Тематичний номер «Урологія. Нефрологія. Андрологія» № 1-2 (26-27), 2022 р.

Скачати PDF

УРОЛОГІЯ

3-4 Доброякісна гіперплазія передміхурової залози у практиці сімейного лікаря
В.В. Спиридоненко, к. мед. н., доцент, старший науковий співробітник відділення сексопатології та андрології ДУ «Інститут урології ім. акад. О.Ф. Возіанова НАМН України», м. Київ
6-8 Застосування фіксованої комбінації кеторолаку трометаміну та компонентів зі спазмолітичною дією (Неоспастил®) для лікування ниркової кольки після проведення дистанційної літотрипсії
10-11 Проблемні аспекти у терапії поширених урологічних захворювань
P.J. van Leeuwen, доктор медицини, відділення урології Нідерландського інституту раку, О.В. Шуляк, д. мед. н., професор, завідувач відділу реконструктивної та геріатричної урології ДУ «Інститут урології ім. акад. О.Ф. Возіанова НАМН України», Є.І. Афанас’єв, відділ відновної урології та новітніх технологій ДУ «Інститут урології ім. акад. О.Ф. Возіанова НАМН України», К.Р. Нуріманов, к. мед. н., старший науковий співробітник відділу сексопатології та андрології ДУ «Інститут урології ім. акад. О.Ф. Возіанова НАМН України», головний лікар Українського інституту сексології і андрології, Р.Б. Савченко, асистент кафедри урології із судовою медициною Полтавського державного медичного університету
12-13 Сучасна концепція менеджменту чоловічого гіпогонадизму: ефективність замісної терапії тестостероном та контроль безпеки як головні пріоритети
14-16 Сучасні підходи до вирішення деяких проблем в урологічних пацієнтів
Z. Kopa, д-р медицини, доцент кафедри урології Університету Земмельвейса, директор Андрологічного центру в м. Будапешт, Угорщина; S. Çayan, д-р медицини, професор медичної школи Мерсінського університету, член Європейського комітету сексуальної медицини, м. Мерсін, Туреччина; М.І. Бойко, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник ДНУ «Науково-­практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, президент Української асоціації андрології та cексуальної медицини, м. Київ, Україна
17 Вплив ранньої та відтермінованої комбінованої терапії дутастеридом/тамсулозином на ризик виникнення гострої затримки сечі та проведення хірургічного втручання у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози
С. Д’Агате та співавт., Університетський коледж Лондона, Великобританія
18-21 Клініко-­анатомічне обґрунтування доцільності одномоментної залобкової простатектомії та симультанної передочеревинної герніопластики у хворих на доброякісну гіперплазію простати й пахвинну грижу
В.І. Горовий(1,2), к. мед. н., доцент кафедри хірургії № 1 з курсом урології, В.О. Шапринський(1), д. мед. н., доцент кафедри хірургії № 1 з курсом урології, І.В. Барало(1), к. мед. н., доцент, завідувач курсу урології кафедри хірургії № 1, О.М. Капшук(2), завідувач урологічного відділення (1) Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, (2) Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова
22-23 Гіпоспадія як прояв порушення статевого диференціювання Клінічні випадки
Н.Б. Зелінська, д. мед. н., професор, завідувач відділу дитячої ендокринології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
24-25 Значення середземноморської дієти для пацієнтів із хронічною хворобою нирок
Philippe Chauveau, Michel Aparicio, Vincenzo Bellizzi та ін.
29 Застосування диклофенаку натрію: сучасні дослідження, діючі протоколи та новітні аспекти