Обізнаність українців про онкохвороби

20.06.2022

Рак є однією з головних причин смерті у світі. Він уражає літніх людей, молодь і навіть дітей, чоловіків та жінок незалежно від рівня доходу. На превеликий жаль, недостатня обізнаність суспільства щодо онкопатології й особливостей її лікування не дозволяє повною мірою забезпечити належну профілактику, вчасне виявлення на ранніх стадіях, а також побудову оптимальних стратегій лікування при поширених онкозахворюваннях.

Перше соціальне опитування «Рак в Україні» мало на меті з’ясувати обізнаність суспільства стосовно реформи системи охорони здоров’я, взаємодії з лікарями, уявлення про онкологічний процес і лікування. Соціальне дослідження відбувалося у два етапи: якісний включав опитування фокус-групи в 5 містах України, а кількісний – телефонне опитування по всій Україні. У цій статті ми зосередимося на результатах якісного дослідження.

Обізнаність про онкологічні захворювання 

Обізнаність учасників фокус-груп щодо проблеми раку залежала від актуальності теми в близькому оточенні. Високий рівень поінформованості спостерігали, якщо були випадки онкологічних захворювань у членів сім’ї, друзів чи колег, якщо ж тема не близька – знання були поверховими та базувалися здебільшого на загальновідомих фактах з інтернету й телебачення. 

Визначення поняття «рак» у цілому не викликало труднощів у респондентів і в основному ґрунтувалося на синтезі інформації з власного досвіду, оточення, книг та відомостей з інтернету. Умовно можна виокремити три основні тенденції визначення хвороби: біологічно-науковий рівень опису надавали учасники, які стикалися з випадками раку в близьких, побутовий рівень опису базувався на власних судженнях і переказі визначень із літератури, загальний рівень опису можна застосувати до будь-якого захворювання, що відображає досить поверхові знання про рак. 

Обізнаність про скринінгові дослідження на рак 

Велика частина опитаних стверджувала про обов’язковість щорічного скринінгу. Однак із заглибленням в обговорення цієї теми тональність відповідей набувала негативних ознак: учасники говорили про необхідність перевірок на рак, однак самі їх не проходили. 

Однією з найпоширеніших причин непроходження скринінгу був страх хвороби. Іншими причинами були:

  • неправильна діагностика та некомпетентність лікарів, про що учасники знали з досвіду близьких;
  • важкодоступність скринінгу;
  • висока вартість;
  • міфи та низький рівень обізнаності.

Жінки проходили скринінг частіше, ніж чоловіки. Останні схильні вірити, що в них є янгол-охоронець, або впевнені в тому, що вони точно не захворіють. У цілому, прихильними до проходження скринінгу були особи, які втратили близьких.

При телефонному опитуванні респондентам також пропонували оцінити стан свого здоров’я. Майже половина (48,5%) учасників вважали свій стан здоров’я середнім, трохи більше третини (32,5%) відзначили самопочуття як хороше. Решта опитуваних оцінювали свій стан здоров’я як поганий або дуже поганий (близько 10,0%) чи дуже хороший (9,5%).

Місце раку серед інших захворювань і статистика онкологічної захворюваності на думку українців

При ранжуванні найбільш небезпечної патології учасники фокус-груп найчастіше називали серцево-судинні й онкологічні захворювання (якщо не враховувати коронавірусну інфекцію). На першу/другу позицію онкологічну патологію ставили переважно ті опитані, які хворіли самі або їхні близькі. Відповідно перелік небезпечних хвороб формувався на основі актуальної інформації з оточення учасників, хоча також потрібно враховувати регіон проживання, рівень обізнаності та інформаційний інтерес до новин. 

На запитання «Як змінилася захворюваність в Україні на рак у 2021 році порівняно з минулим роком?» половина респондентів кожної вікової категорії стверджувала, що захворюваність не змінилася. Серед тих, хто вважав, що захворюваність збільшилася, розподіл за віковими категоріями був таким: 35% опитаних віком 18-29 років, 41% – 30-44 роки, 50% – 45-64 роки, 52% – 65 років та більше. Тобто у людей старшого віку вищий рівень уявлення про ріст захворюваності. Оптимістами, які вважали, що захворюваність зменшилася, було 4% опитаних, серед яких жінок трохи більше. У регіональному розрізі виділяється Південь України, де була максимальна кількість оптимістів. 

Опитаним було складно оцінити структуру онкологічної статистики. А думки щодо онкологічної смертності були досить різними.

Ставлення до онкологів 

Замало позитивних історій, які вказували б на можливість успішного та якісного лікування онкологічних захворювань в Україні, тому формуються хибні враження й упередження. Погане ставлення до онкологів пов’язують із високою смертністю від раку і негативним досвідом родичів, які постраждали внаслідок халатності лікарів. Учасники наголошували на відсутності етики спілкування з онкопацієнтами, грубості та хамстві лікарів. Особливо підкреслювалася висока вартість обстежень без гарантії позитивного результату.

Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 1 (74)-2 (75) 2022 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Гепатоцелюлярна карцинома

Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК) – злоякісне новоутворення в печінці, що розвивається з гепатоцитів. Рання діагностика і початок лікування пацієнтів із ГЦК запобігає виникненню тяжких ускладнень і покращує якість життя пацієнтів. Медична допомога пацієнтам із ГЦК потребує міждисциплінарної співпраці та інтегрованого ведення хворих мультидисциплінарною командою фахівців, яка займається або спеціалізується на злоякісних новоутвореннях печінки. Саме цьому сприятимуть положення Стандарту медичної допомоги «Гепатоцелюлярна карцинома»....

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія Терапія та сімейна медицина Рак шийки матки. Сучасні рекомендації щодо скринінгу

Традиційно січень є місяцем обізнаності про рак шийки матки (РШМ) – однієї з найпоширеніших патологій у структурі онкогінекологічних захворювань. Протягом цього місяця світ забарвлюється в палітру бірюзового та білого з метою привернення уваги громадськості до проблеми РШМ. ...