Задоволеність пацієнтів і сенсорний комфорт при застосуванні назальних спреїв для лікування алергічного риніту: дослідження в реальній практиці

21.03.2023

Стаття у форматі PDF

Комбіновані спреї, що містять інтраназальний кортикостероїд та антигістамінний засіб, є варіантом лікування першої лінії для пацієнтів з алергічним ринітом (АР). Попередні докази свідчать про те, що сенсорні властивості ліків від АР, як-от смак, післясмак, відчуття на слизовій оболонці, впливають на вибір хворих і прихильність до лікування, що, своєю чергою, може позначатися на якості їхнього життя.

Ключові слова: алергічний риніт, інтраназальний кортикостероїд, антигістамінний засіб, спрей назальний, задоволеність лікуванням, Best-Worst Scaling

Дотепер у клінічних дослідженнях переважно вивчали сенсорні атрибути кортикостероїдних монопрепаратів, а не комбінованих спреїв. В Австралії зареєстровано два комбіновані препарати в формі назальних спреїв: азеластину гідрохлорид / флутиказону пропіонат (AZE/FLU) під торговою назвою Dymista® й олопатадину гідрохлорид / мометазону фуроату моногідрат (OLO/MOM), Ryaltris®. Саме тому було проведено обсерваційне дослідження в умовах реальної практики для порівняння задоволеності пацієнтів лікуванням препаратами OLO/MOM та AZE/FLU.

Матеріали та методи

Залучення учасників до випробування відбувалося в режимі онлайн за такими критеріями:

 • дорослі жителі Австралії з помірним або тяжким АР, кон’юнктивітом чи без нього;
 • респонденти зазначили, що користувалися спреями OLO/MOM або AZE/FLU протягом останніх 12 міс.

Не залучали до дослідження респондентів із порушеннями нюху та/або смаку впродовж останніх 12 міс, а також тих, хто працював у фармацевтичній компанії чи компанії з виробництва вакцин.

Оцінка задоволеності лікуванням і важливості тих чи інших його атрибутів відбувалася за шкалою: від найкращого до найгіршого (Best-Worst Scaling, BWS). Метод BWS розроблено в 1980-х роках для подолання проблем вимірювання, чим характеризуються традиційні опитування на основі рейтингових шкал. BWS використовує здатність людини надійно визначати екстремуми («найкращий» і «найгірший») у наборі з ≥3 атрибутів, що належать до континууму задоволеності. Завдання BWS передбачає демонстрацію учасникам серії сценаріїв, у кожному з яких перелічено підмножину атрибутів із головного списку, а збалансований блоковий дизайн гарантує, що всі домени відображаються однакову кількість разів. Учасникам пропонується переглянути сценарії та обрати, що їх найбільше та найменше влаштовує з наведених атрибутів або властивостей ліків.

Оцінки BWS коливаються від –1 до 1. Негативні оцінки свідчать про те, що домен обирався як найменш задоволений / важливий частіше, ніж найбільш задоволений / важливий (і навпаки – ​для позитивних оцінок). Це відносні показники, які не можна використовувати для порівняння між окремими особами. Але дослідники нещодавно розширили методологію BWS із додаванням індексної оцінки, яку можна порівнювати між групами пацієнтів (ABWS). Така індексна оцінка в цьому дослідженні називалася індексом задоволеності лікуванням (TSI).

Домени для опитування методом BWS були адаптовані з опитувальника уподобань хворих щодо інтраназальних кортикостероїдів для лікування АР [17], що включали 7 сенсорних атрибутів:

 • миттєвий смак ліків;
 • післясмак ліків;
 • запах ліків;
 • подразнення носа;
 • спонукання до чхання;
 • витікання з носа / затікання до горла;
 • сухість у носі чи горлі.

Також опитування передбачало 4 атрибути, пов’язані з лікуванням:

 • зручність (наскільки легко вводити);
 • швидкість дії;
 • тривалість ефекту;
 • ефективність (наскільки добре препарат контролює симптоми АР).

