Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 1 (35), лютий 2019 р.

Скачати PDF

ХІРУРГІЯ

3-5 Современные мультидисциплинарные подходы в лечении гастроинтестинальных стромальных опухолей
А.М. Тищенко, д. мед. н., проф., Е.В. Мушенко, к. мед. н., Р.М. Смачило, д. мед. н., проф., А.Л. Сочнева, Н.Н. Брицкая, О.В. Иваненко, ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т.  Зайцева НАМН Украины», г. Харьков, Харьковский национальный медицинский университет
19 Можливості лікування трофічних виразок у хворих із декомпенсованими формами хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок із використанням спрею КадефортТМ
П.І. Нікульніков, О.В. Ліксунов, А.В. Ратушнюк, А.Г. Бічер, відділ хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії та трансплантології НАМН України ім. О.О. Шалімова, м. Київ
24-25 Актуальні питання загальної та невідкладної хірургії
Л.С. Білянський, М.А. Менделя, В.Г. Шендрик, О.А. ­Галушко
26-27 Применение повидон-йода в лечении ран: современный клинический опыт и перспективы
28, 30 Препараты выбора для профилактики и лечения интраабдоминальных инфекций в хирургической практике
35-37 Сбалансированные растворы в инфузионной терапии острого панкреатита: эффективность, доказанная практикой
41-42 Применение декскетопрофена в хирургической практике: отечественный и зарубежный клинический опыт

ТРАВМАТОЛОГІЯ

8-9 100-річний ювілей Інcтитуту травматології та ортопедії: досягнення та перспективи
Г.В. Гайко, професор, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАМН України
10-12, 14 Ошибки и осложнения в ортопедии и травматологии
С.С. Страфун, М.М. Орос, В.В.  Котюк, И.И. Титова
31-34 Компартмент-синдром при вогнепальних пораненнях кінцівок
С.С. Страфун, чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., проф., В.В. Гайович, д. мед. н., А.С. Лисак, ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

15-17 Сепсис: сучасні підходи до лікування в епоху антибіотикорезистентності
С.О. Дубров, доктор медичних наук, президент Асоціації анестезіологів України, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Л.А. Харченко, кандидат медичних наук, иректор Українського медичного центру інтенсивної терапії сепсису, заслужений лікар України, президент Товариства спеціалістів з антибіотикотерапії