Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 17 (486), 2020 р.

Скачати PDF

РЕВМАТОЛОГІЯ

24-25 Неомилювані сполуки авокадо та сої: безліч можливостей, якими не слід нехтувати
B. Salehi, А. Rescigno, Т. Dettori та співавт.
27 Регенерація суглобового хряща: огляд останніх досліджень
29-30 Системні васкуліти в сучасних умовах: гетерогенність і потреба в діагностичній настороженості
О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2, О.О. Зімба, к.м.н., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
31 Ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний артрит
С.І. Герасименко, д.м.н., професор, М.В. Полулях, д.м.н., професор, А.М. Бабко, д.м.н., А.С. Герасименко, к.м.н., І.В. Гужевський, к.м.н., ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
33 Вплив вітаміну D на перебіг ревматичних захворювань: нові наукові дані – нова надія для пацієнтів

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

35-36 Нормативні новели щодо суб’єктів надання медичної допомоги: ефект метелика
О. І. Антонюк, к.юр.н., член Правління Української асоціації клінічних досліджень; І. І. Вишнивецький, к.м.н., голова Української асоціації клінічних досліджень, кафедра менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, м. Київ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3 Мезим® капсули: сучасна формула комплексу панкреатичних ферментів
M.K. Kolodziejczyk, M.M. Zgoda, Польща
20-22 Оцінка ефективності застосування пробіотиків при гастроінтестинальних розладах на тлі атопічного дерматиту в дітей
С. Л. Няньковський, О. С. Няньковська, М. І. Городиловська, А. В. Возняк, Г. М. Троцький, А. Є. Лісний, З. В. Томків, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Я. В. Томків, Г. З. Вівчарівська, В. Д. Шайдич, О. М. Горайська, Л. В. Заставна, комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова»

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

8 Антибіотикотерапія • Дайджест

НЕВРОЛОГІЯ

10 Сучасний світовий досвід лікування ішемічного інсульту: роль і місце трифлузалу
Н. К. Свиридової, доктор медичних наук, професор, головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Рефлексо­терапія», завідувачки кафедри нев­рології та рефлексо­терапії Національної медичної академії після­дипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ)
39-40 Тривога та когнітивні порушення: можливості й критерії вибору фармакотерапії
С. Г. Бурчинський, к.м.н., ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
41 Стресс-менеджмент в профилактике и лечении офисного синдрома в условиях пандемии COVID-19
43-44 Сучасні методи лікування діабетичних нейропатій
М.М. Орос, д.м.н., А.Я. Сабовчик, кафедра неврології, нейрохірургії та психіатрії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

48-49 Субклінічний гіпотиреоз як особливий спосіб життя
В.І. Паньків, д.м.н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
50-51 Спектр дії перстачу білого (potentilla alba l.) за умов поєднаної патології: нове про добре відоме
В.І. Паньків, д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