Скринінг на предіабет і діабет 2 типу в дітей і підлітків: гайдлайн USPSTF 2022

24.01.2023

За оцінками Центрів контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), станом на 2018 р. 210 тис. дітей і підлітків віком <20 років мали підтверджений цукровий діабет (ЦД), з яких близько 23 тис. – ЦД 2 типу [1]. Наразі відомо, що наявність у дитячому/підлітковому віці ЦД 2 типу підвищує ризик розвитку хронічних захворювань, у тому числі артеріальної гіпертензії, дисліпідемії та неалкогольної жирової хвороби печінки в дорослому віці [2]. За останніми даними, захворюваність на ЦД 2 типу щороку зростає, з 2002 по 2015 р. захворюваність зросла з 9 випадків на 100 тис. дітей/підлітків до 13,8 на 100 тис. дітей/підлітків [3]. Приблизно 18% підлітків віком від 8 до 18 років мали предіабет протягом 2005-2016 рр. [4].

У зв’язку з вищенаведеними даними, закономірним виглядає питання про необхідність проведення періодичного скринінгу предіабету і ЦД 2 типу в дітей і підлітків. Окремо важливо зазначити, що загалом скринінгові тести для виявлення ЦД досить прості і можуть бути представлені визначенням рівня глюкози плазми натще, глікованого гемоглобіну (HbA1с) і глюкозотолерантним тестом.

Робоча група з профілактики захворювань США (The U.S. Preventive Services Task Force, USPSTF) у 2022 р. опублікувала гайдлайн щодо доцільності проведення скринінгу предіабету і ЦД 2 типу в дітей і підлітків.

Діагностика предіабету і ЦД 2 типу

ЦД належить до метаболічних розладів, що характеризуються гіперглікемією. І якщо ЦД 1 типу пов’язаний з аутоімунним ураженням β-клітин підшлункової залози, що зазвичай призводить до абсолютного дефіциту інсуліну, то для ЦД 2 типу характерна інсулінорезистентність і прогресуюче зниження секреції інсуліну β-клітинами [6]. Водночас термін «предіабет» використовують у випадках, коли рівень глюкози плазми або HbA1с є вищим за норму, але поки не досяг рівнів, що є критеріями для діагностування ЦД [6].

Визначення предіабету і ЦД 2 типу в дітей і підлітків такі самі, як і в дорослих [2, 7].

Критерії предіабету в дітей і підлітків:

  • рівень глюкози плазми натще від 100 до 125 мг/дл (5,6-6,9 ммоль/л);
  • рівень HbA1c від 5,7 до 6,4%;
  • рівень глюкози через 2 год після навантаження від 140 до 199 мг/дл (7,8-11,0 ммоль/л).

Критерії ЦД 2 типу в дітей і підлітків:

  • рівень глюкози в плазмі натще >126 мг/дл (>7,0 ммоль/л);
  • рівень HbA1c >6,5%;
  • рівень глюкози через 2 год після навантаження >200 мг/дл (11,1 ммоль/л) [6].

Скринінгові тести

Хоча наразі відсутні докази, щоб рекомендувати проведення специфічного скринінгу в осіб без супутніх ознак/симптомів, предіабет і ЦД 2 типу можна виявити шляхом визначення рівня глюкози в плазмі натще, рівня HbA1c або за допомогою перорального тесту на толерантність до глюкози [2, 7]. Рівень HbA1c показує концентрацію глюкози в крові за тривалий період часу і не залежить від різких змін рівня глюкози. Пероральний тест на толерантність до глюкози виконується вранці, натщесерце і полягає у вимірюванні концентрації глюкози в крові через 2 год після перорального прийому 75 г глюкози.

Лікування і профілактика

Модифікація способу життя, спрямована на зниження маси тіла, покращення харчування і збільшення фізичної активності, є ключовою рекомендацією для молодих осіб із діагнозом предіабет і ЦД. CDC рекомендують програми, націлені на збільшення фізичної активності і покращення харчової поведінки в цій групі; вони охоплюють освітні заходи, націлені на розвиток навичок самоконтролю і створення індивідуальних планів для самоконтролю цільових показників глікемії [8].

Часто освітні програми разом із модифікацією способу життя поєднують із фармакотерапією [9, 10]. Наразі для лікування ЦД 2 типу в дітей схвалені до застосування 3 препарати: метформін, інсулін і ліраглутид [9, 10].

