Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 15 (551), 2023 р

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

8-9 Рекомендації з ведення артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії 2023: роль і місце β-блокаторів
10-11 Рекомендації ESH-2023 щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією
12-13 Резистентна артеріальна гіпертензія: від підозри до оптимізації терапії
15-16 Фармакологічна ефективність та гастроінтестинальна безпека різних форм ацетилсаліцилової кислоти для кардіоваскулярної профілактики
B. Clerici, M. Cattaneo, Італія
16 Конгрес ESC‑2023: декілька коментарів
Професор кафедри ендокринології та дитячої ендокринології Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук Павло Павлович Кравчун
17-19 Кардіометаболічне здоров’я: всеохоплювальна парадигма довголіття
Л.М. Стрільчук, д.м.н., доцент кафедри терапії № 1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
21-22 Фіксовані комбінації на основі валсартану: докази клінічної ефективності та переваги поза межами контролю артеріального тиску
Л.А. Міщенко, д.м.н., завідувачка відділу гіпертонічної хвороби ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, м. Київ
24-25 Алгоритм ведення пацієнтів із гострим коронарним синдромом на амбулаторному етапі допомоги
Старший науковий співробітник ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. М. Д. Стражеска НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук Ярослав Михайлович Лутай

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

38-39 Гострий запальний процес: можливості біорегуляційної корекції
Т.Л. Можина, к.м.н., Центр здорового серця доктора Крахмалової, м. Харків

БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ

30 Хронічний больовий синдром. Звільнитися з капкана: управління болем у суглобах та хребті
31,33 Можливість використання медичного канабісу за больової форми діабетичної полінейропатії
П.П. Кравчун, д.м.н., професор кафедри ендокринології та дитячої ендокринології, І.П. Дунаєва, к.м.н., доцент кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини, Харківський національний медичний університет

ДЕРМАТОЛОГІЯ

35-36 Правильний вибір оптимального засобу – ​запорука ефективної терапії мікозів шкіри
Л.А. Болотна, д.м.н., професор кафедри дерматовенерології та хірургічної дерматології Харківського національного медичного університету

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

43-44 Шлункове кислотоутворення при хронічному панкреатиті: від теорії до практики
М.Б. Щербиніна, д.м.н., професор, м. Дніпро

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

48-51 Вірусні пневмонії: питання діагностики та лікування
О.А. Голубовська, д.м.н., професор, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; М.І. Гуменюк, д.м.н., професор, Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, м. Київ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

52 Кашель як симптом-мішень у лікуванні застудних захворювань: ефективність екстракту пеларгонії EPs® 7630
54-55 Фітотерапія гострого риносинуситу
Ф.Б. Юрочко, лікар Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ»

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

56-57 Застосування амброксолу у формі спрею для полегшення болю в горлі та вологого кашлю в реальних клінічних умовах
І.І. Князькова, д.м.н., професор, завідувачка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету