Обґрунтування застосування фіксованої комбінації інтраназального кортикостероїда мометазону та антигістамінного засобу олапатадину в терапії у пацієнтів з алергічним ринітом різного ступеня тяжкості

20.02.2024

Стаття у форматі PDF

Резолюція наради експертів під егідою ГО «Асоціація алергологів України» (ААУ) та Ради експертів Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України з питань алергології та імунології

Алергічний риніт (АР) є глобальною проблемою охорони здоров’я, на нього хворіє від 10 до 20% населення, а серед дітей – ​від 4,0 до 40%. Останніми роками спостерігається зростання частоти алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів, що проявляється збільшенням як абсолютних (захворюваності та поширеності), так і відносних (частка в структурі алергологічної та отоларингологічної патології) показників. Згідно з результатами досліджень, проведених за програмою ISAAC у багатьох регіонах світу, перше місце за поширеністю алергічних симптомів посідає Україна, яка поділяє його з Великою Британією.
АР середньої тяжкості та тяжкий суттєво впливає на якість життя пацієнта. Відповідно, в лікуванні ці пацієнти потребуватимуть індивідуалізованого підходу, тобто диференційованої фармакотерапії. Фармакотерапія АР є ключовою для пацієнта, якому важливо якомога швидше досягти контролю над симптомами захворювання, що дасть змогу покращити якість життя та повернутися до нормального рівня працездатності та активності.

  1. Медикаментозна корекція АР має на меті полегшення симптомів, покращення якості та продуктивності життя за умов мінімально необхідного обсягу лікування.
  2. Вибір терапії є індивідуальним і залежить від перебігу захворювання. Середня та тяжка форми АР потребують комплексного підходу, зокрема застосування комбінованих препаратів для одночасного впливу на основні ланки алергічного запалення.
  3. У пацієнтів із середньою та тяжкою формами АР для прискорення настання ефекту як стартову терапію рекомендувати комбінацію топічного інтраназального кортикостероїда (ІКС) та інтраназального антигістамінного (ІНАГ) препарату (наприклад, комбінацію мометазону фуроату та олопатадину гідрохлориду). Застосування цих препаратів в одному пристрої має клінічну перевагу порівняно з монотерапією ІКС обо ІНАГ.
  4. Пацієнтам з АР як можливу системну терапію рекомендувати застосування блокаторів ЛТ-рецепторів або пероральних Н1-блокаторів. Блокатори ЛТ-рецепторів рекомендовані дорослим і дітям із сезонним АР і дошкільнятам із персистуючим АР з урахуванням безпеки та доброї переносимості, антигістамінні препарати рекомендовані дорослим і дітям з сезонним АР і дошкільнятам з персистуючим АР з точки зору вартості.
  5. Для пацієнтів із супутньою патологією АР та БА рекомендувати фіксовану комбінацію монтелукасту та левоцетиризину для більш швидкого досягнення контролю симптомів АР та полегшення симптомів БА. Після досягнення контролю розглянути можливість відміни левоцетиризину та застосування монтелукасту на більш тривалий період.
  6. Організувати міждисциплінарні освітні програми для лікарів різних спеціальностей (оториноларингологів, алергологів, терапевтів і лікарів загальної практики) з метою підвищення рівня їх обізнаності про сучасні підходи щодо діагностики та раціональної терапії АР.

Назальний спрей RYALTRIS® – це єдиний препарат, який містить фіксовані дози олопатадину, доведеного антагоніста H1-гістамінових рецепторів, і мометазону фуроату, кортикостероїда, який демонструє потужну протизапальну дію [1].

RYALTRIS® назальний спрей забезпечує швидке і тривале полегшення як назальних, так і очних симптомів, що асоціюються із сезонним АР. RYALTRIS® назальний спрей продемонстрував значне полегшення як назальних, так і очних симптомів у порівнянні з плацебо. RYALTRIS® назальний спрей має сприятливий рівень безпеки і переносимості [2-4].

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне використання препарату RYALTRIS® у пацієнтів з АР при симптомах помірної тяжкості та тяжкими.

