Тематичний номер «Акушерство, Гінекологія, Репродуктологія» № 5 (41) 2020 р.

Скачати PDF

ГІНЕКОЛОГІЯ

3-5 Осложнения репродуктивного старения женщин и возможности их устранения
З.М. Дубоссарская, д. мед. н., профессор кафедры семейной медицины ФПО ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Благодаря развитию медицины и применению научно обоснованных достижений современное человечество научилось продлевать человеческую жизнь. Осталось дело за малым: научить практических врачей улучшать качество жизни с осознанностью минимальных рисков применения менопаузальной гормональной терапии (МГТ) на фоне модификации образа жизни с соблюдением международных и отечественных рекомендаций
11 «Маски» латентного залізодефіциту: синдром хронічної втоми та рецидивуючі інфекції статевих шляхів
Член-­кореспондент НАМН України, завідувач відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України», доктор медичних наук, професор ­Тетяна Феофанівна Татарчук.
Залізодефіцитна анемія є захворюванням світового значення, від якого страждають 2 млрд людей (30% населення планети). Дефіцит заліза має місце у більшого числа людей, аніж будь-яке інше порушення стану здоров’я, при цьому призводить до низки тяжких наслідків, включаючи несприятливий результат вагітності, порушення фізичного й когнітивного розвитку, підвищений ризик захворюваності в дітей і зниження працездатності в дорослих. За даними ВООЗ, виражений дефіцит заліза є третьою за поширеністю причиною тимчасової втрати працездатності у жінок віком 15-44 роки. Поруч із явною залізодефіцитною анемією існує прихований дефіцит заліза, частота якого в європейських країнах становить 30-40%
13-14 Ендометріоз: сучасні гайдлайни та практичний досвід лікування
А. В. Бойчук, д. мед. н., професор кафедри акушерства і гінекології, Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
У статті представлено сучасні рекомендації щодо ведення пацієнток з ендометріозом, результати вітчизняних досліджень ефективності різних методів лікування ендометріозу у жінок репродуктивного віку, які планують вагітність. Описано переваги застосування агоніста лютеїнізуючого гормона рилізинг- гормона під час прегравідарної підготовки та визначені найбільш ефективні схеми застосування препарату
19 Современные подходы к реабилитации репродуктивной функции у пациенток с гиперандрогенией
З. М. Дубоссарская, д. мед. н., профессор, ГУ «Днепропетровская государственная медицинская академия МЗ Украины»
На недавней научно-практической онлайн-конференции «Акушерство, гинекология, репродуктология: от науки до клинической практики» заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины ФПО ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» Зинаида Михайловна Дубоссарская представила доклад, посвященный вопросам диагностики и лечения бесплодия у пациенток с гиперандрогенией
27-28 Вульвовагінальний кандидоз: існуючі стандарти та сучасні рекомендації
Вульвовагінальний кандидоз (ВВК) – інфекційне запальне захворювання слизової оболонки статевих органів жінки, спричинене грибами роду Candida. За частотою поширення ВВК посідає друге місце серед інфекційних захворювань жіночих статевих органів після бактеріального вагінозу і є однією з найчастіших причин звернень до лікаря. Нормативи надання медичної допомоги при цій нозології представлені у відповідному розділі Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію амбулаторної акушерсько- гінекологічної допомоги в Україні» № 417 від 15.07.2011. Сучасні терапевтичні схеми лікування відповідно до існуючих доказових даних та з огляду на зростаючу стійкість до антикандидозних препаратів висвітлені у гайдлайні Британської асоціації з питань сексуального здоров’я та ВІЛ
32-33 Новости Кокрановской базы по теме «Акушерство и гинекология»

