Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 4 (89) 2023 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Оновлення консенсусної заяви Європейського товариства атеросклерозу щодо гомозиготної сімейної гіперхолестеринемії: нові методи лікування та клінічні рекомендації
8 Місце β-блокаторів у лікуванні артеріальної гіпертензії
10 Роль статинотерапії у профілактиці серцево-судинних захворювань і лікуванні атеросклерозу
д.мед.н., завідувачки кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, професорки Віри Йосипівни Целуйко
17 Застосування ацетилсаліцилової кислоти для профілактики серцево-судинних захворювань: переваги, проблеми та шляхи їх подолання
22 Загострення хронічної серцевої недостатності: клінічна консенсусна заява Асоціації серцевої недостатності Європейського товариства кардіологів
24 Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії: фокус на подвійні фіксовані комбінації
26 Роль цифрових стетоскопів у сучасній клінічній практиці: нові можливості аускультації серця
Ю.В. Тесленко, к.мед.н., доцент, завідувач відділення реабілітації та планової кардіології; Б.О. Писана, лікарка-інтернка, КП «Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради», м. Полтава
29 Персоналізований підхід у веденні пацієнта з артеріальною гіпертензією
д.мед.н., завідувач кафедри внутрішніх хвороб № 1 і симуляційної медицини Запорізького державного медико-фармацевтичного університету, професор Дмитро Лашкул
30 Лікування артеріальної гіпертензії

РЕВМАТОЛОГІЯ

20 Біль у практиці ревматолога: основні ключові точки
Керівниця навчального центру «Інститут ревматології», д.мед.н., професорка Єлизавета Давидівна Єгудіна