Кожен з 11 сценаріїв відображав 6 з 11 доменів; учасникам було запропоновано обрати:

 1. в яких доменах вони найбільше задоволені та найменше задоволені;
 2. які домени були для них найважливішими та найменш важливими.

Однобічний дисперсійний аналіз (ANOVA) застосовувався для порівняння показників TSI між учасниками, котрі користувалися спреями OLO/MOM і AZE/FLU. Множинний дисперсійний аналіз (MANOVA) застосовувався для порівняння відмінностей у всіх перерахованих балах між учасниками, які використовували OLO/MOM, і тими, хто використовував AZE/FLU.

Результати

Демографічна інформація

В дослідженні взяли участь 426 дорослих у період із жовтня 2021 по березень 2022 року. З них 98 користувалися спреєм OLO/MOM, а 328 використовували спрей AZE/FLU. Така нерівність вибірки пояснюється тим, що препарат OLO/MOM (Ryaltris®) був відносно новим на ринку на момент проведення опитування. Загалом ≈⅔ популяції становили жінки (n=293; 69%). Більшість учасників (n=283; 66%) мали вік від 18 до 40 років. Медіана віку не відрізнялася між групами учасників, котрі використовували спрей OLO/MOM або AZE/FLU, і становила 31-40 років.

Відомості щодо попереднього лікування

Загалом 38% (n=162) учасників повідомили, що мали сезонний АР, тоді як 33% (n=141) страждали на цілорічний АР, а 28% (n=117) мали обидва варіанти захворювання. Приблизно половина учасників, які застосовували OLO/MOM (n=48; 49%), і ¾ осіб, котрі використовували AZE/FLU (n=249; 76%), повідомили, що застосовували ≥1 препаратів для лікування алергії протягом останнього року. Більшість учасників використовували своє поточне лікування <1 року (n=222; 52%); дещо вища частка таких пацієнтів була в групі OLO/MOM (n=58; 59%), ніж у групі AZE/FLU (n=164; 50%).

Оцінки задоволеності лікуванням

Учасники, які використовували спрей OLO/MOM, повідомили про вищу задоволеність лікуванням (TSI M=68,26; SE=1,39), ніж особи, котрі використовували спрей AZE/FLU (TSI M=62,78; SE=0,70). Однобічний дисперсійний аналіз виявив статистично значущу різницю в TSI між групами OLO/MOM і AZE/FLU (F(1424)=13,70; p<0,001).

Учасники, які використовували спрей OLO/MOM, мали значно вищі показники задоволеності, ніж особи, котрі використовували AZE/FLU, в 7 з 11 доменів: миттєвий смак, післясмак, запах, подразнення носа, бажання чхати, витікання з носа / затікання до горла, сухість у носі або горлі. Учасники, які використовували препарат AZE/FLU, мали вищі показники задоволеності контролем симптомів АР, але не було виявлено суттєвих відмінностей щодо зручності, швидкої дії та тривалості ефекту.

Відмінності в підгрупах

Деякі цікаві результати були отримані при сегментуванні повної вибірки на підгрупи. Автори уточнюють, що йдеться про тенденції у спостереженнях; статистичний аналіз не проводився через малу кількість учасників у підгрупах. Серед осіб, які використовували лише один препарат для лікування АР протягом останніх 12 міс (n=129; 38,76% у групі OLO/MOM та 61,24% у групі AZE/FLU), учасники, які використовували OLO/MOM, мали вищий індекс задоволеності лікуванням (TSI M=75,35; SE=1,82), ніж особи, котрі застосовували AZE/FLU (TSI M=62,92; SE=1,46). Незважаючи на те що перевага комбінації OLO/MOM за рівнем задоволеності пацієнтів схожа на ту, що спостерігалася в усій вибірці, в цій підгрупі вона виявилася особливо виразною.