АКУШЕРСТВО

6 Тівортін (L-аргінін) для профілактики порушень гестаційної перебудови спіральних артерій матки
Формування матково-плацентарного кровотоку, який має ключове значення для нормального розвитку плода, відбувається за рахунок реконструкції та скоординованого росту всього маткового кровообігу та появи нового судинного органу плода – плаценти. У статті розглянуто особливості гестаційної перебудови спіральних артерій матки під час вагітності, роль метаболізму аргініну та оксиду азоту у процесах ремоделювання судин, а також зміни трансформації артерій при прееклампсії
20-21 Діагностика та лікування гострого коронарного синдрому під час вагітності
Ю. П. Нерознак (1), С. В. Сало(2), к. мед. н., завідувач відділення екстреної ендоваскулярної хірургії з рентгенопераційною, Ю. В. Давидова (1), д. мед. н., завідувач відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології, (1) ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України», (2) ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України»
Дисекція коронарних артерій та атеросклеротична хвороба є найбільш частою причиною гострого коронарного синдрому (ГКС) серед населення у цілому. Розвиток ГКС у вагітних зумовлений широким спектром різноманітних причин, що має важливе значення для встановлення етіології та подальшого усунення цього патологічного стану. У статті описано фактори ризику, інструменти діагностики, а також терапевтичні методи, доступні клініцистам при веденні вагітних із ГКС
22-24 Вплив дефіциту селену на несприятливий перебіг вагітності: існуючі проблеми та невирішені питання
L.H. Duntas, клініка «Evgenidio», відділ ендокринології, метаболізму та діабету, відділ щитоподібної залози, Афінський національний університет
Нещодавні дослідження змінили уявлення про роль та функції селену в організмі людини. Даний огляд має на меті узагальнити сучасні знання щодо дефіциту та надлишку селену в період вагітності, а також коротко описати існуючі проблеми та контраверсійні погляди щодо призначення селену вагітним жінкам із його дефіцитом та супутньою патологією щитоподібної залози
25 Інноваційні підходи в лікуванні анемій: переваги та недоліки різних форм заліза
О. В. Грищенко, д. мед. н., завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти
Під час проведення фахової школи «Жіноче здоров’я від А до Я у рамках професійного розвитку лікарів акушерів-гінекологів» з-поміж інших актуальних питань розглядалася проблема залізодефіциту. У доповіді «Інноваційні підходи в лікуванні анемій» завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук Ольга Валентинівна Грищенко висвітлила особливості застосування сучасних формул заліза та їхні відмінності

РЕПРОДУКТОЛОГІЯ

15-17 Довгоочікувана вагітність: від прегравідарної підготовки до успішного розродження
В. І. Медведь, чл.‑ кор. НАМН України, д. мед. н., професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМН України»; В. В. Котлік, к. мед. н.; П. Піетт, д. фарм. н., Бельгія; В. Н. Локшин, чл.‑ кор. НАН Республіки Казахстан, д. мед. н., професор; С. І. Жук, д. мед. н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Проблема безпліддя та невиношування вагітності не втрачає своєї актуальності. На сьогодні важливим завданням лікарів є збільшення вірогідності зачаття у природному циклі або з використанням допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) та покращення шансів на виношування здорової дитини. У статті наведено огляд доповідей провідних фахівців з акушерства та гінекології, присвячених контраверсійним питанням репродуктології та особливостям лікування безпліддя. Спеціалісти обговорили найсвіжіші дослідження й сучасні рекомендації, спрямовані на збільшення частоти живонародження, зменшення ризиків невиношування вагітності та передчасних пологів. У статті представлено переваги використання естрадіолу й прогестерону у циклах ДРТ та протоколах стимуляції овуляції

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

30-31 Жіноча передміхурова залоза – ​не міф, а реальність
В.М. Григоренко, О.В. Ромащенко
Упродовж понад 300 років провідні вчені світу намагались довести реальність існування в жіночому організмі чоловічого рудиментарного незалежного анатомічного утворення, а саме – жіночої передміхурової залози. На підставі поєднання результатів досліджень 2002 року Федеративний міжнародний комітет з анатомічної термінології (FICAT) офіційно перейменував парауретральні залози на «жіночу передміхурову залозу», включивши цей термін до переліку анатомічних структур
34-35 Школа неонатології PedSMART: правильний початок здорового життя
Є.Є. Шунько, О.І. Сіренко, О.Т. Лакша, О.О. Бєлова, Д.М. Костюкова
Новонародженість – це особливий період у житті дитини, який потребує максимальної уваги з боку медичних працівників. Як налагодити раціональне грудне вигодовування, які зміни в організмі немовляти є нормою, а які повинні насторожити, як правильно доглядати за новонародженим? Ці та безліч інших питань постають перед батьками після виписки з пологового будинку, і вони очікують отримати на них відповіді від кваліфікованих медичних працівників – педіатрів та сімейних лікарів. Для підвищення рівня знань медиків щодо ведення дітей у найважливіший період їхнього життя за ініціативи Української академії педіатричних спеціальностей в онлайн-форматі відбулася фахова школа «PedSMART. Неонатологія»