Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 1 (52) 2020 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

7 Стратегия нейропротекции и психоэмоциональной коррекции при цереброваскулярной патологии: два в одном
С.Г. Бурчинский, к. мед. н., ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
8 Оценка воздействия залеплона и зопиклона в сравнении с алкоголемна управление автомобилем, память и психомоторную активность
14-15 Цитиколін: оновлений огляд можливостей використання препарату
16 Терапія імунної реконституції: від теорії до практики
Т. І. Негрич, Н. П. Волошина, Л. І. Соколова, С. П. Московко
18 Хронічний поширений біль: сучасні діагностичні та лікувальні стратегії
д. мед. н., професор Л. В. Хіміон
20 Ефективність та безпека ламотриджину в дітей та підлітків із абсансною епілепсією
21 Актуальні питання лікування фармакорезистентної епілепсії
Мілана Браздила, О. Е. Духовський, А. Г. Кириченко, Т. О. Студеняк, Ю. Ю. Чомоляка
26 Холіну альфосцерат – ​ефективний нейропротектор із множинною дією
36-37 Прегабалін для лікування невропатичного болю у дорослих пацієнтів

ПСИХОТЕРАПІЯ

9 Тестовая диагностика в психотерапии
Д.В. Русланов, к. мед. н., доцент кафедры физического воспитания, Харьковская государственная академия дизайна искусств