С.В. Зайков, президент ААУ, д.м.н., професор кафедри фтизіатрії і пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ); Є.М. ­Дитятковська, голова групи експертів МОЗ України за напрямом «Алергологічна допомога та імунологія», помічник-консультант міністра охорони здоров’я України, заслужений лікар України, член ААУ, д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини № 2, фтизіатрії, клінічної імунології та професійних хвороб Дніпровського державного медичного університету; Л.І. Романюк, віцепрезидент ААУ, д.м.н., професор; І.В. Гогунська, віцепрезидент ААУ, заступник керівника Центру алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха ДУ «Інститут отоларингології ім. професора О.С. Коломійченка НАМН України» (м. Київ), д.м.н., професор; А.Є. Богомолов, відповідальний секретар президії ААУ, д.м.н., професор кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницького національного університету ім. М.І. Пирогова, та інші провідні фахівці з алергології в рамках наради алергологів 29.09.2023

1. Державний реєстр лікарських засобів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?open document&stype=1C840DABB087531BC2258AB6003 BCCBC

2. Patel P. et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019; 122: 160-166.

3. Gross G.N., Berman G., Amar N.J. et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019; 122 (6): 630-638.

4. Segall N., Prenner B., Lumry W. et al. Allergy Asthma Proc. 2019; 40 (5): 301-310.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 1-2 (562-563), 2024 р

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Алергія та імунологія

29.03.2024 Алергія та імунологія Педіатрія Діагностика та лікування алергічного риніту в дітей-астматиків

Алергічний риніт (АР) є поширеним запальним захворюванням верхніх дихальних шляхів (ВДШ), особливо серед педіатричних пацієнтів. Ця патологія може знижувати якість життя, погіршувати сон та щоденну продуктивність. Метою наведеного огляду є надання оновленої інформації щодо епідеміології АР та його діагностики, з урахуванням зв’язку з бронхіальною астмою (БА). ...

27.03.2024 Алергія та імунологія Педіатрія Лікування алергічного риніту та кропив’янки: огляд новітнього антигістамінного препарату біластину

Поширеність і вплив алергічних захворювань часто недооцінюють [1]. Ключовим фактором алергічної відповіді є імуноглобулін (Ig) Е, присутній на поверхні тучних клітин і базофілів. Взаємодія алергену з IgЕ та його рецепторним комплексом призводить до активації цих клітин і вивільнення речовин, у тому числі гістаміну, які викликають симптоми алергії [2]. Враховуючи ключову роль гістаміну в розвитку алергічних реакцій, при багатьох алергічних станах, включаючи алергічний риніт і кропив’янку, пацієнту призначають антигістамінні препарати [3, 4]....

22.03.2024 Алергія та імунологія Ефективність і безпека комбінованого назального спрею олопатадину гідрохлориду та мометазону фуроату в лікуванні алергічного риніту

Алергічний риніт (АР) – ​дуже поширений патологічний стан, що часто зумовлюється пилком трав і дерев, шерстю тварин, кліщами домашнього пилу та цвіллю. Оцінки його поширеності в різних регіонах Європи та світу дуже різняться [1, 2], але результати епідеміологічних досліджень демонструють, що на нього страждають до 30% дорослих людей і до 40% дітей. Симптоми можуть чинити значний негативний вплив на якість життя пацієнтів, часто заважати сну і сприяти поганій успішності на роботі та в школі. Крім того, АР є відомим фактором ризику розвитку бронхіальної астми; і, навпаки, ця коморбідність значно підвищується [2, 5-7]....

23.01.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Контроль свербежу при атопічному дерматиті в дітей

Одним з основних клінічних проявів атопічного дерматиту (АД) у дитячому віці є свербіж. Найчастіше цей симптом виникає вночі, причому його частота помітно збільшується в зимову пору року. Свербіж значно погіршує якість життя пацієнтів, тому важливим завданням у комплексному лікуванні АД є протисвербіжна терапія. Механізми виникнення АД у дітей, особливості діагностики та терапевтичні стратегії боротьби зі свербежем висвітлила головний науковий співробітник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», доктор медичних наук, професор Тетяна Рудольфівна Уманець....