Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 2 (36), травень 2019 р.

Скачати PDF

ХІРУРГІЯ

16-18 Оновлений гайдлайн (2018) Європейського венозного форуму: як правильно обрати венотонік для пацієнтів із хронічними захворюваннями вен
Жан-Жером Жує, професор, Генеральний секретар Французького товариства флебологів, Президент мультидисциплінарного спільного комітету флебологів, Президент Євро­пейської ради флебологів
25-26 Ефективність ранньої ендовенозної корекції поверхневого рефлюксу у хворих на декомпенсовані форми варикозу
О.М. Волошин, к. мед. н., О.В. Суздаленко, Судинний центр «АнгіоЛайф», м. Запоріжжя
30-31 Применение повидон-йода в профилактике инфекций области хирургического вмешательства*
А.Н. Барсуков, д. мед. н., профессор1­­, О.И. Агафонов, к. мед. н.2, Д.В. Афанасьев
32-35 Тактика инфузионной терапии у критических пациентов: «подводные камни» и альтернативы для клинициста
36-37 Лікування трофічних виразок у хворих на хронічну венозну недостатність із використанням фототерапії та сучасних ранових покриттів
Ю.В. Іванова, д. мед. н.1, О.М. Клімова, д. б. н., професор1, А.М. Коробов, к. ф.-м. н.2, В.О. Прасол, д. мед. н., професор1, В.В. Мінухін, д. мед. н., професор3, А.А. Калашніков, д. мед. н., професор4, Д.В. Мінухін, к. мед. н.5, 1ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», 2 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 3 ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України», 4 Міжнародна благодійна організація «Інститут медико-соціальних інновацій «ДАНКО», 5 Харківський національний медичний університет
41-42 Вивчення впливу антисептичного розчину Декасан® на процеси загоєння післяопераційної рани та приживлення алотрансплантату в експерименті
О.Ю. Іоффе, д. мед. н., професор, Т.В. Тарасюк, к. мед. н., М.С. Кривопустов, кафедра загальної хірургії № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

3-6 Проблемні питання анестезіологічного забезпечення хворих хірургічного профілю з різними коморбідними станами
Д.В. Дмитрієв, Ю.Ю. Кобеляцький, І.І. Лісний, О.М. Нестеренко, Є.В. Гріжимальський, О.А. Галушко, Ю.Л. Кучин,
10-11 Новые аспекты аналгезии и седации в отделении интенсивной терапии
Д.В. Дмитрієв, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Ю.Ю. Кобеляцький, профессор,доктор медицинских наук, заведующего кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», І.І. Лісний, доктор медицинских наук, аведующий научно-исследовательским отделением ­анестезиологии и ­интенсивной терапии ГУ ­«Наци­о­нальный институт рака»
12-13 Patient Blood Management пацієнтів із політравматичними ураженнями
С.О. Дубров, доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, президент Асоціації анестезіологів України
14-15 Особенности инфузионной и антибактериальной терапии у пациентов отделений интенсивной терапии
И.И. Лесной, доктор медицинских наук, заведующий научно-исследовательским отделением анестезиологии и интенсивной терапии Национального института рака, Ю. Ю. Кобеляцкий, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Днепропетровской медицинской академии, А.Н. Нестеренко, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезио­логии и интенсивной терапии Донецкого национального медицинского университета
19-21 Актуальные вопросы интенсивной терапии пациентов в периоперационном периоде
В.И. Черний, А.Н. Нестеренко, И.И. Лесной, Р.А. Ткаченко, Ю.Л. Кучин
22 Сучасний стан антибіотикорезистентності в Україні та світі
27-29 Принципи інтенсивної терапії при невідкладних станах: практичні поради та власний досвід провідних спеціалістів
О. Е. Доморацький, кандидат медичних наук, доцент кафед­ри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л.  Шупи­­ка, О.Ю. Сорокіна, доцент, доктор медичних наук, завіду­вач кафедри медицини катастроф та військової медицини, заступник проректора з лікувальної роботи ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
38-40 Особливості інфузійної терапії гіповолемічного шоку
О. Ю. Сорокіна, доктор медичних наук, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини, заступник проректора з лікувальної роботи ДЗ «Дніпровська медична академія МОЗ України»