Рекомендації щодо клінічної практики

Потенційний тягар, якому можна запобігти

ЦД 1 і 2 типу є третім за поширеністю хронічним захворюванням у дитячому віці [2, 7]. Значна кількість ускладнень, з якими стикаються дорослі, у тому числі ниркова недостатність, ампутації нижніх кінцівок і сліпота, можуть розвиватися ще в дитинстві.

Ожиріння і надлишок жирової тканини, особливо за центральним (абдомінальним) типом, визнані ключовим фактором ризику розвитку ЦД 2 типу в молодих осіб [2, 7, 13]. Обтяжений сімейний анамнез, у тому числі гестаційний ЦД, також є важливим фактором ризику [2, 7, 13]. Наразі в клініцистів є значна кількість інструментів для оцінки факторів ризику, які можуть бути корисними для виявлення дітей і підлітків із підвищеним ризиком розвитку предіабету і ЦД 2 типу, проте дані щодо доказів їх ефективності поки обмежені [14, 15].

Сучасні дані також свідчать, що ЦД 2 типу набагато частіше реєструється в дітей старшої вікової групи порівняно з дітьми молодшого віку, симптоми його часто з’являються на початку статевого дозрівання [16]. Така частота, ймовірно, пов’язана з фізіологічною, але тимчасовою резистентністю до інсуліну в період статевого дозрівання, яка може також посилюватися метаболічними розладами, пов’язаними з ожирінням [17, 18].

Інші рекомендації

Нагадуємо, що Американська діабетична асоціація (American Diabetes Association – ​ADA) рекомендує проведення скринінгу на ЦД 2 типу після початку статевого дозрівання або у віці 10 років у дітей із надмірною масою тіла або ожирінням і наявністю >1 додаткових факторів ризику [9]. У дітей із групи високого ризику розвитку ЦД 2 типу скринінг рекомендовано проводити кожні 3 роки або частіше, якщо ІМТ підвищується.

Реферативний огляд статті US Preventive Services Task Force, Mangione C.M., Barry M.J. et al. (2022). Screening for Prediabetes and Type 2 Diabetes in Children and Adolescents: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement, JAMA. Sep 13; 328 (10): 963-967. doi: 10.1001/jama.2022.14543.

Підготувала Анна Хиць

Тематичний номер «Педіатрія» № 5 (66) 2022 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Педіатрія

24.08.2023 Педіатрія Терапія та сімейна медицина Актуальні проблеми дитячої офтальмології

У червні відбулася XI науково-практична конференція дитячих офтальмологів, офтальмологів та оптометристів України з міжнародною участю «Своє дитинство треба бачити», в якій взяли участь провідні вітчизняні й зарубіжні спеціалісти. Заслужений лікар України, заступник керівника Центру алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха ДУ «Інститут отоларингології ім. професора О.І. Коломійченка НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Інна Володимирівна Гогунська виступила з доповіддю «Алергічний кон’юнктивіт». ...

22.08.2023 Кардіологія Нефрологія Терапія та сімейна медицина Ендокринологія Універсальні можливості лікування кардіоренального синдрому у хворих на цукровий діабет

Глобальна розповсюдженість цукрового діабету (ЦД) зростає [1]; здебільшого це відбувається у відповідь на зміни в поведінці та способі життя людини [2]. ЦД – ​один із найпоширеніших кардіометаболічних розладів на планеті; за оцінками, в 2021 році це захворювання уразило 10,5% дорослих віком 20-79 років [3]. ...

24.07.2023 Гастроентерологія Педіатрія Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у дітей

Гастроезофагеальний рефлюкс (ГЕР) – це фізіологічний процес, який зазвичай відбувається у здорових немовлят і дітей після прийому їжі. Коли ефект ГЕР призводить до появи досить серйозних симптомів, що потребують медичного лікування, розвивається гастроезофагеальна хвороба (ГЕРХ)....

22.07.2023 Педіатрія Сучасні стратегії догляду за пошкодженою шкірою у дітей: тактика педіатра

Пошкодження шкіри у дітей є поширеною проблемою, яка виникає з різних причин, пов’язаних з активністю та рухливістю дітей. Садна, рани і подряпини можуть стати джерелом інфекції і запалення, тому важливо забезпечити належну допомогу та лікування. Однією зі стандартних рекомендацій щодо надання допомоги при пошкодженнях шкіри є обробка рани антисептичним розчином. Це допомагає уникнути інфікування та сприяє швидшому загоєнню тканин....