Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 4 (65) 2020 р.

Скачати PDF

ОНКОЛОГІЯ

5-6 П’ятирічна загальна виживаність у пацієнтів із прогресуючим недрібноклітинним раком легені, які отримували лікування пембролізумабом
E.B. Garon, M.D. Hellmann, N.A. Rizvi та ін.
Результати дослідження I фази KEYNOTE-001
11 Геномні кореляції прогресування захворювання та відповіді на лікування при гліомах
Philip Jonsson, Andrew L. Lin, Robert J. Young та ін.
Проспективна характеристика
19-21 Осимертиніб у лікуванні хворих на недрібноклітинний рак легені з метастазами у головному мозку
кандидат медичних наук, доцент кафедри онкології НМАПО ім. П.Л. Шупика, завідувачка відділення хіміотерапії № 1 КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр» О.В. Пономарьова; О.І. Кобзєв (завідувач онкохірургічного відділення органів грудної порожнини КНП «Обласний центр онкології», м. Харків); Т.В. Рослякова (клінічний онколог Клініки Образцова, м. Київ)
25 Рибоцикліб у світлі клінічних досліджень MONALEESA
31 Лапатиніб у лікуванні HER2-позитивного метастатичного раку молочної залози

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

8-10 Лімфома в Україні: стан проблеми сьогодні та перспективи її вирішення у майбутньому
завідувачка науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування Національного інституту раку, доктор медичних наук, професорка І.А. Крячок; голова Всеукраїнської громадської організації (ВГО) «Асоціація допомоги інвалідам та пацієнтам з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями» В.І. Юрчишина; практичний онкопсихолог М.О. Суркіс
З нагоди Всесвітнього дня боротьби з лімфомами
23 Можливості імунотерапії при множинній мієломі: що нового?
За матеріалами 25-го щорічного конгресу EHA
28-29 Ефективність імуномодуляторів III покоління у лікуванні пацієнтів з рефрактерною множинною мієломою
С.О. Сівкович, д. мед. н., професор, завідувачка відділення цитогенетичної діагностики та лікування онкогематологічних захворювань ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м. Київ

ОНКОДЕРМАТОЛОГІЯ

13-14 Основные проблемы онкодерматологии в Украине и пути их решения
А.А. Ковалев, д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой онкологии ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», эксперт МЗ по специальности «Онкология»; Т.В. Святенко, д. мед. н., профессор кафедры дерматологии и венерологии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», эксперт МЗ по специальности «Дерматология и венерология»