Європейська онкологічна організація підтримала ініціативу українського фонду «Світ проти раку» і звернулася до ВООЗ із пропозицією вивчити вплив війни та канцерогенів воєнного часу на рак в Україні

10.11.2022

Європейська онкологічна організація (ЕСО) підтримала ініціативу українського фонду «Світ проти раку» щодо необхідності вивчення впливу воєнних факторів на епідемічну ситуацію щодо онкологічних захворювань в Україні та рекомендувала Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) розглянути можливість створення програми Best Buys (найкращі рішення) чи аналогічної ініціативи для надання допомоги країнам в управлінні неінфекційними захворюваннями (НІЗ) у сценаріях воєнного часу.

Як частина великої міжнародної мережі боротьби з раком, до якої входять понад 300 державних і неурядових громадських організацій, що діють із метою профілактики, скринінгу, ранньої діагностики, лікування та реабілітації осіб з онкологічними захворюваннями, український фонд «Світ проти раку» був запрошений до обговорення програми Best Buys. Це основний документ політики найкращих рішень і рекомендованих втручань для боротьби з НІЗ на основі глобального плану дій. Цей план, схвалений у травні 2017 року на 70-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, у сьогоднішніх реаліях потребує оновлення. Для цього у світовій медичній спільноті було розгорнуто широку дискусію, яка тривала до 28 серпня 2022 року.

Беручи участь у дискусії, науковий керівник та амбасадор фонду «Світ проти раку» професор Олексій Ковальов зазначив, що в той час, коли весь світ переймається загрозою зростання кількості випадків онкологічних захворювань через припинення програм профілактики та скринінгу під час пандемії COVID-19, наслідки впливу війни на захворюваність на рак в Україні поки що невідомі.

Директор фонду «Світ проти раку» Костянтин Ковальов підкреслив, що незважаючи на воєнні конфлікти, які постійно тривають, проблема війни та раку світовою онкологічною спільнотою на сьогодні практично не вивчена. Проте вплив канцерогенів воєнного часу на здоров’я людей потребує серйозного наукового дослідження. Інакше найближчими роками не лише Україну, а й інші країни може очікувати епідемія раку легені, шлунка, печінки, шийки матки та інших локалізацій.

ЕСО наголосила, що канцерогени воєнного часу, у тому числі онкогенні бактерії та віруси – папіломи людини, Епштейна – Барр, гепатиту В і С та Helicobacter pylori, – ризики інфікування якими зростають під час масової міграції людей, стають все більш серйозною проблемою для управління та реагування в умовах війни й екологічних катастроф .

Ricardo Moschetti, співробітник із політики ЕСО, відзначив цінність внеску та досвіду, якими поділилися з цією організацією колеги з українського фонду «Світ проти раку». Він заявив, що ЕСО рекомендує ВООЗ розглянути можливість створення програми Best Buys або аналогічної ініціативи щодо надання допомоги країнам в управлінні НІЗ у воєнних сценаріях. Такий керівний документ міг би містити рекомендації з питань розгортання моделей скринінгу із самостійним відбором проб Self-sampling та використання центрів для біженців як пунктів надання онкологічних послуг за прикладом лікарів, співробітників і волонтерів фонду «Світ проти раку» в Запоріжжі. ЕСО також рекомендує співробітництво ВООЗ та ЄС у вивченні впливу нинішньої війни на захворюваність на рак в Україні.

Незалежно від майбутнього рішення ВООЗ щодо пропонованої ініціативи, ЕСО та фонд «Світ проти раку» мають твердий намір реалізувати наукову програму «Вивчення впливу війни на онкологічну захворюваність в Україні», розробити та застосувати на практиці ефективні методи профілактики, скринінгу, раннього виявлення, лікування та реабілітації хворих на рак у нашій країні під час війни та найближчими повоєнними роками.

До цієї програми планується залучити науково-академічні та практичні онкологічні установи, що братимуть участь у перебудові та розвитку онкологічної служби України.

Інформацію надано українським фондом «Світ проти раку»

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 4 (77) 2022 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

10.11.2022 Онкологія та гематологія Рожевий жовтень

Протягом багатьох років у розпал осені світ забарвлюється не тільки в палітру жовтого і червоного листя, а й у рожевий колір, що символізує боротьбу проти однієї з головних хвороб наших днів – раку молочної залози (РМЗ)....

10.11.2022 Онкологія та гематологія Пам’яті Данила Фішелевича Глузмана

29 березня на 86-му році життя помер відомий лікар-онкогематолог, багаторічний завідувач відділу онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології (ІЕПОР) імені Р.Є. Кавецького НАН України, видатний український учений, професор Данило Фішелевич Глузман....

10.11.2022 Онкологія та гематологія Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Остеосаркома»

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 червня 2022 року № 1050...

10.11.2022 Інфекційні захворювання Онкологія та гематологія Скринінг раку легені під час пандемії COVID-19

У деяких частинах світу пандемія хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (COVID-19), випробовувала системи охорони здоров’я близько до межі витривалості. Справедливо, що значна частина уваги на сьогодні зосереджена на безпосередніх потребах пацієнтів, які страждають від цього захворювання, особливо тих, хто перебуває у критичному стані. Дві пов’язані клінічні ситуації, які привертають увагу до цих питань, – це скринінг раку легені й оцінка та лікування випадково виявлених вузликів у легенях....