Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 1 (68) 2021 р.

Скачати PDF

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

5, 23-24 UPTODATE IN ONCOLOGY 2020 – АКТУАЛЬНЕ В ОНКОЛОГІЇ
А. Безносенко, І. Іващенко, Г. Узлова, В. Зуб, А. Фенчак, О. Сініцина, В. Копецький, С. Шаталова, А. Жумаділов, І. Городецький, Ю. Остапенко, О. Піняжко, О. Стаховський, Ю. Кондрацький
16-17 Онкологія-2020: здобутки і пріоритети
А.П. Безносенко, к. мед. н., головний лікар Національного інституту раку, м. Київ
24 Створення Української спілки клінічних онкологів та проєкту OncoHub: співпраця та просвітництво в онкології
29 Художня експозиція у київському музеї виявилась проєктом про рак легені

ОНКОЛОГІЯ

6-7 Світові тенденції та дані доказової медицини щодо ведення пацієнтів із прогресуючим недрібноклітинним раком легені
12-13 Атезолізумаб проти доцетакселу у попередньо лікованих пацієнтів з недрібноклітинним раком легені
Кінцеві результати рандомізованих клінічних досліджень II фази POPLAR та III фази OAK
15 Сучасне лікування меланоми: де ми перебуваємо?
A. Moreira, L. Heinzerling, N. Bhardwaj, P. Friedlander
18-19 Роль кабозантинібу у терапії гепатоцелюлярної карциноми
керівник центру хірургії печінки та підшлункової залози Медичного центру «Універсальна клініка «Оберіг», доктор медичних наук, професор О.Г. Котенко, завідувачка відділення хіміотерапії № 1 Київського міського клінічного онкологічного центру, доцент кафедри онкології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук О.В. Пономарьова
25 Наукові досягнення у світовій онкологічній практиці в умовах пандемії COVID-19
Ю.М. Кондрацький, Й. Глігоров, О.П. Колеснік, В. Гущін, В.І. Копецький
33 Інгібітори mTOR як засіб для подолання резистентності до ендокринної терапії у пацієнток з ЕR+/HER2- раком молочної залози
35-37 Бригатиніб при рефрактерному до кризотинібу ALK+ недрібноклітинному раку легені
Результати дворічного спостереження у рамках дослідження II фази ALTA
38-39 Перспективи використання ксиліту як засобу для селективного пригнічення проліферації ракових клітин
41 Результати дослідження MONALEESA-3: рибоцикліб збільшує загальну виживаність пацієнток з поширеним HR+ раком молочної залози

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

21-22 Оновлені рекомендації щодо лікування хронічного мієлоїдного лейкозу
42-43 Даратумумаб у лікуванні рецидивів та рефрактерних форм множинної мієломи
завідувачка науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування Національного інституту раку (м. Київ), доктор медичних наук, професор І.А. Крячок, завідувачка відділення гематології з лабораторною групою ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України» (м. Львів), доктор медичних наук З.В. Масляк

ГЕМАТОЛОГІЯ

27-28 Сучасні можливості профілактики та зниження частоти кровотеч у дітей і дорослих із гемофілією А
глобальний медичний директор з питань гемофілії компанії Novo Nordisk (Швейцарія) Б. Бренд-Штауфер, завідувач онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, асистент кафедри педіатрії № 3 з післядипломною підготовкою Одеського національного медичного університету М.В. Адиров, завідувачка відділення гематології Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук, доцент Н.Л. Глушко
44-45 Вроджені коагулопатії: сучасні погляди на діагностику та лікування (закінчення)
О.В. Стасишин, д. мед. н., старший науковий співробітник ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів
47-48 Пегільований рекомбінантний повноланцюговий фактор згортання VIII із подовженим періодом напіввиведення у лікуванні дітей з тяжкою формою гемофілії A
E.S. Mullins, USA; O. Stasyshyn, Ukraine; M.T. Alvarez-Rom, Spain; D. Osman, Malaysia; R. Liesner, UK; W. Engl, M. Sharkhawy, B.E. Abbuehl, Austria

ОНКОУРОЛОГІЯ

30-31 Новий погляд на поширені проблеми в галузі онкоурології
Е.О. Стаховський, О.А. Коно­ненко, Ю.В. Вітрук, О.Е. Стаховський, Ю.В. Вітрук
49-50 Системна терапія при метастатичному раку нирки
провідний науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку (м. Київ), кандидат медичних наук О.А. Войленко, завідувачка відділення хіміотерапії № 1 Київського міського клінічного онкологічного центру, доцент кафедри онкології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, кандидат медичних наук О.В. Пономарьова, лікар-онколог, хіміотерапевт Медичного центру «Клініка Мануфактура» Я.М. Куляба
Аналіз сучасних рекомендацій

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

10-11 Профілактика венозної тромбоемболії, асоційованої з раком
За матеріалами клінічних настанов NCCN, версія 1.2020 від 16 квітня 2020 р.