Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 1 (59) 2021 р.

Скачати PDF

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3 Отилонію бромід: препарат зі складним механізмом дії
Stefano Evangelista, Chiara Traini, Maria Giuliana Vannucchi
6-7 Дисбіоз, мікробіота і пробіотики при синдромі подразненого кишечнику
старший консультант-гастроентеролог, координатор досліджень Іспанського товариства шлунково-кишкової ендоскопії Vicente Lorenzo-Zuniga
8-9 Современные подходы к ведению больных с синдромом избыточного бактериального роста
С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины, г. Киев
12-14 Захворювання шлунково-кишкового тракту та інфекція SARS-CoV-2: що про неї відомо
Т.А. Соломенцева, к. мед. н., ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
15 Порівняння впливу пантопразолу й омепразолу на секрецію соляної кислоти
18-20 Практические подходы к ведению больных со вздутием и растяжением живота
C.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины, г. Киев
21 Роль мікробіоти кишечнику в перебігу COVID-19
22-23 Неінвазивні біомаркери у діагностиці запальних захворювань кишечнику у дітей
О.В. Солдатова, к. мед. н., доцент кафедри дитячих і підліткових захворювань Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика; М.В. Аврамчук, Медична лабораторія «ДІЛА», м. Київ
27-28 Особливості ведення хворих із НПЗП-індукованою гастропатією
О.О. Бондаренко, д. мед. н., професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, А.О. Стешенко, О.М. Агібалов, к. мед. н., лікар-гастроентеролог, багатопрофільна лікарня «ВітаЦентр», м. Запоріжжя, О.О. Дядик, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ

ГЕПАТОЛОГІЯ

16-17 Цироз печінки. Синдроми при декомпенсованому цирозі. Менеджмент асциту
професор кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), керівник Гастроцентру клініки «Оберіг», доктор медичних наук Г.А. Соловйова
25 Гепадоктор: на захисті печінки
33-34 Неалкогольний стеатогепатит як фактор ризику розвитку та прогресування ішемічної хвороби серця
І.М. Скрипник, д.м.н., професор, Г.С. Маслова, к.м.н., О.В. Щербак, к.м.н., Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

ПАНКРЕАТОЛОГІЯ

29-32 Какие этиологические, патогенетические механизмы и клинические проявления следует учитывать в диагностике хронического панкреатита
Т.М. Христич, д. мед. н., профессор, ВГУУ «Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича»; Д.А. Гонцарюк, ВГУЗ «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы