Кашель як симптом-мішень у лікуванні застудних захворювань: ефективність екстракту пеларгонії EPs® 7630

29.08.2023

Стаття у форматі PDF

Гострі вірусні інфекції дихальних шляхів (ГРВІ) є найпоширенішими захворюваннями на первинній ланці медичної допомоги. За ГРВІ, як-от гострий бронхіт і звичайна застуда, кашель – провідний симптом [1]. Гострий кашель спричиняє >50% нових звернень до лікарів, а також формує основний запит на безрецептурні ліки в аптеках [2]. Розрізнити кашель, пов’язаний з гострим бронхітом або застудою, майже неможливо; на практиці лікування часто розпочинають лише на основі клінічних симптомів (без установлення точного діагнозу) [3]. У разі ГРВІ кашель може тривати декілька тижнів – довше за інші симптоми; це, своєю чергою, спричиняє стійке погіршення самопочуття і затримує повернення до звичної активності як у дорослих, так і в дітей [4]. Саме тому кашель слід вважати клінічно важливою мішенню під час вибору лікування. Сухий кашель зумовлює подразнення вже уражених слизових оболонок, спричиняє збільшення вироблення слизу, тому показано протикашльове лікування. Натомість продуктивний кашель не слід пригнічувати, оскільки він забезпечує евакуацію слизу із бронхів [5]. Серед сучасних безрецептурних ліків цим вимогам відповідає EPs® 7630 – патентований екстракт коренів пеларгонії очиткової (Pelargonium sidoides), який представлений на ринку України під торговою маркою Умкалор представництвом Alpen Pharma AG (м. Берн, Швейцарія).

EPs® 7630 чинить антибактеріальну та противірусну дії, які опосередковуються через стимуляцію захисних механізмів господаря, як-от вивільнення фактора некрозу пухлини-α й оксиду азоту, стимуляція інтерферону-β і підвищення активності природних клітин-кілерів. Окрім того, було показано, що EPs® 7630 пригнічує реплікацію штамів вірусу грипу А (H1N1, H3N2), респіраторно-синцитіального вірусу, коронавірусу людини (HCoV) 229E, вірусу парагрипу 3 та вірусу Коксакі A9 [6]. У моделях ГРВІ на тваринах EPs® 7630 зумовлював дозозалежне зниження частоти, а також подовження латентного періоду сухого кашлю, крім того, чинив так само залежну від дози бронхосекретолітичну дію без пригнічення продуктивного кашлю [7].

Систематичні огляди та метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень підтверджують ефективність і безпеку рослинного екстракту EPs® 7630 при ГРВІ в дорослих та дітей [8-11]. Нещодавно проводився новий метааналіз для вивчення впливу EPs® 7630 на кашель – ­найвиснажливіший і найстійкіший симптом ГРВІ [12]. До метааналізу включили 11 рандомізованих плацебо-­контрольованих багатоцентрових клінічних досліджень III фази. 6 випробувань присвятили гострому бронхіту, до 3 із них залучили дітей і підлітків [13-15], інші 3 проводилися в дорослих популяціях [16-18]. 5 досліджень, до яких залучали пацієнтів із застудою, включали лише дорослих [11, 19-21]. Усі випробування з гострим бронхітом мали фазу рандомізованого лікування тривалістю 7 днів і використовували шкалу тяжкості бронхіту (BSS) як основний інструмент для оцінки ефективності на 7-й день. При застуді ефективність оцінювали на 5-й день лікування. Також у дослідженнях оцінювали якість життя дітей та дорослих із використанням відповідних опитувальників. Загалом у всіх випробуваннях, які увійшли до метааналізу, взяли участь 2195 пацієнтів (гострий бронхіт – 1363; застуда – 832), із них 1201 увійшли до груп активного лікування з використанням екстракту EPs® 7630.

Гострий бронхіт у дітей та підлітків

За даними метааналізу [12], зменшення інтенсивності кашлю було значно вираженішим в ­учасників, рандомізованих на отримання EPs® 7630, порівняно з тими, хто отримував плацебо, в усіх 3 дослідженнях і загалом. У 328 із 412 (79,6%) дітей і підлітків, котрі отримували EPs® 7630, демонструвалося зниження інтенсивності кашлю щонайменше на 50% від початкового значення. В групі плацебо такий ефект виявили лише у 126 із 307 (41,0%) дітей. У групі EPs® 7630 повного усунення кашлю за 7 днів досягли в 74 із 412 (18,0%) дітей, а в групі плацебо – лише в 17 із 307 (5,5%).

Оцінки суб’єктивного порушення самопочуття за Анкетою стану здоров’я дитини показали, що на початковому етапі особливо поширеними були скарги щодо загального відчуття хвороби, порушення сну та проблем із грою чи навчанням. На 7-й день терапії за кожним із 6 пунктів анкети повне усунення порушень було досягнуто в значно вищої частки дітей і підлітків у групі EPs® 7630 порівняно з групою  плацебо (p<0,05). За 5 із 6 пунктів («Усе для мене занадто складно», «Я почуваюся погано», «Мені складно грати чи вчитися», «Я погано сплю») учасники, котрі отримували EPs® 7630, продемонстрували зниження ризику стійкого порушення на 50% або вище.

Гострий бронхіт у дорослих

У кожному із 3 досліджень і за результатами сукупного метааналізу пацієнти, які отримували EPs® 7630, показали значно вираженіше зниження оцінки інтенсивності кашлю, ніж у хворих, котрі отримували плацебо. В метааналізі отримано середню різницю ефекту 0,89 на користь лікування екстрактом за високої однорідності результатів (I2=13%). При аналізі сукупної популяції дорослих з усіх 3 досліджень 331 із 373 (88,7%) пацієнтів, які отримували EPs® 7630, і 129 із 271 (47,6%) хворих у групах плацебо продемонстрували зменшення інтенсивності кашлю щонайменше на 50% порівняно з початковим рівнем; 97 із 373 (26,0%) учасників і 17 із 271 (6,3%) відповідно більше не кашляли на 7-й день [12].

Під час аналізу оцінок за опитувальником якості життя EQ-5D QoL найбільше порушень на початковому рівні виявлено в розділах «Звичайна діяльність» і «Біль/дискомфорт». Ці пункти також найбільшою мірою покращилися внаслідок лікування з перевагою EPs® 7630 над плацебо. Рівень усунення порушень >80% спостерігався для всіх 5 елементів EQ-5D у групі EPs® 7630, тоді як у групі плацебо за 4 із 5 пунктів був отриманий рівень усунення порушень <65%.

Застуда (ГРІ, common cold) у дорослих

На відміну від досліджень гострого бронхіту не всі учасники із застудою скаржилися на кашель у момент залучення до випробування, що відображає природний перебіг застуди та переважання на початковому рівні інших симптомів. Що стосується зменшення інтенсивності кашлю протягом 5 днів рандомізованого лікування, то продемонстровано значну перевагу на користь EPs® 7630 над плацебо з різницею 0,34. Значні відмінності між групами лікування спостерігалися для обох доз EPs® 7630 (3 рази по 30 крапель або 3 рази по 60 крапель) у двох гілках дослідження Lizogub [19] та Riley [20], тоді як інші 4 випробування показали статистично незначущі відмінності на користь рослинного препарату. Несуттєва гетерогенність між дослідженнями (I2=25%) пов’язувалася з різним розміром ефекту, тоді як напрям ефекту був незмінним і свідчив про перевагу EPs® 7630. На основі об’єднаних даних з усіх 5 досліджень 196 із 345 учасників, які отримували EPs® 7630 (56,8%), і 135 із 348 осіб у групах плацебо (38,8%) показали зменшення інтенсивності кашлю на 5-й день лікування щонайменше на 50% порівняно з початковим рівнем. Окрім того, 90 із 345 (26,1%) і 64 із 348 (18,4%) учасників відповідно досягли повного усунення кашлю [12].

Найвиснажливішими суб’єктивними симптомами, пов’язаними із застудою, на початковому етапі пацієнти назвали біль і дискомфорт, а також порушення звичної діяльності. Після 5 днів рандомізованого лікування екстрактом EPs® 7630 вони більше не спостерігалися в 41,5% (біль/дискомфорт) і 48,8% (порушення звичайної активності) учасників. У групах плацебо зменшення відповідних симптомів реєстрували в <40% пацієнтів. Частка учасників, у яких скарги повністю зникли на 5-й день, завжди була більшою в групах EPs® 7630, ніж плацебо.

Обговорення результатів і їхній внесок у доказову базу

Метааналіз Kardos і співавт. [12] показав, що 7-денне лікування екстрактом пеларгонії EPs® 7630 пов’язано із клінічно значущим зменшенням інтенсивності кашлю, покращенням пов’язаної із захворюванням якості життя та повсякденного функціонування в дорослих пацієнтів із гострим бронхітом, а також у дітей і підлітків. У дорослих із застудою EPs® 7630 також чинив значний протикашльовий ефект, хоча його переваги порівняно із плацебо щодо показників якості життя були дещо менш вираженими. Останнє може бути пов’язано з тим, що симптоми та порушення при звичайній застуді зазвичай є різноманітнішими, ніж за бронхіту; крім того, стійке погіршення суб’єктивного самопочуття може бути спричинене іншими симптомами (крім кашлю).

Результати метааналізу Kardos і співавт. доповнюють солідну доказову базу EPs® 7630 щодо ефективності лікування гострого бронхіту та кашлю при застуді.

