Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 4 (77) 2022 р.

Скачати PDF

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

10-11 Лімфома: проблемні питання онкологічної допомоги в умовах воєнного стану
А.Ф. Шипко, І.А. Крячок, І.Б. Титоренко, В.І. Юрчишина, І.С. Коренькова, Я.А. Степанішина
23-25 Лікування лімфоми Ходжкіна: інноваційна терапія із застосуванням брентуксимабу ведотину
І.А. Крячок, І.Б. Титоренко, Т.В. Каднікова, І.С. Коренькова

ОНКОЛОГІЯ

3-4 Недрібноклітинний рак легені: хірургія, молекулярна діагностика та таргетна терапія
В.В. Соколов, Д.О. Шапочка, Я.В. Шпарик, О.А. Суховерша
13 Місцево-рецидивуючий нерезектабельний або метастатичний потрійний негативний рак грудної залози: ефективність пембролізумабу у комбінації з хіміотерапією у раніше не лікованих пацієнток
J. Cortes, H.S. Rugo, D.W. Cescon et al. for the KEYNOTE-355 Investigators
За оновленими результатами рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження III фази KEYNOTE-355
17 Рак молочної залози: гістологія та молекулярна патологія
О.М. Сулаєва, д. мед. н., професор, лікар-патологоанатом, медичний директор Медичної лабораторії CSD, м. Київ
19 Ендокринотерапія при раку молочної залози: сучасні варіанти лікування та шляхи профілактики побічних ефектів у світлі міжнародних рекомендацій
доцент кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), кандидат медичних наук О.С. Зотов
26-27 Скринінг раку легені під час пандемії COVID-19
Звіт групи експертів CHEST
28-33 Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Остеосаркома»
Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 червня 2022 року № 1050

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

14 Лапароскопічна хірургія: міфи та реальність
Ю.М. Кондрацький, к. мед. н., завідувач відділення, О.Ю. Добржанський, хірург-онколог, А.В. Колесник, хірург-онколог, Є.А. Шудрак, хірург-онколог, М.О. Пепенін, хірург-онколог, відділення пухлин стравоходу та шлунка Національного інституту раку, м. Київ
20-21 Новітні рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо діагностики, лікування та профілактики серцево-судинних захворювань в онкологічних пацієнтів

ОНКОУРОЛОГІЯ

8-9 Рак нирки: еволюція медикаментозного лікування
А.П. Безносенко, О.В. Пономарьова, О.Е. Стаховський, М. Реутова

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

6 Організація онкологічної допомоги: реалії воєнного часу
виконувач обов’язків директора Національного інституту раку (м. Київ), доктор медичних наук А.Ф. Шипко
12 Міжнародна протиракова спілка надала два гранти благодійному фонду «Світ проти раку» для допомоги онкологічним хворим України під час війни
16 Європейська онкологічна організація підтримала ініціативу українського фонду «Світ проти раку» і звернулася до ВООЗ із пропозицією вивчити вплив війни та канцерогенів воєнного часу на рак в Україні
науковий керівник та амбасадор фонду «Світ проти раку» професор О. Ковальов, Директор фонду «Світ проти раку» К. Ковальов, R. Moschetti, співробітник із політики ЕСО
34 Пам’яті Данила Фішелевича Глузмана
35 Рожевий жовтень
Міжнародний місяць боротьби з раком молочної залози