Європейська онкологічна організація підтримала ініціативу українського фонду «Світ проти раку» і звернулася до ВООЗ із пропозицією вивчити вплив війни та канцерогенів воєнного часу на рак в Україні

10.11.2022

Європейська онкологічна організація (ЕСО) підтримала ініціативу українського фонду «Світ проти раку» щодо необхідності вивчення впливу воєнних факторів на епідемічну ситуацію щодо онкологічних захворювань в Україні та рекомендувала Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) розглянути можливість створення програми Best Buys (найкращі рішення) чи аналогічної ініціативи для надання допомоги країнам в управлінні неінфекційними захворюваннями (НІЗ) у сценаріях воєнного часу.

Як частина великої міжнародної мережі боротьби з раком, до якої входять понад 300 державних і неурядових громадських організацій, що діють із метою профілактики, скринінгу, ранньої діагностики, лікування та реабілітації осіб з онкологічними захворюваннями, український фонд «Світ проти раку» був запрошений до обговорення програми Best Buys. Це основний документ політики найкращих рішень і рекомендованих втручань для боротьби з НІЗ на основі глобального плану дій. Цей план, схвалений у травні 2017 року на 70-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, у сьогоднішніх реаліях потребує оновлення. Для цього у світовій медичній спільноті було розгорнуто широку дискусію, яка тривала до 28 серпня 2022 року.

Беручи участь у дискусії, науковий керівник та амбасадор фонду «Світ проти раку» професор Олексій Ковальов зазначив, що в той час, коли весь світ переймається загрозою зростання кількості випадків онкологічних захворювань через припинення програм профілактики та скринінгу під час пандемії COVID-19, наслідки впливу війни на захворюваність на рак в Україні поки що невідомі.

Директор фонду «Світ проти раку» Костянтин Ковальов підкреслив, що незважаючи на воєнні конфлікти, які постійно тривають, проблема війни та раку світовою онкологічною спільнотою на сьогодні практично не вивчена. Проте вплив канцерогенів воєнного часу на здоров’я людей потребує серйозного наукового дослідження. Інакше найближчими роками не лише Україну, а й інші країни може очікувати епідемія раку легені, шлунка, печінки, шийки матки та інших локалізацій.

ЕСО наголосила, що канцерогени воєнного часу, у тому числі онкогенні бактерії та віруси – папіломи людини, Епштейна – Барр, гепатиту В і С та Helicobacter pylori, – ризики інфікування якими зростають під час масової міграції людей, стають все більш серйозною проблемою для управління та реагування в умовах війни й екологічних катастроф .

Ricardo Moschetti, співробітник із політики ЕСО, відзначив цінність внеску та досвіду, якими поділилися з цією організацією колеги з українського фонду «Світ проти раку». Він заявив, що ЕСО рекомендує ВООЗ розглянути можливість створення програми Best Buys або аналогічної ініціативи щодо надання допомоги країнам в управлінні НІЗ у воєнних сценаріях. Такий керівний документ міг би містити рекомендації з питань розгортання моделей скринінгу із самостійним відбором проб Self-sampling та використання центрів для біженців як пунктів надання онкологічних послуг за прикладом лікарів, співробітників і волонтерів фонду «Світ проти раку» в Запоріжжі. ЕСО також рекомендує співробітництво ВООЗ та ЄС у вивченні впливу нинішньої війни на захворюваність на рак в Україні.

Незалежно від майбутнього рішення ВООЗ щодо пропонованої ініціативи, ЕСО та фонд «Світ проти раку» мають твердий намір реалізувати наукову програму «Вивчення впливу війни на онкологічну захворюваність в Україні», розробити та застосувати на практиці ефективні методи профілактики, скринінгу, раннього виявлення, лікування та реабілітації хворих на рак у нашій країні під час війни та найближчими повоєнними роками.

До цієї програми планується залучити науково-академічні та практичні онкологічні установи, що братимуть участь у перебудові та розвитку онкологічної служби України.

Інформацію надано українським фондом «Світ проти раку»

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 4 (77) 2022 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Онкологія та гематологія Гепатоцелюлярна карцинома

Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК) – злоякісне новоутворення в печінці, що розвивається з гепатоцитів. Рання діагностика і початок лікування пацієнтів із ГЦК запобігає виникненню тяжких ускладнень і покращує якість життя пацієнтів. Медична допомога пацієнтам із ГЦК потребує міждисциплінарної співпраці та інтегрованого ведення хворих мультидисциплінарною командою фахівців, яка займається або спеціалізується на злоякісних новоутвореннях печінки. Саме цьому сприятимуть положення Стандарту медичної допомоги «Гепатоцелюлярна карцинома»....

19.03.2024 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія Терапія та сімейна медицина Рак шийки матки. Сучасні рекомендації щодо скринінгу

Традиційно січень є місяцем обізнаності про рак шийки матки (РШМ) – однієї з найпоширеніших патологій у структурі онкогінекологічних захворювань. Протягом цього місяця світ забарвлюється в палітру бірюзового та білого з метою привернення уваги громадськості до проблеми РШМ. ...