Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 4 (65) вересень 2019 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

7 Легенева гіпертензія: діагностика та вибір оптимальної лікувальної тактики в сучасних умовах
Завідувач відділу симптоматичних гіпертензій ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ), професор кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук Ю.М. Сіренко
9 Американські настанови щодо контролю вмісту холестерину в крові
11-13 Устранение гипоксии кардиомиоцита при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: в тренде мультивекторность терапии
Н.Н. Сидорова, д. мед. н., Украинская военно-медицинская академия, г. Киев
14-15 Висновки Ради експертів щодо важливості дотримання тривалості та прихильності до подвійної антитромбоцитарної терапії у пацієнтів після перенесеного гострого коронарного синдрому з/без підйому сегмента ST
17 Первинна профілактика серцево-судинних захворювань: клінічні рекомендації 2019 року
19-21 Валсартан 2019: от «скрытой угрозы» к «новой надежде»
Н.Н. Сидорова, д. мед. н., Украинская военно-медицинская академия, г. Киев
32-33 Зниження серцево-судинного ризику: як підвищити ефективність гіполіпідемічної терапії?
35 Протокол действий при острой боли в груди
37 Корвітин® – ​нові можливості відомого препарату крізь призму досліджень
39 Телмісартан у лікуванні артеріальної гіпертензії: від фармакологічних особливостей до клінічних переваг
Л.А. Міщенко, д. мед. н., О.Г. Купчинська, д. мед. н., ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
40 Важливе значення індексу згладжування в контролі артеріальної гіпертензії
R. Accetto, доктор медицини, професор, екс-президент Словенського товариства гіпертензії, колишній керівник Відділу гіпертензії Університетського медичного центру м. Любляни, провідний дослідник Victory
41-43 Електрокардіографічні синдроми та феномени: звертаємося до підручника
Доктор медичних наук, професор О.Й. Жарінов, доктор медичних наук, професор Ю.А. Іванів, кандидат медичних наук, доцент В.О. Куць

РЕВМАТОЛОГІЯ

45 Фактори, пов’язані з тривалою терапією препаратом голімумаб у реальній медичній практиці: аналіз іспанського реєстру BIOBADASER
46 Индивидуальные подходы в терапии остеоартроза: теоретические предпосылки и клиническая практика
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий центром ревматологии и иммунобиологической терапии КУ «Запорожская областная клиническая больница», главный внештатный ревматолог Департамента здравоохранения ЗОГА Д.Г. Рекалов
47-50 EULAR уполномочена заявить: обсуждение новых рекомендаций Европейской противоревматической лиги 2018 года по менеджменту пациентов с остеоартритом кисти
С.Х. Тер-Вартаньян к. мед. н., Клиника современной ревматологии, г. Киев; И.Ю. Головач, д. мед. н., профессор, Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев; Е.Д. Егудина, д. мед. н., профессор, Клиника современной ревматологии, г. Киев

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

10 Застосування вітамін К-незалежних пероральних антикоагулянтів у пацієнтів із фібриляцією передсердь та порушенням функції нирок
Завідувач відділу аритмій серця ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор О.С. Сичов
18 Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбезпечнішим?
Д.Д. Іванов, д. мед. н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