Обговорення

Це дослідження було першим, де порівнювали задоволеність лікуванням двома різними комбінованими препаратами інтраназальних кортикостероїдів і антигістамінних засобів у формі назальних спреїв за методом опитування ABWS. Загальний індекс задоволеності TSI був вищим для учасників, які використовували OLO/MOM, ніж AZE/FLU. Особи, котрі застосовували OLO/MOM, відзначили вищу задоволеність майже всіма атрибутами лікування порівняно з учасниками, які використовували AZE/FLU. Крім того, сенсорні властивості були важливішими для тих учасників, що застосовували OLO/MOM, ніж для тих, хто користувався препаратом AZE/FLU. Це узгоджується з результатами попередніх досліджень, які демонструють, що такі сенсорні властивості, як запах, миттєвий смак і післясмак, є важливими факторами для вибору пацієнтом лікування та дотримання інструкцій щодо використання ліків. Висновки Fifer і співавт. разом із попередніми дослідженнями підкреслюють важливість задоволення сенсорними властивостями назального спрею.

З огляду на показники TSI та кількість атрибутів лікування, які учасники вважали важливими та якими були задоволені, особи, котрі використовували OLO/MOM, були більш задоволені своїм лікуванням загалом порівняно з учасниками, що застосовували AZE/FLU.

Особи, які використовували OLO/MOM, були більш задоволені та вважали важливішими для себе сенсорні атрибути, що підкреслює оптимальний вибір спрею OLO/MOM для учасників з АР, що цінують сенсорний комфорт при лікуванні. Натомість учасники, які використовували спрей AZE/FLU, були більш задоволені та вважали важливішим контроль симптомів порівняно з особами, котрі застосовували OLO/MOM, хоча обидва варіанти лікування були високо оцінені щодо задоволеності контролем симптомів і важливості цього домену.

Додатковий аналіз у підгрупах виявив, що учасники, які використовували спрей OLO/MOM, мали вищу загальну задоволеність незалежно від того, чи використовували вони ≥1 варіантів лікування протягом останніх 12 міс.

Практична цінність результатів

Дослідження Fifer і співавт. заповнює прогалину в знаннях про переваги пацієнтів під час обрання назальних спреїв для лікування АР, особливо щодо відносно нового комбінованого препарату OLO/MOM. Лікарям, які призначають лікування АР, рекомендується обговорювати зі своїми пацієнтами те, які властивості вони цінують у ліках, щоб полегшити спільне прийняття рішень. Хворі, котрі цінують сенсорний комфорт, можуть отримати більшу користь від використання назального спрею OLO/MOM, оскільки вони, ймовірно, будуть більш задоволені своїм лікуванням, що згодом може підвищити прихильність.

Висновки

Пацієнти з АР, які використовували комбінований назальний спрей OLO/MOM (Ryaltris®), були більш задоволені своїм лікуванням загалом, а також мали більше задоволення сенсорними властивостями препарату та зазначали їхню більшу важливість для себе порівняно з учасниками, котрі застосовували спрей AZE/FLU. Цей результат зберігався незалежно від попереднього лікування протягом останніх 12 міс, а також у підгрупах пацієнтів із сезонним або цілорічним АР. Отже, комбінація ОLO/MOM є оптимальним вибором для хворих, які цінують сенсорний комфорт під час лікування.

Стаття друкуєтьсяв скороченні.

Fifer S., Toh L., Barkate H. et al. Patient Satisfaction and Sensory Attributes of Nasal Spray Treatments of Olopatadine Hydrochloride/Mometasone Furoate Monohydrate and Azelastine Hydrochloride/Fluticasone Propionate for Allergic Rhinitis in Australia – ​An Observational Real-World Clinical Study. Patient Prefer Adherence. 2023 Jan 15; 17: 141-151. doi: 10.2147/PPA.S389875.


