Тематичний номер «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія» № 4 (67) 2023 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

3-4 Герпесвірусна інфекція в практиці невролога з позиції доказової медицини
Асистент кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, к.мед.н. Назар Олегович Негрич
5-7, 23-25 Фармакологічне лікування мігрені
14-19 Ведення пацієнтів після інсульту: основні принципи реабілітації та відновлення
38 Біль у спині: сучасні підходи до лікування
Професор кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, д.мед.н. Михайло Михайлович Орос

ПСИХІАТРІЯ

10-11 Клінічна ефективність та профіль безпеки кветіапіну при застосуванні у різних груп пацієнтів психіатричного профілю
20-22 Стабілізатори настрою першого та другого покоління у психіатричній практиці
32-34 Нові підходи до діагностування та лікування пацієнтів із посттравматичним стресовим розладом
36-37 Алгоритм лікування терапевтично резистентної депресії
Д.мед.н., завідувачка кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (Київ, Україна), професорка Олена Олександрівна Хаустова