Тематичний номер «Педіатрія» №2 (49), травень 2019 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

15 Застосування місцевих антисептиків у лікуванні захворювань пародонту
31 Індуктори інтерферону у лікуванні гострих респіраторних інфекцій: реальні можливості та доказова база
Завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор М. В. Хайтович
38-39 Сучасні тенденції в дитячій нутриціології: нові рекомендації
О.Г. Шадрін, О.Ю. Бєлоусова, С. О. Крамарьов, О.В. Швець

ПЕДІАТРІЯ

3-4 Поражение глаз при инфекционных заболеваниях у детей. Как защитить глазную поверхность?
Доцент кафедры офтальмологии, кандидат медицинских наук И.В. Деряпа, доцент кафедры детских инфекционных заболеваний, кандидат медицинских наук Л.А. Палатная (Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев)
7 Оптимизация ведения детей с острым риносинуситом
Доцент кафедры педиатрии № 2 Националь­ной академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, кандидат медицинских наук Н.П. Гляделова
9 Пробіотик Bacillus subtilis у сучасній педіатрії: аргументи, факти, досвід
Завідувач кафедри педіатрії № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, професор С.Л. Няньковський
10-11 Четвертий академічний симпозіум з педіатрії: міждисциплінарний підхід до терапії захворювань дитячого віку
Г.В. Бекетова, Т.К. Знаменська, К.Ф. Классен, Н.О. Савичук, О.В. Сукало, Г.В. Зайченко, В.І. Попович, О.Є. Абатуров, О.В. Солдатова, Н.В. Алексєєнко, І.П. Горячева, А.П. Волоха, О.Ю. Бєлоусова
12-13 Вільне дихання як запорука якісного життя дитини
Завідувач кафедри педіатрії № 1 Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор О.М. Охотнікова, завідувач кафедри педіатрії № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, професор Л.В. Беш
17 Saccharomyces boulardii CNCM I-745 – ​пробіотик, який рекомендують експерти з усього світу
Президент ГО «Асоціація педіатрів-­гастроентерологів та нутриціологів України», керівник відділення проблем харчування та соматичних захво­рювань у дітей раннього віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», доктор медичних наук, професор О.Г. Шадрін
18-19 Складний пацієнт у практиці педіатра
Т.В. Марушко, Я.Є. Бойко, Ю.В. Марушко, Ф.М. Шамсієв, Х. Войнович, Т. Авчин
21 Застосування гіпертонічних сольових розчинів у дітей раннього віку з бронхообструктивним синдромом: патогенетичне обґрунтування та доказова медицина
22-24 Роль дисліпідемій у дитячому віці в розвитку атеросклерозу дорослих
Т.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 2, Є.Б. Кульчицька, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
25 Инфекции мочевыводящих путей у детей: что нового?
Заведующая кафедрой педиатрии № 2 ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», доктор медицинских наук, профессор Т.П. Борисова
26-27 Застосування спороутворюючих пробіотиків при вірусних діареях у дітей раннього віку
О.Г. Шадрін, А.А. Ковальчук, С.В. Дюкарева, Н.Ю. Бондаренко
28-29 Як зберегти здоров’я дитини – питання, яке ніколи не перестане бути актуальним
С.Л. Нянь­ков­ський, М.С. Яцула, О.Ю. Бєлоусова, О.С. Няньков­ська
30 Рідкісні захворювання: як не пропустити тяжку патологію
Заслужений діяч науки й техніки України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, ­завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Н.Г. Горовенко, заслужений діяч науки й техніки України, ­завідувач центру орфанних ­захворювань НДСЛ «ОХМАТДИТ», кандидат медичних наук Н.О. Пічкур, лікар-педіатр, фахівець з орфанних захворювань, консультант нейромускулярного довідкового центру лікарні Хендай у Баскському регіоні Франції, науковий керівник Європейського нервово-м’язового центру, доктор медицини А. Уртізбереа
32-34 Артеріальна гіпотензія
Ю.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач, Т.В. Гищак, д. мед. н., доцент кафедри педіатрії післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
35 Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. У фокусі – ​лихоманка
В.В. Корнєва, к. мед. н., В.Г. Козачук, к. мед. н., Н.П. Глядєлова, к. мед. н., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
37 Роль монтелукаста в лечении аллергических заболеваний у детей
Заведующая кафедрой факультетской педиатрии Запорожского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор С.Н. Недельская
40-41 Ведення дітей з кропив’янкою: доказова база та сучасні рекомендації
43 Бактериоцины в педиатрии: новые возможности в борьбе с респираторными инфекциями
Заведу­ющий кафедрой педиатрии № 1 и медицинской генетики ГУ «Днепро­петровская медицинская академия МЗ Украины», доктор медицинских наук, профессор А.Е. Абатуров, заведу­ющая кафедрой педиатрии № 2 Укра­ин­ской медицинской стоматологической академии (г. Пол­та­ва), доктор медицинских наук, профессор Т.А. Крючко