Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 1-2 (562-563), 2024 р

Скачати PDF

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

10-11 Прогностичний вплив метформіну в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу і гострою серцевою недостатністю: аналіз реєстрів EAHFE та RICA
M. Povar-Echeverría, M. Méndez-Bailón, F.J. Martín-Sánchez та ін., Іспанія
12 Ураження кишечнику у хворих на цукровий діабет 2 типу
Провідний фахівець гастроентерології, кандидат медичних наук Юлія Зіновіївна Гуркало

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

17 Застосування буспірону за тривожних станів на первинній ланці медичної допомоги
18-19 Застосування арипіпразолу в лікуванні резистентної депресії
Л.М. Стрільчук, д.м.н., доцент кафедри терапії № 1, медичної діагностики і гематології та трансфузіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
20-22 Механізми та клінічні ефекти леветирацетаму: від молекул до систем
Л.Б. Мар’єнко, д.м.н., професорка кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, керівниця Львівського обласного протиепілептичного центру
23 Останні тенденції сучасної епілептології – повернення на межу неврології та психіатрії?
24-25 Нейротропні вітаміни В і периферична нейропатія: сучасні докази
26-28 Лікування тривожних станів на первинній ланці медичної допомоги
31-32 Розширення терапевтичних можливостей реабілітації пацієнтів із перенесеним ішемічним інсультом
35-36 Швидке полегшення, тривалий ефект: новий підхід до управління стресом
38-39 Ефективність та безпека призначення прегабаліну за тривожних розладів

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

56 Обґрунтування підходів до противірусної терапії респіраторних інфекцій на основі доказової медицини
А.П. Міроненко, д.м.н., професор, ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

52-53 Гострий бронхіт. Раціональне ведення пацієнтів
В.І. Березняков, к.м.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб і сімейної медицини Навчально-наукового медичного інституту «Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», кафедри професійно орієнтованих дисциплін Харківського міжнародного медичного університету, кафедри загальної практики – сімейної медицини Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського національного медичного університету; М.Є. Березнякова, д.м.н., професор кафедри клінічної лабораторної діагностики Харківського національного медичного університету