Слід зазначити, що метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) має найвищий рівень доказовості (1А) при розробці клінічних рекомендацій. Переважна більшість рослинних лікарських засобів не має такої серйозної доказової бази ефективності та безпеки в лікуванні гострого бронхіту. Натомість стандартизований екстракт пеларгонії EPs® 7630 ретельно вивчений у РКД і метааналізах [22], зокрема в метааналізі, виконаному в рамках Кокранівської співпраці [23]. Ефективність препарату підтверджена в різних вікових групах: серед дітей від 1 року, підлітків і дорослих. Екстракт EPs® 7630 у хворих на гострий бронхіт порівняно з плацебо прискорює одужання, зменшує тяжкість і тривалість симптоматики захворювання, дозволяє раніше повернутися до роботи, навчання, відвідування дитячого садка. Закономірним наслідком стало включення цього фітозасобу в експертні рекомендації. Лікування екстрактом EPs® 7630 увійшло до Настанови S3 «Кашель» Німецької колегії лікарів загальної практики та сімейних лікарів з рівнем доказовості В. У європейському погоджувальному документі щодо діагностики й лікування гострого та хронічного риносинуситу і назальних поліпів (European Position Paper on Rhinisinusitis and Nasal Polyps, EPOS 2020) екстракт пеларгонії має рівень доказовості Ib у лікуванні симптомів застуди [24].  

Висновки

  • Застосування стандартизованого екстракту пеларгонії EPs® 7630 у лікуванні гострого бронхіту, який супроводжуються кашлем, у дітей, підлітків і дорослих має найвищий рівень доказовості та рекомендацій – 1A.
  • Лікування дорослих і дітей із гострим бронхітом екстрактом пеларгонії EPs® 7630 упродовж 7 днів забезпечує клінічно значуще полегшення кашлю, а також покращення якості життя.
  • У дорослих із застудними захворюваннями (ГРІ, сommon cold), які супроводжуються кашлем, екстракт пеларгонії EPs® 7630 також суттєво полегшує симптоми та сприяє відновленню якості життя.

Список літератури знаходиться в редакції.

Підготував Ігор Петренко

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 15 (551), 2023 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Пульмонологія та оториноларингологія

30.11.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Ефективність спрею та льодяників бензидаміну в пацієнтів із гострим болем у горлі

Гострий біль у горлі (ГБГ) часто виникає на тлі звичайної гострої вірусної інфекції (ГРВІ). Неінфекційні фактори також можуть бути тригером болю. Гострий фарингіт і тонзиліт не є небезпечними для життя станами, але можуть чинити негативний вплив на якість життя, тому лікування ГБГ має бути спрямованим не лише на усунення збудників / етіологічного фактора, а й на підвищення якості життя пацієнтів....

30.11.2023 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Сучасні підходи до лікування пацієнтів із риносинуситом

Гострий риносинусит (ГРС) є найпоширенішим запальним захворюванням верхніх дихальних шляхів. Згідно з епідеміологічними даними, річна поширеність ГРС коливається в межах 6-15% популяції та є переважно наслідком гострих респіраторних вірусних інфекцій. ГРС зазвичай самовиліковується, проте описано серйозні ускладнення, що спричиняли загрозливі для життя стани та навіть смертельні наслідки. Незважаючи на широку розповсюдженість захворювання, лікарі часто допускають помилки під час ведення таких хворих. Сьогодні провідний досвід лікування різних типів риносинуситу втілено в оновлених рекомендаціях EPOS 2020 (Європейський погоджувальний документ із лікування риносинуситу та поліпозу носа), створених міжнародною групою експертів. Основна мета керівних принципів EPOS 2020 – ​надання перевіреної інтегрованої актуальної інформації, отриманої на основі даних клінічних досліджень та чітких рекомендацій, щодо ведення пацієнтів із гострим (ГРС) і хронічним риносинуситом (ХРС). Інша та не менш важлива ціль авторів рекомендацій – ​спроба зменшити обсяг необґрунтованого призначення антибактеріальних засобів....

31.10.2023 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Нові варіанти лікування гострого риносинуситу в педіатричній практиці

Проблема риносинуситу (РС) у практиці лікаря-педіатра дуже актуальна, оскільки це захворювання надзвичайно поширене серед дітей та доволі сильно впливає на якість життя. У лікуванні РС дуже важливим є вибір ефективної стратегії лікування, включаючи застосування антибактеріальних препаратів у випадках бактеріального РС. Сучасні дані свідчать про проблему неефективності або розвитку ускладнень при використанні стандартної терапії цього захворювання. Тому доцільним є пошук альтернативних методів терапії, один з яких – фітотерапія....

28.10.2023 Педіатрія Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Вірусні пневмонії в дітей

Епідеміологія позалікарняних пневмоній (ПП) на сучасному етапі характеризується тенденцією до зростання захворюваності та летальності в усьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічно у світі діагностуються 155 млн випадків ПП серед дитячого населення. 29 вересня відбулися Сідельниковські читання – Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», де виступила лікар-педіатр, дитячий алерголог, доцент кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), кандидат медичних наук Вікторія Євгенівна Хоменко з доповіддю на тему «Вірусні пневмонії в дітей». ...