Тематичний номер «Педіатрія» № 5 (66) 2022 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

8-10 Артеріальна гіпертензія у дітей і підлітків
12-15 Інвагінація кишечнику у дітей
Клінічна настанова, заснована на доказах
22-23 Вплив засобів масової інформації на делінквентну поведінку підлітків
Р.І. Ісаков, Полтавський державний медичний університет, м. Полтава

ПЕДІАТРІЯ

3 Порушення та корекція мукоциліарного кліренсу при гострому риносинуситі у дітей
завідувачка кафедри оториноларингології, професор Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук Ю.В. Дєєва
4-5 Резніковські читання 2022: сучасні медичні технології в педіатричній науці, практиці, сімейній медицині та освіті
М.Л. Аряєв, В.Г. Марічереда, О.С. Яблонь, А.Г. Бабінцева, В.Ф. Рибальченко, О.Є. Абатуров, В.О. Дитятковський, Ю.Б. Гречаніна, М.В. Хайтович
11 Скринінг на предіабет і діабет 2 типу в дітей і підлітків: гайдлайн USPSTF 2022
18-19 Лікування стрептококового тонзиліту/фарингіту в дітей раннього віку
21 Гострі запальні захворювання лімфоглоткового кільця у практиці лікаря-педіатра
професор кафедри терапії, сімейної та екстреної медицини післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук І.В. Кошель

НЕОНАТОЛОГІЯ

16-17 Малюкові кольки: можливості немедикаментозної корекції
О.Ю. Бєлоусова, д. мед. н., професор, завідувачка кафедри педіатрії та дитячої гастроентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти