Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 6 (79) 2021 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Сучасна ліпідознижувальна терапія в контексті профілактики серцево-судинних захворювань
О.І. Мітченко, д. мед. н., професор, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України», м. Київ
9 Актуальні питання кардіології та кардіохірургії
17 Клініко-фармакологічні аспекти лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією та гіперліпідемією
Завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), д. мед. н., професор Микола Валентинович Хайтович
18 Антикоагулянтна терапія венозних тромбоемболій: у фокусі едоксабан
О.М. Пархоменко, д. мед. н., професор, Я.М. Лутай, д. мед. н., ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
24 Пацієнт зі стабільною стенокардією: як обрати оптимальну антиангінальну терапію?
28 Зниження серцево-судинного ризику: як підвищити ефективність гіполіпідемічної терапії?
37 Менеджмент пацієнтів із клапанною хворобою серця
44 Амбулаторне моніторування електрокардіограми
О.Й. Жарінов, д. мед. н., професор, Ю.А. Іванів, д. мед. н., професор, В.О. Куць, к. мед. н., доцент
51 Ключові принципи діагностики й терапії пацієнтів із гіпертрофічною кардіоміопатією
54 Аспекти кардіостимуляції та кардіоресинхронізувальної терапії: новації 2021 року

РЕВМАТОЛОГІЯ

12 Досвід, тенденції та інновації у лікуванні ревматичних хвороб: сторінками VIII Національного конгресу ревматологів України
20 Подагра та гіперурикемія:  що потрібно і не потрібно робити
С.А. Трипілка, к. мед. н., доцентка
27 Загострення, ремісія та траєкторії прогресування остеоартриту: роль коморбідності
Керівниця центру ревматології, остеопорозу та імунобіологічної терапії клінічної лікарні «Феофанія» (м. Київ), д. мед. н., професорка Ірина Юріївна Головач
49 Роль колагену в лікуванні остеоартриту: на стику рекомендацій
І.Ю. Головач, д. мед. н., професорка; Д.Г. Рекалов, д. мед. н., професор; В. Джутуру, к. мед. н.; О.Б. Яременко, д. мед. н., професор

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

11 Профілактика інсультів і тромбозів: ефективність та безпека антикоагулянтної терапії
Б.І. Голобородько, к. мед. н., заступник медичного директора з кардіології Медичного дому «Одрекс» (м. Одеса)
21 Ведення пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями під час пандемії COVID‑19: епідеміологія, патофізіологія та діагностика
31 Артеріальні й венозні тромбози в умовах пандемії COVID‑19: протоколи та практика
33 Ведення пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями під час пандемії COVID‑19: ключові аспекти лікування та подальшого спостереження
36 Нові підходи у менеджменті пацієнтів із ФП в умовах пандемії COVID‑19
О.С. Сичов, д. мед. н., професор, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (м. Київ); О.А. Коваль. д. мед. н., професорка, Дні­провський державний медичний університет
40 Артеріальна гіпертензія та порушення сну: клінічна феноменологія
С.М. Стаднік, д. мед. н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
43 Антигіпертензивна терапія у пацієнтів з еректильною дисфункцією: на що слід звернути увагу?
56 Ішемічна хвороба серця і синдром обструктивного апное сну
Г.В. Мостбауер, к. мед. н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