Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія, Інтенсивна терапія» № 4 (42), 2020 р.

Скачати PDF

ХІРУРГІЯ

5 Повідон-йод у лікуванні трофічних виразок
6 Раціональна антибактеріальна терапія інтраабдомінальних інфекцій у тяжких пацієнтів
С.О. Дубров, д. мед. н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), президент Асоціації анестезіологів України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
9-12 50 років застосування кліндаміцину у світі: досвід використання у загальній хірургії, ортопедії-травматології та щелепно-лицевій хірургії
Ю.В. Іванова, І.В. Шевченко, А.В. Копчак
29 Цилостазол: багаторічний досвід та нові дослідження

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

15 Дженерики меропенему: порівняльний аналіз основних властивостей in vitro
17 Конгрес анестезіологів України: фокус на антибіотикорезистентність
31-34 Стан антибіотикорезистентності в Україні: результати дослідження АУРА. Частина 1.
І.Г. Березняков, д. мед. н., професор, завідувач кафедри терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти, президент ГО «Українська асоціація за доцільне використання антибіотиків»

ОРТОПЕДІЯ

13 Ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний артрит
С.І. Герасименко, д.м.н., професор, М.В. Полулях, д.м.н., професор, А.М. Бабко, д.м.н., А.С. Герасименко, к.м.н., І.В. Гужевський, к.м.н., ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