворсини. В основі плацентогенезу лежить гестаційна транс­формація спіральних артерій (ГТСА), котра проходить 2 хвилі інвазії (спершу – в ендометральний сегмент, згодом – у міометральний). ГТСА відбувається під впливом гуморальних та імунних змін під час вагітності; характеризується збільшенням просвіту, потовщенням ­стінок ­маткових судин унаслідок дезорганізації гладком’язових клітин, достатньої інвазії інтерстиціального трофобласту, а також заміни ендотелію ендотрофобластом, а м’язової стінки – фібриноїдом і трофобластом. У разі порушення ГТСА розвивається ПД, зумовлена морфофункціональними змінами в матково-плацентарному кровообігу; водночас не забезпечуються на достатньому рівні транспортна, трофічна, ендокринна, захисна, газообмінна й імунна функції плаценти.

На ризик розвитку ПД впливають генетичні, епігенетичні, зовнішні чинники, загальний стан здоров’я майбутньої матері. Внаслідок дії несприятливих впливів утворюються трофобластичні проангіногенні та прозапальні фактори, які запускають каскад патогенетичних механізмів аномальної васкуляризації. Що більшим є ризик розвитку ПД, то вищою буде частота «великих акушерських синдромів». Зазвичай ці симптомокомплекси пов’язані зі ступенем ремоделювання спіральних артерій, адже часткове ремоделювання небезпечне передчасними пологами, передчасним розривом плідних оболонок, затримкою росту плода, а повна його відсутність – з обструктивним ураженням (невиношуванням, прееклампсією, відшаруванням плаценти, загибеллю плода).

Для уникнення цих загрозливих ускладнень при хронічній ПД необхідне застосування нових особливих підходів. У цьому разі біорегуляційні препарати Heel дозволяють ліквідовувати несприятливі наслідки патологічної васкуляризації. Зокрема, Коензим композитум завдяки вмісту проміжних каталізаторів циклу Кребса й Убіхінон композитум, до складу якого входять хінони та коферменти дихального ланцюга мітохондрій, здатні усувати гіпоксію. Крім того, вони проявляють метаболічну, антиоксидантну, дезінтоксикаційну, репаративну та протизапальну дії. Такий засіб, як Оваріум композитум регулює роботу гіпофізарно-яєчникової системи, відновлює фізіологічні процеси гормональної регуляції, нормалізує трофічні й обмінні реакції у жіночому організмі. Також при ПД важливо приймати препарати, які чинять ангіопротекторний, венотонічний, судинорозширювальний та ангіоспастичний ефект. Досягти цих бажаних впливів допоможе Плацента композитум.

Варто наголосити, що застосування препаратів Heel є украй необхідним не лише в разі появи ПД під час вагітності, а й на етапі її планування з метою профілактики небезпечних для плода станів.


Директор Медичного центру сімейної та відновлювальної медицини UBI Марина ­Анатоліївна Гулій наголосила на тому, що сьогодні, як ніколи, важливим є персоніфікований підхід до організму людини. В сучасній медицині є реальні інструменти, що дозволяють лікарю цілісно оцінити процеси, котрі відбуваються в організмі людини, і розробити найдоцільнішу схему корекції виявлених порушень у кожному конкретному випадку. Всі захворювання в організмі починаються з дисрегуляції на рівні медіаторів – сигнальних молекул. Саме ці месенджери забезпечують комунікацію інтегративних систем організму (імунної, нервової, ендокринної) із соматичними клітинами. У разі дисбалансу антагоністичних впливів різних медіаторів порушуються зворотні зв’язки між клітинами та інтегративними системами. Структури отримують «викривлені» сигнали, і розвивається патологія. В основі будь-якого захворювання лежать 5 типових патологічних процесів, а саме: запалення, ендогенна інтоксикація (недостатність детоксикаційних механізмів), порушення імунного статусу, метаболізму та енергетичного забезпечення. Своєчасне виявлення типових патологічних процесів та оцінка ступеня їх вираженості мають неабияке значення на всіх етапах медичної допомоги: в рамках терапії, профілактики та реабілітації. Системний аналіз стандартних показників загального та біохімічного досліджень крові в розрізі інтегральних гематологічних індексів дозволяє виявити наявність та/або вираженість типових патологічних процесів. Комплексна оцінка стану організму з визначенням типових патологічних процесів – це золотий діагностичний стандарт, доступний кожному лікареві. Такий підхід особливо цінний у реабілітації пацієнтів після тяжких захворювань, коли скарг вже немає і, по суті, немає певного діагнозу, проте інтенсивність деяких патологічних процесів може зберігатися і стати причиною розвитку хронічної патології, ускладнень, супутніх захворювань. Розуміння вираженості типових патологічних процесів дає можливість лікареві скласти персоніфіковану схему корекції виявлених порушень з урахуванням потреб організму. Корекція за допомогою біорегуляційного підходу дозволяє відновити баланс регуляції на рівні медіаторів і максимально ефективно запустити власні механізми саногенезу в організмі. М. А. Гулій розповіла про те, що біорегуляційний підхід предбачає призначення пацієнтам різних ін’єкційних методик для якіснішого одужання і відновлення функціональних можливостей організму. Біо­пунктура – метод, що дозволяє втамовувати больові синдроми, локальну симптоматику і «прицільно» відновлювати тканини різних органів. Інфузійна терапія з препаратами Heel, амінокислотами, фітозасобами дає можливість корегувати вираженість типових патологічних процесів. Ступенева аутогемотерапія з препаратами Heel застосовується для реактивації імунної системи.


