Нові перспективи лікування метастатичного раку підшлункової залози: результати дослідження NAPOLI-3

19.07.2023

Стаття у форматі PDF

Рак підшлункової залози (РПЗ) – серйозна проблема системи охорони здоров’я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (2020), ця патологія посідає 12-ту сходинку у структурі захворюваності та 7-му – за смертністю. Така невтішна статистика є результатом доволі пізньої діагностики РПЗ. Так, згідно з даними Національного карнцер-реєстру (2020), в Україні 94,0% пацієнтів з уперше діагностованим РПЗ мають ІІ-ІV стадію захворювання, а 66,8% пацієнтів живуть менше 1 року з моменту встановлення діагнозу. Тому поява нових підходів до лікування саме метастатичного РПЗ є як ніколи своєчасною та обнадійливою для всіх – і для лікарів, і для пацієнтів. 

Захворюваність в Україні, за даними Національного канцер-реєстру за 2020 рік, становить 11,8 на 100 тис. населення, а смертність від зазначеної патології – 9,2 на 100 тис. населення. У половині випадків діагноз встановлюють на термінальних стадіях, а спеціальне лікування отримують менше третини хворих на РПЗ, тому близько 67% хворих українців помирають вже на першому році після встановлення діагнозу. Така клінічна значимість зумовлює нагальну потребу пошуку нових методів лікування РПЗ, для якого, на відміну від інших онкологічних захворювань, не відбулося кардинальних змін протягом останнього десятиріччя. 

На сьогодні наявні два основні протоколи першої лінії терапії РПЗ: це комбінації FOLFIRINOX (лейковорин, фторурацил, іринотекан, оксаліплатин) і гемцитабін з наб-паклітакселом, які забезпечують переваги над монотерапією гемцитабіном. Слід зазначити, що наб-паклітаксел не зареєстровано в Україні, тому наші пацієнти мають обмежені можливості лікування у першій лінії.  

У січні цього року на всесвітньому конгресі Американського товариства клінічної онкології (ASCO) з проблем раку шлунково-кишкового тракту було представлено обнадійливі результати рандомізованого відкритого багатоцентрового дослідження NAPOLI-3 (NCT04083235). Це дослідження було ініційоване для визначення ефективності й безпеки застосування комбінації ліпосомального іринотекану, 5-фторурацилу/лейковорину й оксаліплатину (NALIRIFOX) порівняно з комбінацією гемцитабін + нанодисперсний паклітаксел у першій лінії терапії раніше не лікованого метастатичного РПЗ (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01494506). 

У дослідженні NAPOLI-3 взяли участь 770 пацієнтів із 205 центрів 18 країн. Пацієнти з раніше не лікованою метастатичною протоковою аденокарциномою підшлункової залози були рандомізовані для отримання комбінації NALIRIFOX – ліпосомального іринотекану (50 мг/м2 площі поверхні тіла) + 5-фторурацилу (2400 мг/м2)/лейковорину (400 мг/м2) та оксаліплатину (60 мг/м2) у 1-й і 15-й дні 28-денного циклу та наб-паклітакселу (125 мг/м2) і гемцитабіну (1000 мг/м2) у 1-й, 8, 15-й дні 28-денного циклу. Із 770 пацієнтів 383 отримували NALIRIFOX, 387 – Gem + NabP. Досліджувані групи були збалансовані за демографічними даними пацієнтів і вихідними характеристиками захворювання  (табл. 1). Основною кінцевою точкою була загальна виживаність (ЗВ). Вторинні кінцеві точки включали тривалість виживаності без прогресування (ВБП), загальний рівень відповіді та безпеку.

Первинний аналіз кінцевих точок проводився після 544 подій (медіана спостереження становила 16,1 міс). В учасників, які отримували NALIFIROX, медіана ЗВ становила 11,1 проти 9,2 міс в групі Gem + NabP (р=0,035). У дослідженні досягнуто вторинної кінцевої точки та продемонстровано, що пацієнти, які отримували NALIRIFOX, мали статистично значуще покращення медіани ВБП на 7,4 міс порівняно з 5,6 міс для Gem + NabP (ВР 0,69; 95% ДІ 0,58-0,83; p=0,0001). Частота загальної відповіді становила 41,8% (95% ДІ 36,8-46,9) для пацієнтів, які отримували схему NALIRIFOX, проти 36,2% (95% ДІ 31,4-41,2) для пацієнтів, котрі отримували Gem + NabP.

Результати ефективності терапії згруповані в таблиці 2. 

Загалом профіль безпеки комбінації NALIRIFOX у дослідженні NAPOLI-3 був керованим. Побічні реакції 3/4 ступеня тяжкості, викликані лікуванням з частотою ≥10%, у пацієнтів, які отримували NALIRIFOX порівняно з Gem + NabP, включали діарею (20,3 проти 4,5%), нудоту (11,9 проти 2,6%), гіпокаліємію (15,1 проти 4,0%), анемію (10,5 проти 17,4%) і нейтропенію (14,1 проти 24,5%). Дослідники розглядали відмінності в профілях безпеки як асоційовані з механізмами дії препаратів і зазначили, що не виявлено жодних нових реакцій, пов’язаних із безпекою схеми NALIRIFOX.

Отже, у дослідженні NAPOLI-3 продемонстровано ефективність нової комбінації NALIRIFOX щодо збільшення ЗВ і ВБП порівняно зі схемою наб-паклітаксел + гемцитабін у пацієнтів із метастатичним РПЗ, які раніше не отримували лікування. Ці результати мають особливе значення для таких пацієнтів.

Підготувала Валентина Момот

OncoST-NonP-С1-2 (2022-2024, 2 years)-14

Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 3 (82) 2023 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

13.11.2023 Онкологія та гематологія Спадковий рак грудної залози з погляду онкохірургів і патоморфологів

У рамках першої секції конференції «Рак грудної залози. Майбутнє сьогодні» було висвітлено сучасні аспекти персоналізованого ведення пацієнток із раком грудної залози (РГЗ). Ключові теми секції включали сучасні підходи до патоморфологічної й молекулярно-генетичної діагностики, хірургічної тактики лікування РГЗ та лімфодисекції. ...

10.11.2023 Онкологія та гематологія Українці можуть пройти безкоштовні генетичні дослідження для лікування раку

Передові технології лікування раку в Україні стають доступнішими. Відтепер пацієнти з раком грудної залози та раком яєчника можуть замовити безоплатне тестування на виявлення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 у Медичній лабораторії CSD LAB....

09.11.2023 Онкологія та гематологія Передова променева терапія

Медичний центр «Клініка Мануфактура», як і багато інших передових лікарень України, прагне перенести кращий медичний досвід лікування раку в Україну, забезпечивши наших лікарів потужною сучасною технікою та умовами, що відповідають ефективному кваліфікованому лікуванню за міжнародними стандартами. ...

09.11.2023 Онкологія та гематологія Меланома шкіри. Принципи біопсії підозрілого пігментного ураження

За матеріалами настанови NCCN, версії 2.2023...