Оновлені рекомендації щодо лікування хронічного мієлоїдного лейкозу

30.03.2021

Стаття у форматі PDF

За останні 7 років можливості лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз (ХМЛ) значно змінилися. На сьогодні тривалість життя пацієнтів з уперше встановленим діагнозом ХМЛ у хронічній фазі з наявністю філадельфійської хромосоми (Ph+) та BCR-ABL1+ статусом майже така ж, як у загальній популяції (принаймні в економічно розвинутих країнах), що відображає успіх впровадження попередніх рекомендацій. Якщо раніше на вибір препарату впливали його ефективність, переносимість, рання та пізня токсичність і фінансові витрати, то віднедавна спостерігається тенденція до зміни фокусу уваги на користь якості життя та уникнення віддаленої токсичності, а також збільшення шансів пацієнта на припинення терапії після досягнення так званої ремісії без терапії (treatment-free remission, TFR). Провідні міжнародні організації та експертні групи систематично осучаснюють рекомендації щодо ведення таких хворих на основі оновлених даних. Нижче представлені оновлені рекомендації групи експертів European LeukemiaNet (ELN) та Національної онкологічної мережі США (National Comprehensive Cancer Network, NCCN).

Рекомендації ELN (2020)

До групи ELN входять 34 експерти з Європи, Америки й Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Загалом було розглянуто питання за 5 ключовими напрямами. Рекомендації щодо лікування включають лише інгібітори тирозинкінази (ІТК), для яких затверджене щонайменше одне показання для ХМЛ Управлінням з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів США (Food and Drug Administration, FDA) або Європейським агентством з лікарських засобів (European Medicine Agency, EMA). Препарати зазначені в порядку затвердження FDA.

Молекулярна відповідь

Молекулярну відповідь слід оцінювати відповідно до Міжнародної шкали (МШ) як відношення транскриптів BCR/ABL1 до ABL1 або до інших міжнародно прийнятих контрольних транскриптів (наприклад, бета-глюкуронідази, GUSB для тестування при початково високому рівні BCR-ABL1, після рецидиву або при запущеному захворюванні).


Настанови NCCN (версія 2, 2021)

Адаптовано за: 1. A. Hochhaus, M. Baccarani, R.T. Silver et al. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2020; 34(4): 966-984. 2. M.W. Deininger, N.P. Shah, J.K. Altman et al. Chronic Myeloid Leukemia, Version 2.2021. J Natl Compr Canc Netw. 2020; 18(10): 1385-1415.

Підготувала Ілона Цюпа

Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 1 (68) 2021 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

14.05.2021 Онкологія та гематологія Рак стравоходу: сучасний погляд на проблему

4 лютого позначений як Всесвітній день боротьби проти раку. У зв’язку з цим представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Андре Ільбаві в цифрах охарактеризував стан цієї актуальної проблеми людства. Так, за прогнозом, на рак рано чи пізно захворіває кожен 5-й житель світу. Від онкопатології помирає кожен 8-й чоловік і кожна 11-та жінка. 70% випадків смерті від злоякісних новоутворень припадають на країни з низьким і середнім рівнем доходу. Рак став другою провідною причиною смерті в світі. ...

22.04.2021 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Пазопаніб у пацієнтів із метастатичною нирково-клітинною карциномою з високим ризиком прогресування: дослідження FLIPPER

У статті описано результати дослідження FLIPPER щодо ефективності та безпеки пазопанібу у якості препарату першої лінії у пацієнтів із метастатичною нирково-клітинною карциномою з високим та проміжним ризиком прогресування хвороби....

06.04.2021 Онкологія та гематологія Обізнаний – значить захищений: інформаційний проєкт «ОнкоПросвіта» в Україні

Одним із важливих напрямів у боротьбі з раком у всьому світі є підвищення обізнаності населення та онкологічних хворих про злоякісні новоутворення. З цією метою у всьому світі відзначають дні та місяці боротьби з раком тієї чи іншої локалізації, коли за ініціативи громадських і пацієнтських організацій, медичних працівників, за підтримки фармацевтичних компаній проводяться заходи, покликані привернути увагу громадськості та органів влади до проблем своєчасної діагностики, лікування та профілактики раку. Крім того, важливо проводити просвітницьку роботу серед онкологічних пацієнтів, поширювати актуальну інформацію про сучасні методи діагностики та лікування злоякісних новоутворень, ефективність яких підтверджена даними доказової медицини. ...

30.03.2021 Онкологія та гематологія Системна терапія при метастатичному раку нирки

22 грудня 2020 р. відбувся захід, ініційований компанією «Іпсен», головною метою якого було привернення уваги онкологів до проблеми лікування метастатичного раку нирки. ...