Тематичний номер «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія» № 2 (53) 2023 р.

Скачати PDF

ГІНЕКОЛОГІЯ

3 Ефективність вагінального гелю на основі Coriolus versicolor у ВПЛ-інфікованих жінок старше 40 років
8-9 Лейоміома матки
18-19 Ендометріоз та лейоміома матки: сучасні аспекти консервативного лікування
Н.Ф. Захаренко, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»; В.О. Потапов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології Дніпровського державного медичного університету

АКУШЕРСТВО

11 Сучасні стандарти менеджменту вагітних з анемією
12-13 Ропістезія – епідуральне знеболення пологів без моторного блоку
14-16 Рання втрата вагітності: сучасний стан проблеми*
О.В. Трохимович, д. мед. н., професор, О.Ю. Борисюк, к. мед. н., Г.В. Чубей, к. мед. н., відділення планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»
26-27 Мікронізований прогестерон в акушерській практиці: ефективність і безпека
Е.В. Супрун, д. мед. н., професор кафедри загальної фармації та безпеки ліків, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, м. Харків; Л.В. Деримедведь, д. мед. н., професор кафедри фармакології та фармакотерапії, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

5 Вроджена гіперплазія кори наднирникових залоз у дітей
І.В. Бабік, к. мед. н., асистент кафедри педіатрії 1 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
6-7 Основні принципи дозування вітаміну D
20-25 Ожиріння в дорослих: ведення пацієнтів у клінічній практиці
31 Вагітність та ревматичні захворювання: сучасні аспекти ведення у світлі міжнародних рекомендацій
Керівник нав­чального центру Інсти­туту ревматології, доктор медичних наук, професор Єлизавета Давидівна Єгудіна
33-34 Пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця у новонароджених

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

33 Війна та рак
О.О. Ковальов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри онкології, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»