Завідувачка неврологічного відділення КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва», лікар вищої категорії Лариса Олександрівна Вакуленко висвітлила роль методу біопунктури за больових синдромів і вегетативних дисфункцій. Спікерка наголосила, що біль – це природний захисний сигнал організму про небезпеку. Після вичерпання фізіологічної сигнальної функції він набуває статусу хвороби. Однак вплив на ноцицептивну систему іноді використовується з метою лікування, що можливо завдяки біопунктурі – ін’єкційній методиці введення біорегуляційних препаратів підшкірно, внутрішньошкірно, внутрішньом’язово в специфічні тригерні точки або зони Захар’їна – Геда. Терапевтичний ефект цієї маніпуляції базується на зв’язку сегментів спинного мозку із внутрішніми органами. Введення комплексних біорегуляційних препаратів Heel за біопунктури ефективно усуває запаморочення судинної етіології, головний біль напруги, мігрень. Засоби Heel доцільно застосовувати для прицільного впливу на уражені органи при захворюваннях шлунка, печінки, жовчовивідних, сечовивідних шляхів для швидкого втамування локальної симптоматики, збільшення періоду ремісії, профілактики загострень.

Концепція біорегуляційної медицини та створені на її принципах комплексні препарати Heel відкривають нові можливості для лікування запалення. Ці засоби, впливаючи малими дозами, сприяють активації детоксикації та оптимізації процесу саморегуляції, не пригнічуючи при цьому природних захисних механізмів.

Підготувала Олеся Андронік

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 23-24 (516-517), 2021 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Терапія та сімейна медицина

22.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Призначення антибактеріальних препаратів при гострому риносинуситі відповідно до сучасного підходу протидії розвитку антибіотикорезистентності

Антибіотикорезистентність (АБР) визнано загрозою для глобального здоров’я, яка щороку спричиняє мільйони смертей в усьому світі. Невідповідне та надмірне використання антибіотиків (АБ) зумовлює підвищення стійкості мікробних збудників і негативно впливає на ефективність цих дуже важливих лікарських засобів. Завдяки Глобальному плану дій щодо АБР Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) працює над поліпшенням нагляду за резистентністю до протимікробних препаратів і скороченням нераціонального використання АБ. ...

22.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Міжнародні дні респіраторного здоров’я: календар заходів на 2024 рік

Медичні інформаційні кампанії спрямовані на поширення важливих знань про охорону здоров’я серед населення. З урахуванням потреб і інтересів понад семи мільярдів людей у світі міжнародні організації шукають способи етичного обміну важливими відомостями, без упередженості та несправедливості. Обізнаність у сфері охорони здоров’я має вирішальне значення для кожного, оскільки хвороби та інфекції можуть вразити будь-кого в будь-який час. Таким чином, важливо поширювати відомості про охорону здоров’я за допомогою зрозумілих кожному усних, письмових і візуальних засобів. Ця інформація має сприяти соціальному здоров’ю і не містити дискримінаційного контенту. Заходи з підвищення обізнаності про здоров’я допомагають пацієнтам ліпше розуміти стан свого здоров’я, а також можливі варіанти та методи лікування. Кампанія з підвищення обізнаності відрізняється від маркетингу товарів для здоров’я, оскільки не спонукає купувати той чи інший продукт, а намагається сприяти свідомішому ставленню до свого здоров’я. Глобальні дні громадського здоров’я пропонують великі можливості для підвищення обізнаності та розуміння проблем здоров’я і мобілізації підтримки дій від місцевої громади до міжнародної спільноти. ...

21.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Лікування туберкульозу в Програмі медичних гарантій

24 березня – ​Всесвітній день боротьби з туберкульозом. За даними Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), у 2023 році в Україні 98 773 пацієнти мали встановлений діагноз туберкульозу (ТБ), 22 379 пацієнтам діагноз ТБ було встановлено вперше. ...

21.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи

У Львові 13-15 грудня 2023 року відбувся міжнародний медичний форум (ММФ) «Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи», присвячений 150-річчю Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ), 125-річчю Лікарської комісії НТШ (ЛК НТШ), а також 25-річчю кафедри та центру клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. На заключному засіданні після обговорення учасниками заходу були прийняті положення резолюції ММФ....