Тематичний номер «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади» № 3 (63) 2023 р.

Скачати PDF

ТИРЕОЇДОЛОГІЯ

3 Маски гіпотиреозу як завада для раннього виявлення захворювання
О.А. Гончарова, д. мед. н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України
11 Біорегуляційна терапія в тиреоїдології: місце, можливості, досвід

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

21 Подорож преміум-класу: застосування іНЗКТГ‑2 в усьому спектрі кардіо-рено-метаболічного континууму
О.П. Кіхтяк, д. мед. н., професор кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
26 Дослідження GLINT: метформін при недіабетичній гіперглікемії – ​ результати ефективності та подальше вивчання

ДІАБЕТОЛОГІЯ

13 Роль інгібіторів дипептидилпептидази‑4 у комплексній терапії пацієнтів із цукровим діабетом
Л.К. Соколова, д. мед. н., ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (м. Київ)
15 Фармакологічна корекція глікемії: стандарти допомоги при цукровому діабеті
Рекомендації Американської діабетичної асоціації, 2023