Довідка «ЗУ» 

В Україні рецептурний комбінований лікарський засіб олопатадину гідрохлорид / мометазону фуроату моногідрат представлений компанією «Гленмарк Фармасьютикалз Лтд» (Індія) під назвою Ріалтріс. Лікарська форма – ​спрей назальний дозований, суспензія; по 56, 120 або 240 доз, у поліетиленовому флаконі з дозувальним насосом-розпилювачем. Одна доза містить олопатадину гідрохлориду 665 мкг (еквівалентно олопатадину 600 мкг) і мометазону фуроату моногідрат (еквівалентно мометазону фуроату 25 мкг). Препарат поєднує терапевтичні властивості перевіреного часом інтраназального кортикостероїда та селективного антагоніста рецепторів гістаміну H1 з ефектом стабілізації опасистих клітин, що забезпечує потужну і стабільну протиалергічну дію. Ріалтріс показаний для лікування сезонного АР у дорослих і дітей віком від 12 років. Рекомендована доза становить 2 впорскування в кожну ніздрю 2 р/добу. Профіль безпеки компонентів препарату є ретельно вивченим. При застосуванні комбінованого препарату в >3 тис. пацієнтів із сезонним АР у рамках клінічних досліджень додаткових сигналів небезпеки не виявлено. Ріалтріс – ​препарат вибору для хворих із високою виразністю симптомів АР або з недостатньою відповіддю на монотерапію. Дослідження Fifer і співавт., представлені в цьому огляді, свідчать про додаткову перевагу – ​сенсорний комфорт під час застосування спрею, що може бути важливим чинником вибору для пацієнтів.


Переклав з англ. Ігор Петренко

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 4-5 (540-541), 2023 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Алергія та імунологія

19.06.2024 Алергія та імунологія Пульмонологія та оториноларингологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Нове глобальне визначення гострого респіраторного дистрес-синдрому

У результаті консенсусної конференції за участю 32 експертів з інтенсивної терапії гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС), а також спільної роботи членів кількох товариств із реаніматології було сформульовано нове глобальне визначення ГРДС, яке включає певні критерії ідентифікації пацієнтів із цим синдромом, методи швидкої діагностики розладу, у тому числі в медичних закладах з обмеженими ресурсами, а також особливості проведення високопотокової назальної оксигенотерапії (HFNO) та неінвазивної вентиляції легень (NIV) у пацієнтів із ГРДС...

13.06.2024 Алергія та імунологія Педіатрія Сучасні стратегії менеджменту алергічного риніту: фокус на ефективність і безпеку

Алергічні захворювання є глобальною проблемою людства впродовж багатьох років. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), поширеність алергії у світі з 2010 року сягнула масштабів епідемії. Одним з найбільш розповсюджених алергічних захворювань у дитячому віці є алергічний риніт (АР). На жаль, в Україні досі актуальною залишається проблема пізньої діагностики АР, що призводить до погіршення якості життя маленьких пацієнтів і підвищує ризик розвитку ускладнень....

23.05.2024 Алергія та імунологія Антигістамінні препарати в лікуванні свербежу при алергічних захворюваннях

Останніми роками захворюваність на алергію стрімко зростає в усьому світі (WHO, 2012). Крім того, спостерігається ускладнення перебігу та тяжкості алергічних захворювань (АЗ), особливо в дітей і молодих людей. Це спричиняє серйозну глобальну проблему, яка загрожує як здоров’ю населення, так і економіці країн (Pawankar, 2014). Часто алергію супроводжує свербіж, що погіршує якість життя і зумовлює психологічний стрес, а застосування антигістамінних препаратів (АГП) за такого стану може провокувати розвиток небажаних наслідків, як-от сонливість, пригніченість, зниження концентрації, уваги тощо, тому вибір ефективного та водночас позбавленого вищезазначених наслідків препарату для полегшення симптомів свербежу є ключовим моментом під час лікування АЗ....

20.05.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Професійна бронхіальна астма

9-10 квітня в м. Дніпро в онлайн-форматі відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція DniproAllergo Summit 2024. Це щорічний захід, метою якого є поліпшення якості допомоги хворим з алергологічною патологією. Цьогоріч провідні вітчизняні фахівці представили новітні наукові дані щодо раннього виявлення, профілактики, моніторингу та лікування алергологічних захворювань. Чималу увагу було приділено і професійній алергії. Про особливості діагностики професійної бронхіальної астми (ПБА) розповіла професор Дніпровського державного медичного університету, доктор медичних наук Вікторія Всеволодівна Родіонова. ...